( Aktuální )
Platné 26. 5. 2023 – Neomezeno, Účinné od 1. 9. 2023

Směrnice pro akce na vodě

Směrnice v zájmu bezpečného průběhu akcí konaných na vodě stanovuje pravidla pro jejich zajištění a vedení. Akcí na vodě se rozumí aktivita realizovaná na vodě s neplnoletými účastníky s použitím malých plavidel (plavidla do délky 20 m, která nejsou určena pro více než 12 osob), pořádaná organizační jednotkou Junáka – českého skauta.

Upozornění: Směrnice a pravidla v ní se týkají všech jednotek a členů organizace, tedy suchozemských i vodních skautů, pokud realizují jakoukoliv akci na vodě.

Novinky (květen 2023)

Vydáním této novely dochází ke sjednocení pravidel pro pořádání akcí na vodě pro všechny jednotky a členy celé organizace, tedy pro vodní i suchozemské skauty. Žádáme vedoucí, aby se s novou směrnicí seznámili a pro bezpečnost účastníků i sebe řádně dodržovali.

Mezi změny a novinky patří především:

 • Změna názvu směrnice - lépe vyjadřuje, že se týká všech (nejen vodních skautů), pokud realizují nějakou akci na vodě.
 • Pro každou akci na vodě musí být určen její vedoucí, který musí být dostatečně způsobilý (podrobněji viz čl. 7).
 • Došlo ke vhodnějšímu vymezení pravidel a požadavků v návaznosti na obtížnost vody (zjednodušeně zde, podrobně ve směrnici viz čl. 9 až 11):

  • na klidné vodě a při přiměřené schopnosti záchrany tonoucího ze břehu není stanovena povinná kvalifikace,
  • na vodách obtížnosti ZW bez případné možnosti záchrany tonoucího ze břehu je povinná minimálně vůdcovská zkouška,
  • na vodách obtížnosti WW I a vyšší je povinnou kvalifikací vůdcovská zkouška a zároveň skautská či civilní vodácká kvalifikace, alternativně přítomnost poradce s vodáckou kvalifikací,
  • pro vedení vodáckých putovních táborů je doporučována kapitánská zkouška.
 • Směrnice uvádí odkazy na přehled úseků řek a jejich obtížnosti (viz čl. 3) a také povinnost vždy zohlednovat zkušenosti a aktuální situaci v místě atd. (viz čl. 14 až 16), navíc nabízí vysvětlení náročnosti vody a potřebné vybavení (viz příloha).
 • Typické části vodních ploch na rybnících, nádržích, stejně tak běžné úseky rekreačně splouvaných řek, jsou zpravidla vody obtížnosti ZW, na nichž je obvykle dostačující vůdcovská zkouška. Pozor však na místa, která by už byla WW I a vyšší. Vedoucí navíc vždy musí vyhodnotit aktuální situaci a dodržovat odpovídající kvalifikační i další požadavky.
 • Požadavky na plavecké dovednosti, vesty i další vybavení zůstávají i nadále v platnosti (a ke změnám proti dřívější směrnici nedochází).
 • Přestože účinnost směrnice je nastavena povinně až od 1. září 2023 (aby se s ní do té doby všichni mohli seznámit), doporučujeme se jejími pravidly řídit už v průběhu letní sezony 2023.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.