( Neaktuální )
Zveřejněno 21. 4. 2024

Jak někoho navrhnout na skautské vyznamenání

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Možná i ty máš ve svém okolí nějaké skautky a skauty nebo jejich příznivce, kteří by si za svoje zásluhy zasloužili ocenění. Dělají mnohem víc, než se od nich očekává, a ty bys jim chtěl/a nějak vyjádřit vděk a respekt.  

Před podáním návrhu na vyznamenání si promysli, zda jde opravdu o to nejlepší ocenění pro danou osobu. Ocenit práci ostatních a poděkovat jim můžeš mnohými způsoby a někoho by více potěšilo něco osobnějšího, třeba knížka nebo vlastnoručně upečený dort. Ať už půjde o vyznamenání nebo jiné poděkování, předej ocenění při vhodné příležitosti nebo nějakém rituálu. Pro někoho to může být důležitější než samotná medaile.

Jaké vyznamenání vybrat?

Pokud jste v oddíle s oceňováním zatím nepracovali, možná váháš, které vyznamenání vybrat. 

Vyznamenání řadíme do několika úrovní:

 • Střediskové poděkování, které můžete spojit například s předáním dřevěného odznaku Díky Ti! Nepatří přímo mezi skautská vyznamenání, ale může tvořit jejich předstupeň.
 • Krajská (regionální) vyznamenání udělovaná hlavně za činnost pro kraj nebo v rámci kraje.
 • Skautská vyznamenání zaměřená na jednotlivé skupiny činovníků - pro skauty, vodní skauty, práci ve prospěch Kmene dospělých nebo ocenění pro osoby, které nejsou členy skautské organizace.

Pro inspiraci se můžeš podívat na přehled všech skautských vyznamenání a jejich charakteristiku.

Jak napsat návrh na vyznamenání?

Nejprve je třeba zvolit správný formulář:

Zásady pro sepisování důvodů k udělení vyznamenání:

 • Vyznamenání je oceněním za mimořádnou práci či přínos v určité oblasti činnosti, proto je důležité se při sepisování zdůvodnění návrhu soustředit právě na ni.
 • Zpravidla by se mělo jednat o dlouhodobou práci. Jako základ je možné brát jedno funkční období, tedy cca 3 roky a více (některá vyznamenání pracují s jasně daným časovým obdobím na základě stupně vyznamenání).
 • Má-li vyznamenání více stupňů, je možné navrhnout udělení kteréhokoliv z nich, tedy není nutné začít nejnižším stupněm.
 • Zdůvodnění by mělo obsahovat konkrétní informace a přínos dané osoby, ale také na základě čeho jsme o tom přesvědčeni.
 • V případě, že navrhovaný/á v minulosti již obdržel/​a některé jiné skautské vyznamenání, je třeba se soustředit na “posun”, tedy co dalšího se dotyčné/mu od té doby podařilo a jak ve své práci pokračoval/​a, protože není možné navrhovat různá vyznamenání na základě téhož zdůvodnění (zásluh).

Pokud stále ještě váháš, co přesně do formuláře napsat, můžeš se nechat inspirovat nad čím dalším se zamyslet a jaké další úspěchy zvážit v seznamu s konkrétními příklady.

Kam poslat vyplněný formulář?

Až budeš mít formulář vyplněný (nezapomeň na podpis a kontakt navrhovatele a informaci, na jakou adresu v případě udělení dekret a insignii zaslat), odešli ho buď naskenovaný elektronicky nebo poštou schvalovateli. Kdo je schvalovatelem pro dané vyznamenání najdeš v přehledu vyznamenání nebo v seznamu schvalovatelů níže.

Schvalovatelé jednotlivých vyznamenání:

Skautské kraje
 • Medaile díků, Medaile sv. Jiří (bronz), Medaile Merkura (bronzový a stříbrný stupeň), Čestný odznak Za čin junácký (bronz)
 • návrh zašli příslušnému předsedovi KRJ nebo krajské radě
 • u vyznamenání s řádovým dnem odešli návrh s dostatečným předstihem, počítej s intervaly jednání KRJ, příp. požádej o elektronické hlasování
Náčelnictvo
 • Medaile sv. Jiří (stříbrný a zlatý stupeň), Medaile Merkura (zlatý stupeň), odznak Za čin Junácký (stříbrný a zlatý stupeň)
 • návrh odešli na adresu Junák - český skaut, Senovážné náměstí 977/​24, 110 00, Praha 1 nebo na email kancelar@skaut.cz
Výkonná rada
 • Medaile skautské vděčnosti
 • návrh odešli na adresu Junák - český skaut, Senovážné náměstí 977/​24, 110 00, Praha 1 nebo na email kancelar@skaut.cz
Kapitanát vodních skautů
 • Medaile bronzového bobra, řád Stříbrného bobra
 • návrh odešli na adresu na adresu Junák - český skaut, Senovážné náměstí 977/​24, 110 00, Praha 1 nebo na e-mail mustek@hkvs.cz
Náčelnictvo KD
 • Medaile syrinx, řád Zlaté syringy
 • návrh pošli na adresu na adresu Junák - český skaut, Náčelnictvo KD, Senovážné náměstí 977/​24, 110 00, Praha 1 či na e-mail kancelar@skaut.cz nebo je možné jej Náčelnictvu KD doručit skrze okresní/krajské legáty KD či na e-mail jchladek@volny.cz.
Sbor nositelů vyznamenání Členství ve Svojsíkově oddílu
 • Členství ve Svojsíkově oddílu
 • návrh můžeš poslat do KÚJ (viz výše) nebo vyřešit jeho předání s rádcem příslušné družiny Svojsíkova oddílu

Sbor nositelek řádu Stříbrného trojlístkuSbor nositelů řádu Stříbrného vlka

 • řád Stříbrného trojlístku a řád Stříbrného vlka
 • návrh pošli na adresu na adresu Junák - český skaut, Senovážné náměstí 977/​24, 110 00, Praha 1 ‘

Kdo rozhoduje, jestli bude dané vyznamenání uděleno?

