( Neaktuální )
Platné 30. 6. 2020 – 1. 9. 2022, Účinné od 30. 6. 2020
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Vyhlášení výsledku hlasování o změně Stanov Junáka – českého skauta v červnu 2020

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
V červnu 2020 proběhlo elektronické hlasování o změně Stanov Junáka - českého skauta, během kterého byla přijata změna Stanov doplňující k původním Stanovám z roku 2014 nový Přechodný dodatek č. 1 (viz informace níže). Následně na mimořádném Valném sněmu dne 18. června 2022 proběhla další změna Stanov, která s účinností od 1. září 2022 realizovala některé další úpravy Stanov a uvedený dodatek zahrnula do svého úplného znění (viz související úplné znění Stanov Junáka - českého skauta).

Změna Stanov Junáka - českého skauta (červen 2020) - výsledky elektronického hlasování

Hlasování o změně Stanov Junáka - českého skauta realizované v červnu 2020 se řídilo níže uvedenými pravidly a kompletní průběh je zaznamenán v níže přiloženém dokumentu.

Pravidla a souhrn informací k hlasování o změně Stanov Junáka – českého skauta v červnu 2020

V červnu 2020 bylo Náčelnictvem v souladu s čl. (112) Stanov vyhlášeno a následně probíhalo hlasování o změně Stanov. Tento dokument zaznamenává, jakým způsobem bylo hlasování vyhlášeno, jak ho Výkonná rada realizovala a jakým způsobem byli delegáti informováni.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.