( Neúčinné )
Platné 28. 5. 2024 – Neomezeno, Účinné od 1. 7. 2024

Směrnice k uznávání kvalifikací

POZOR: Toto je nová, ještě neúčinná verze
Směrnice upravuje podmínky pro uznávání kvalifikací, které členové Junáka – českého skauta získali v některé zahraniční či české organizaci, věnující se obdobné činnosti. Směrnice se týká všech kvalifikací s výjimkou kvalifikace Zdravotník zotavovacích akcí, kterou upravuje zvláštní předpis.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.