....

Chyba na stránce: Úrazové pojištění - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/urazove-pojisteni?autologin=1"

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Od 1. 1. 2018 platí smlouva o úrazovém pojištění s pojišťovnou Generali.
Číslo smlouvy je 0259492692.

Z pojistění poskytne pojišťovna finanční náhradu za tělesné poškození, ke kterému dojde následkem úrazu, a to při všech aktivitách pořádaných organizační jednotkou Junáka. Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny). K úrazovému pojištění se není třeba hlásit, je plošně sjednáno pro celou organizaci. Náklady na pojištění jsou hrazeny s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu, který se může stát na celém světě. Nelze jej využít k úhradě nákladů ošetření. Tyto náklady vzniklé při ošetření v České republice hradí zdravotní pojišťovna, avšak při cestování do zahraničí je třeba se připojistit v rámci cestovního pojištění.

 

V případě, že se úraz stal do konce roku 2013, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Generali (podrobně v tomto článku).

V případě, že se úraz stal v období 1. 1. 2014 do 31.12.2017, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa (podrobně v tomto článku).

 

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ od 1.1.2018:

Stejně jako v předchozím období, i od začátku ledna je třeba úráz pojišťovně oznámit písemně. Formulář "oznámení o úrazu" je ke stažení níže, vypněnéhý a podepsaný, včetně vyplněné zprávy ošetřujícího lékaře, je třeba odeslat na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

 Zároveň upozňujeme na novou podmínku pojišťovny o lhůtě pro oznámení. Úraz je třeba nahlásit pojišťovně do 14ti dnů od vzniku pojistné události. Tato podmínka se liší oproti předchozím letům, kdy stačilo úraz nahlásit až po ukončení léčby. Dovoluje-li to situace, prosíme o její dodržení.

 

Všeobecné pokyny pro vyplnění oznámení úrazu:

  • číslo pojistné smlouvy (0259492692) je již na formuláři uvedeno
  • pojistníkem je jednotka pořádající akci, na které k úrazu došlo
  • formulář podepisuje statutární orgán jednotky pořádající akci (vedoucí jednotky nebo zástupce)

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se neváhejte obrátit na kancelar@skaut.cz

 

 

Ke stažení:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 7082x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu