( Neaktuální )
Platné 19. 10. 2020 – 1. 11. 2022, Účinné od 31. 10. 2020

Směrnice k vydávání dekretů

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Směrnice upravuje podmínky pro vydání dekretů a dalších dokladů o získané kvalifikaci.

Dekret (a další typy listin potvrzujících nějaké oprávnění, kvalifikaci či absolvenci) lze vydat jen členu Junáka – českého skauta, který složil skautský slib. Absolventům zkoušek, kteří nejsou členy, se vydává zvláštní potvrzení. Zvláštní oprávnění pro zkoušení u ČZ a VZ pro nečleny lze vydat pouze osobám, které nejsou členy Junáka - českého skauta.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.