( Aktuální )
Platné 31. 10. 2022 – Neomezeno, Účinné od 1. 11. 2022

Směrnice k vydávání dekretů

Směrnice upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů o získané kvalifikaci.

Dekretem jsou myšleny jak jednotlivé typy dekretů daných kvalifikačních stupňů, tak různé typy oprávnění a osvědčení, stejně tak absolventské listy i různé listiny potvrzující jmenování související se vzděláváním. Absolventům zkoušek (členům i nečlenům Junáka – českého skauta) se vydává dekret odpovídající získané kvalifikaci. Člen organizace může obdržet dekret a získat příslušnou kvalifikaci až po složení skautského slibu. Zvláštní oprávnění pro zkoušení u ČZ a VZ pro nečleny lze vydat pouze osobám, které nejsou členy organizace.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.