....

Chyba na stránce: Úrazové pojištění - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/stredisko/majetek-a-hospodareni/pojisteni/urazove-pojisteni?autologin=1"

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění

Na období let 2018 - 2021 platí smlouva o úrazovém pojištění s pojišťovnou Generali.
Číslo smlouvy je 0259492692.

Z pojištění poskytne pojišťovna finanční náhradu za tělesné poškození, ke kterému dojde následkem úrazu, a to při všech aktivitách pořádaných organizačními jednotkami Junáka - českého skauta (schůzky, výpravy, tábory a podobně). Pojištění platí pro všechny účastníky (členy i nečleny) ve věku do 99 let.

K úrazovému pojištění se není třeba hlásit, je plošně sjednáno pro celou organizaci v rámci členství v České radě dětí a mládeže. Podrobnější informace jsou také přímo na stránkách ČRDM. Náklady na pojištění jsou hrazeny s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 VÝŠE POJISTNÉHO PLNĚNÍ:

  • denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní) 115 Kč
  • trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč
  • smrt úrazem 170 000 Kč

 

ÚZEMNÍ PLATNOST:

Pojištění slouží ke zmírnění následků úrazu, který se může stát na celém světě.
POZOR!!!, nejedná se o cestovní pojištění, přesněji řečeno o pojištění léčebných výloh v zahraničí (to slouží k úhradě nákladů, které vzniknou v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění, jako např. lékařské ošetření, léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici, apod.), takové pojištění nevzniká automaticky a je nutné si ho individuálně sjednat!
Více o možnosti sjednání cestovního pojištění v tomto článku.

 

V případě, že se úraz stal do konce roku 2013, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Generali (podrobně v tomto článku).

V případě, že se úraz stal v období 1. 1. 2014 do 31.12.2017, je třeba postupovat dle smlouvy uzavřené s pojišťovnou Kooperativa (podrobně v tomto článku).

 

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ:

S nahlášením úrazu není třeba čekat na doléčení. Naopak, pojišťovna Generali upřednostňuje nahlášení události do 14 dnů, nicméně pojistné plnění poskytuje i při nahlášení v pozdějším termínu.

Formulář "Oznámení o úrazu" lze po stažení vyplnit elektronicky. Pojištěným je ten, komu se stal úraz. Předvyplněno je již číslo smlouvy a IČ s názvem hlavního spolku.
První list je nutné podepsat statutárem jednotky pořádající akcí.
Druhý list podepisuje pojištěný. Není-li plně svéprávný, podepisuje list zákonný zástupce pojištěného.

Pojišťovna si může v průběhu šetření pojistné události vyžádat doplňující dokumentaci.

Odeslání hlášení:

  • Sken oznámení pošlete mailem na kancelar@skaut.cz
  • Originál vytištěného a podepsaného formuláře, s přiloženým lékařským potvrzením (kopií) zašlete pojišťovně, na adresu:

Generali Pojišťovna, a.s.
Likvidace PU – život
P.O.Box 151
657 51 Brno 2

  V případě jakýchkoliv dalších dotazů se neváhejte obrátit na kancelar@skaut.cz

 

Ke stažení:

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 13586x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
  Nahlásit chybu