( Aktuální )
Platné 14. 10. 2020 – Neomezeno, Účinné od 22. 10. 2020
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Směrnice k uznávání kvalifikací

Směrnice upravuje podmínky pro uznávání kvalifikací, které členové Junáka – českého skauta získali v některé zahraniční (typicky Slovenský skauting) či české organizaci, věnující se obdobné činnosti. Směrnice se týká všech kvalifikací s výjimkou kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA), kterou upravuje zvláštní předpis.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.