( Aktuální )
Zveřejněno 11. 9. 2023

Nová idea vlčat a světlušek

Tato stránka je věnována nové ideji vlčat, světlušek a žabiček. Naší snahou je, abyste vše k tématu našli na jednom místě, ať už je to vysvětlení, jak a proč ke změně došlo, jak ji uchopit v rojích a smečkách, jakou podporu a kde k ní najdete. Stránka bude průběžně aktualizována tak, jak např. podpora bude přibývat. Fungovat bude tak dlouho, dokud bude potřeba.

Nová idea vlčat a světlušek

Na jaře roku 2017 Valný sněm uložil Náčelnictvu, aby se zabývalo revizí idey vlčat, světlušek a žabiček. Náčelnictvo zřídilo pracovní skupinu, která se společně s odborem vlčat a světlušek, duchovním odborem a zpravodajkou pro program tímto tématem zabývala. Během několika let skupina analyzovala hodnoty staré idey, realizovala skautské sondy, potkávala se s odborníky i skautskými vedoucími. Téma prošlo předsněmovou diskusí a na jejím základě (po zrušení Valného sněmu v roce 2020) skupina finalizovala návrh nového znění idey vlčat, světlušek a žabiček. Ten představila na jaře 2022 na Valném sněmu, který ho většinou hlasů podpořil. Náčelnictvo toto znění v září 2022 schválilo. Nová idea je tedy platná od září 2022. Podrobnější informace o celém procesu najdete v tomto článku.

Zákon

Vlče/​světluška/žabička

 • mluví pravdu,
 • dodržuje pravidla,
 • pomáhá druhým,
 • překonává samo/​sama sebe,
 • pečuje o sebe a své okolí.

Slib

Slibuji, že se budu snažit chovat podle zákona vlčat/​světlušek/žabiček a spolu s ostatními hledat nejvyšší Pravdu a Lásku. (K tomu mi dopomáhej Bůh).

Denní příkaz

Buď lepší dnes než včera!

Heslo

Konej dobro.

Jak bude změna nové idey ukotvena?

Schválení idey proběhlo v září letošního roku na jednání Náčelnictva. Tím se idea stává platnou a aktuální a organizace by na ni postupně měla přejít. Neexistuje žádné oficiální přechodné období, od kterého bychom odpočítávali, kdy bude možné používat starší i novou verzi idey a kdy už bude možné používat pouze novou. Předpokládáme, že přechod bude postupný a každý oddíl si zvolí své vlastní tempo. Někomu bude vyhovovat přejít na novou ideu hned, jinde počkají na novou generaci vlčat a světlušek, jinde zase na tábor, kde se změně idey budou věnovat více v rámci přípravy na slib. Neočekávejte žádnou směrnici či metodický pokyn k věci, nepovažujeme za potřebné ukotvovat přechod na novou ideu legislativně jinak, než se stalo formou usnesení Náčelnictva letos v září.

Musíme přejít na novou ideu?

Ne každý je se zněním nové idey spokojen. Domníváme se, že je žádoucí respektovat demokratický rozhodovací proces organizace a novou ideu přijmout za svou. Zároveň se věc má tak, že neexistuje žádný prostředek, který by vás k tomu donutil a organizace žádný takový vyvíjet nebude. Pokud se rozhodnete novou ideu nevyužívat, je ale dobré vědět, že:

 • idea se ve svém aktuálním znění bude objevovat ve všech výchovných nástrojích pro danou výchovnou kategorii a holky a kluci se s ní budou setkávat ve stezkách, cestičkách, časopisech, na závodech apod. 
 • není možné ideu nahradit vlastním, třeba oddílovým zněním. Znění idey je jediné, shodné pro všechny roje a smečky, je pouze jedna (jakkoliv čerstvě změněna po důkladném demokratickém dialogu), hlásíme se jí k totožným hodnotám, ke skautské organizaci a k mezinárodnímu skautskému společenství. Jistě je možné např. slib doplnit oddílový dodatkem, ale nikoliv ho vlastním zněním plně nahradit.

Symbolický rámec už nebude využíván?

Sjednocením znění idey pro holky i kluky se může zdát, že se vzdáváme symbolických rámců Knihy džunglí, Kouzelné lucerny a vodáckých Čolka a Žabky. Není to tak. Symbolické rámce nezahazujeme, jen už nejsou krom pojmenování (vlče, světluška, žabička) přímo navázány na znění idey. Budou i nadále využívané, podporu pro práci s nimi připravil odbor pro vlčata a světlušky – komiksy, pracovní listy k rituálům, audionahrávky, apod. Tyto materiály najdete na této stránce a předpokládáme, že další podporu budeme vyvíjet.

Nová idea vlčat, světlušek a žabiček se propíše i do Nováčků, stezek, cestiček a plaveb. Vše připravujeme tak, aby pro vás změna byla co nejjednodušší.

 • Nováčci  

  • Během prosince byly stránky týkající se ideje upraveny. Dostupné ke stažení elektronicky zde na Křižovatce a ke koupi jsou zcela aktualizované na obchod.skaut.cz.
 • Stezky, cestičky a plavby 

  • stezky, cestičky a plavby (1. – 3. stupeň) zakoupené od prosince mají stránku s ideou přelepenou novým zněním.
  • Kompletně aktualizované a vydané stezky, cestičky a plavby je možné zakoupit na obchod.skaut.cz
  • Přelepky je možné od prosince objednat pouze za poštovné na obchod.skaut.cz a upravit tak již zakoupené stezky. Nebo stáhnout a vytisknout.
  • Ukázka přelepky přišla s prosincovým časopisem Skauting všem vedoucím vlčat, světlušek, žabiček. 
 • nabídka aktivit pro roje a smečky k tématu práce s ideou a změnou idey na Chystám program  – v sekci programových bloků najdete blok věnovaný těmto aktivitám.
 • prosinec 2022 – proběhlo online setkání pro zájemce o informace a podporu k zavedení nové idey. Z tohoto setkání je nahraný záznam.
 • od prosince 2022 dále – v časopise Skauting a Světýlko tematické články 
 • v březnu 2023 – vydán metodický materiál pro vedoucí , který pomůže s tím, jak o ideji s dětmi mluvit, jak ji lze vysvětlit apod. Dostupný bude v online verzi zde na Křižovatce
 • v dubnu 2023 – vydán ilustrovaný plakát se zněním nové idey určený do kluboven
 • od února 2023 dále – nabídka workshopů pro vedoucí , jak pracovat v rojích a smečkách s ideou
 • rok 2022 - 2023 – téma součástí akcí jako je Helpdesk,Trignis, Poradní skála, Setkání výchovných zpravodajů, ad.
 • jaro – léto 2023 – nabídka instantních programů pro vzdělavatele a výchovné zpravodaje k tématu práce s ideou.

Jak dostat ideu do programu smečky či roje. Záznam semináře z Poradní skály. Anotace: Ukážeme si, že Idea světlušek/​vlčat není téma, kterého bychom se měli obávat.

Představení návrhu idey VaS.  Na programu bude představen návrh nového slibu, zákona, hesla a denního příkazu žabiček, světlušek i vlčat.

Máte myšlenku, co by vám pomohlo v přechodu na novou ideu a v naší nabídce to nevidíte? Vyzkoušeli jste v oddíle aktivitu k nové ideji a máte zpětnou vazbu? Napadly vás další aktivity a chcete se podělit? Napište nám na program@skaut.cz. Děkujeme

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.