( Aktuální )
Platné 19. 10. 2020 – Neomezeno, Účinné od 31. 10. 2020
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Směrnice k vydávání dekretů

Směrnice upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů o získané kvalifikaci.

Dekret (a další typy listin potvrzujících nějaké oprávnění, kvalifikaci či absolvenci) lze vydat jen členu Junáka – českého skauta, který složil skautský slib. Absolventům zkoušek, kteří nejsou členy, se vydává zvláštní potvrzení. Zvláštní oprávnění pro zkoušení u ČZ a VZ pro nečleny lze vydat pouze osobám, které nejsou členy Junáka - českého skauta.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.