( Aktuální )
Zveřejněno 16. 3. 2024
Pavla Sýkorová (Gymi)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
pavla.sykorova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Nová idea vlčat a světlušek

Tato stránka je věnována nové ideji vlčat, světlušek a žabiček. Naší snahou je, abyste vše k tématu našli na jednom místě, ať už je to vysvětlení, jak a proč ke změně došlo, jak ji uchopit v rojích a smečkách, jakou podporu a kde k ní najdete. Stránka bude průběžně aktualizována tak, jak např. podpora bude přibývat. Fungovat bude tak dlouho, dokud bude potřeba.

Nová idea vlčat a světlušek

Na jaře roku 2017 Valný sněm uložil Náčelnictvu, aby se zabývalo revizí idey vlčat, světlušek a žabiček. Náčelnictvo zřídilo pracovní skupinu, která se společně s odborem vlčat a světlušek, duchovním odborem a zpravodajkou pro program tímto tématem zabývala. Během několika let skupina analyzovala hodnoty staré idey, realizovala skautské sondy, potkávala se s odborníky i skautskými vedoucími. Téma prošlo předsněmovou diskusí a na jejím základě (po zrušení Valného sněmu v roce 2020) skupina finalizovala návrh nového znění idey vlčat, světlušek a žabiček. Ten představila na jaře 2022 na Valném sněmu, který ho většinou hlasů podpořil. Náčelnictvo toto znění v září 2022 schválilo. Nová idea je tedy platná od září 2022. Podrobnější informace o celém procesu najdete v tomto článku.

Zákon

Vlče/​světluška/žabička

 • mluví pravdu,
 • dodržuje pravidla,
 • pomáhá druhým,
 • překonává samo/​sama sebe,
 • pečuje o sebe a své okolí.

Slib

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona vlčat/​světlušek/žabiček a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku. (K tomu mi dopomáhej Bůh).

Denní příkaz

Buď lepší dnes než včera!

Heslo

Konej dobro.

Jak bude změna nové idey ukotvena?

Schválení idey proběhlo v září letošního roku na jednání Náčelnictva. Tím se idea stává platnou a aktuální a organizace by na ni postupně měla přejít. Neexistuje žádné oficiální přechodné období, od kterého bychom odpočítávali, kdy bude možné používat starší i novou verzi idey a kdy už bude možné používat pouze novou. Předpokládáme, že přechod bude postupný a každý oddíl si zvolí své vlastní tempo. Někomu bude vyhovovat přejít na novou ideu hned, jinde počkají na novou generaci vlčat a světlušek, jinde zase na tábor, kde se změně idey budou věnovat více v rámci přípravy na slib. Neočekávejte žádnou směrnici či metodický pokyn k věci, nepovažujeme za potřebné ukotvovat přechod na novou ideu legislativně jinak, než se stalo formou usnesení Náčelnictva letos v září.

Musíme přejít na novou ideu?

Ne každý je se zněním nové idey spokojen. Domníváme se, že je žádoucí respektovat demokratický rozhodovací proces organizace a novou ideu přijmout za svou. Zároveň se věc má tak, že neexistuje žádný prostředek, který by vás k tomu donutil a organizace žádný takový vyvíjet nebude. Pokud se rozhodnete novou ideu nevyužívat, je ale dobré vědět, že:

 • idea se ve svém aktuálním znění bude objevovat ve všech výchovných nástrojích pro danou výchovnou kategorii a holky a kluci se s ní budou setkávat ve stezkách, cestičkách, časopisech, na závodech apod. 
 • není možné ideu nahradit vlastním, třeba oddílovým zněním. Znění idey je jediné, shodné pro všechny roje a smečky, je pouze jedna (jakkoliv čerstvě změněna po důkladném demokratickém dialogu), hlásíme se jí k totožným hodnotám, ke skautské organizaci a k mezinárodnímu skautskému společenství. Jistě je možné např. slib doplnit oddílový dodatkem, ale nikoliv ho vlastním zněním plně nahradit.

Symbolický rámec už nebude využíván?

Sjednocením znění idey pro holky i kluky se může zdát, že se vzdáváme symbolických rámců Knihy džunglí, Kouzelné lucerny a vodáckých Čolka a Žabky. Není to tak. Symbolické rámce nezahazujeme, jen už nejsou krom pojmenování (vlče, světluška, žabička) přímo navázány na znění idey. Budou i nadále využívané, podporu pro práci s nimi připravil odbor pro vlčata a světlušky – komiksy, pracovní listy k rituálům, audionahrávky, apod. Tyto materiály najdete na této stránce a předpokládáme, že další podporu budeme vyvíjet.

Nová idea vlčat, světlušek a žabiček se propíše i do Nováčků, stezek, cestiček a plaveb. Vše připravujeme tak, aby pro vás změna byla co nejjednodušší.

 • Nováčci  

  • Během prosince 2022 byly stránky týkající se ideje upraveny. Dostupné ke stažení elektronicky zde na Křižovatce a ke koupi jsou zcela aktualizované na junshop.cz
 • Stezky, cestičky a plavby

  • Stezky, cestičky a plavby (1.-3. stupeň) zakoupené od prosince 2022 mají stránku s ideou přelepenou novým zněním.
  • Kompletně aktualizované a vydané stezky, cestičky a plavby je možné zakoupit na junshop.cz.
  • Přelepky do stezek, které již máte, si můžete stáhnout a vytisknout.
  • Ukázka přelepky přišla s prosincovým (2022) časopisem Skauting všem vedoucím vlčat, světlušek, žabiček. 
 • nabídka aktivit pro roje a smečky k tématu práce s ideou a změnou idey na Chystám program  – v sekci programových bloků najdete blok věnovaný těmto aktivitám.
 • prosinec 2022 – proběhlo online setkání pro zájemce o informace a podporu k zavedení nové idey. Z tohoto setkání je nahraný záznam.
 • od prosince 2022 dále – v časopise Skauting a Světýlko tematické články 
 • v březnu 2023 – vydán metodický materiál pro vedoucí , který pomůže s tím, jak o ideji s dětmi mluvit, jak ji lze vysvětlit apod. Dostupný bude v online verzi zde na Křižovatce
 • v dubnu 2023 – vydán ilustrovaný plakát se zněním nové idey určený do kluboven
 • od února 2023 dále – nabídka workshopů pro vedoucí , jak pracovat v rojích a smečkách s ideou
 • rok 2022 – 2023 – téma součástí akcí jako je Helpdesk,Trignis, Poradní skála, Setkání výchovných zpravodajů, ad.
 • jaro – léto 2023 – nabídka instantních programů pro vzdělavatele a výchovné zpravodaje k tématu práce s ideou.

Jak dostat ideu do programu smečky či roje. Záznam semináře z Poradní skály. Anotace: Ukážeme si, že Idea světlušek/​vlčat není téma, kterého bychom se měli obávat.

Představení návrhu idey VaS.  Na programu bude představen návrh nového slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek i vlčat.

Máte myšlenku, co by vám pomohlo v přechodu na novou ideu a v naší nabídce to nevidíte? Vyzkoušeli jste v oddíle aktivitu k nové ideji a máte zpětnou vazbu? Napadly vás další aktivity a chcete se podělit? Napište nám na program@skaut.cz. Děkujeme

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.