( Aktuální )
Zveřejněno 5. 6. 2021
Pavla Sýkorová (Gymi)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
pavla.sykorova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Časopis Světýlko

Časopis pro všechny vlčata a světlušky je ilustrovaný a plný doplňovacích článků a kvízů, zkrátka stvořený pro aktivní tvoření. Podporuje všestranný osobní rozvoj a aktivní přístup ke světu. Inspiruje k plnění dobrých skutků a promítání slibu a zákona do každodenního života. Pomáhá při plnění stezek,  vlčků a světýlek, a posiluje pocit sounáležitosti se skautským hnutím.

Všem světluškám a vlčatům chodí poštou domů. Vychází v říjnu, prosinci, únoru, dubnu a červnu. Starší čísla je možné si stáhnout na casopisy.skaut.cz/​svetylko . Pomocí vyhledávání lze najít zajímavé články, tipy na programy atp. 

Pro vodní vlčata a žabičky je v časopise vložena příloha Mokré modré stránky s vodáckou tématikou.

Jak zapojit časopisy do činnosti oddílu

Inspirujte se:

Naše světlušky a vlčata si nosí na každou schůzku aktuální číslo časopisu – někdy míváme tematickou schůzku jen s využitím časopisů (zvířátka, rostliny, kamarádské chování), jindy zařadíme jen jednu aktivitu (např. nějaké luštění či čtení). Řekla bych, že ze Světýlka využijeme tak 80 % obsahu každého čísla – zkoušíme pokusy a návody na rukodělky, účastnili jsme se etapovky Vzkaz v láhvi nebo výzvy Vlčácká 100. Kristina Záchová – Želwice, 23. koed. oddíl Lvíčata, Štěpánov

Pravidelně na schůzkách s časopisy nepracujeme, ovšem když je nějaká pěkná soutěž, tak se rádi zapojíme. Jednou za čas se podíváme na fotky jiných oddílů a světlušky vždy potěší, pokud tam najdou i sebe. Ze Světýlka čas od času využijeme nějakou aktivitu, nápad nebo obrázek. Monika Zárubová – Máňa,2. roj

V klubovně máme na provázcích pověšená stará Světýlka, aby se vlčata nenudila, když venku prší a čekají na schůzku. Jan Oujezdský – Janek, 91. oddíl, Brno

Konkrétní tipy na programy s časopisy:

  • Scénky podle komiksů – secvičte krátké představení podle komiksů. Nechte děti vymyslet, jak příběh pokračuje – ať už sestavením dalšího scénáře, anebo improvizační hrou.
  • Zvětšení formátu – některé články se dají rozkopírovat a vytisknout na větší papír, který může viset v klubovně jako naučný plakát.
  • Výtvarné hrátky – vystřihněte si z časopisu obrázky a použijte je na zajímavou koláž. Vlčata a světlušky v ní mohou například ztvárnit, co nového se za poslední dobu (třeba díky časopisu) naučily. 
  • Malované čtení – zkusili  jste někdy s dětmi napsat/​namalovat vlastní malované čtení? (Takové, jaké najdete ve Světýlku.) Každé z dětí si může zkusit  napsat/​namalovat  své vlastní a poté si příběh vyměnit s kamarádem a zkusit ho rozklíčovat.  Místo kreslení lze také vystříhat originální obrázky z časopisu.
  • Rozvoj porozumění textu – nechte děti přečíst složitější text (ať už z hlediska obsahu, nebo stylistiky) a navzájem si potom připravte kvíz z porozumění.
  • Symbolický rámec – časopis Světýlko pracuje se symbolickým rámcem vlčat a světlušek. Hledáte-li tak nějaké aktivity nebo kvízy inspirované jeho příběhem, můžete sáhnout třeba do starších čísel Světýlka
  • Hledání obrázků – zkuste pracovat s grafikou stezky a časopisu. Zvládnou děti najít stejnou světlušku nebo některou z postav Knihy džunglí? Dokážou děti vyprávět příběh, který znají ze stezky, na základě postavy z časopisu?
  • Zapojte se do soutěží – do dlouhodobých soutěží, které jsou vždy celoroční, ale i do drobných aktivit. Zkuste namalovat obrázky či vyfotit výrobky, udělat foto družiny a zaslat do redakce! Děti budou nadšené, když se v časopise uvidí

Více o časopisech v časopise Skauting z října 2016 .

Objednávky a informace o redakci časopisu

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.