Když je vyznamenání schváleno, může udělovatel rozhodnout, zda ho nakonec opravdu udělí. V případě potřeb může požádat o jeho doplnění.

Seznam udělovatelů pro jednotlivá vyznamenání:

 • náčelník/​náčelní - Medaile díků, Medaile sv. Jiří (všechny stupně), Medaile Merkura (všechny stupně), Členství ve Svojsíkově oddíle, řád Stříbrného trojlístku, řád Stříbrného vlka, Čestný odznak Za čin junácký
 • starosta - Medaile skautské vděčnosti
 • hlavní kapitán/​kapitánka vodních skautů - Medaile bronzového bobra, řád Stříbrného bobra
 • náčelník/​náčelní KD - Medaile syrinx, řád Zlaté syringy

Co se s návrhem děje v Kanceláři ústředí

Když návrh na udělení vyznamenání doputuje na Kancelář ústředí:

 • je zaevidován,
 • KÚJ ověří, zda navrhovaný již v minulosti obdržel nějaká vyznamenání,
 • předá návrh k posouzení danému schvalovateli, případně rovnou udělovateli, dle konkrétního druhu vyznamenání a 
 • hlídá, aby proces udělení vyznamenání proběhl co nejvíce plynule.

Po udělení vyznamenání:

 • asistentka si s navrhovatelem potvrdí, kam vyznamenání zaslat a komu ho fakturovat,
 • vytiskne dekret, připraví insignii a fakturu k úhradě,
 • po zkompletování zašle zásilku na danou adresu, případně pošle navrhovateli avízo, že je vyznamenání připraveno k osobnímu odběru.

Technickou stránku věci u vyznamenání vodních skautů zařizuje Hlavní kapitanát vodních skautů. U vyznamenání Kmene dospělých ji má na starosti Náčelnictvo kmene dospělých.

Pokud vyznamenání nebude uděleno, informuje o tom asistentka navrhovatele. V případě nesouhlasu či potřeby vyjasnění důvodů neudělení se navrhovatel může obrátit přímo na udělovatele a věc řešit přímo s ním.

Jak dlouho celý proces trvá?

Doba, která uběhne od odeslání návrhu na vyznamenání k doručení dekretu a insignie je závislá hlavně na termínu zasedání schvalovatelů a udělovatelů. KRJ, Výkonná rada, Náčelnictvo i sbory nositelů vyznamenání mají dané termíny svých jednání, na nichž se mj. návrhy na vyznamenání zabývají.

 • KRJ většinou uvádí termíny svých zasedání na svém webu.
 • Náčelnictvo má termíny jednání uvedené zde (návrh je třeba do KÚJ doručit před termínem řádných/​pilných materiálů, tj. 23/​10 dnů před termínem zasedání).
 • Jednání Výkonné rady má termíny zasedání zde.
 • Náčelnictvo KD - návrh na Medaili syrinx je třeba poslat alespoň 1 měsíc a návrh na řád Zlaté syringy alespoň 6 měsíců před předpokládaným předáním.
 • Sbor nositelů vyznamenání Členství ve Svojsíkově oddíle se schází jednou ročně (obvykle) v září.
 • Sbor nositelů řádu Stříbrného bobra se schází jednou ročně (zpravidla) v prosinci.
 • Vyznamenání s řádovými dny mohou být schvalována jednorázově tak, aby mohla být v  daný den předána.
 • Udělení řádu Stříbrného trojlístku a řádu Stříbrného vlka probíhá vždy po uvolnění místa ve sboru nositelů.

Po udělení vyznamenání může příprava dekretů a insignií k jejich odeslání trvat až tři týdny. Ve nutných případech se Kancelář ústředí snaží vyjít vstříc a zajistit zrychlené vyřízení žádosti.

Kolik stojí insignie jednotlivých vyznamenání?

Insignie vyznamenání obvykle hradí daná jednotka – ZOJ navrhovatele, po dohodě je ale lze účtovat komukoliv. 

Insignie řádu Stříbrného vlka a Stříbrného trojlístku a Čestný odznak Za čin junácký hradí ústředí. 

Insignie řádu Stříbrného bobra a Medaile bronzového bobra hradí Hlavní kapitanát vodních skautů. 

Insignie řádu Zlaté syringy a Medaile syrinx hradí Kmen dospělých.

Název vyznamenánístupeň/třídanavrhovatelschvalovateludělovatel návrh vyřizujeúhrada v Kč
řád Stříbrného vlkaOJ, ústřední orgánSbor nositelů a náčelníknáčelníkKÚJbez úhrady
řád Stříbrného trojlístkuOJ, ústřední orgánSbor nositelů a náčelnínáčelníKÚJbez úhrady
řád Stříbrného bobraOJ registrující vodní skautySbor nositelů a hlavní kapitán/​ka hlavní kapitán/​ka VS Hlavní kapitanát VSbez úhrady
Čestný odznak „Za čin junácký“zlatoOJ, ústřední orgánNáčelnictvonáčelní(k)KÚJbez úhrady
Čestný odznak „Za čin junácký“stříbroOJ, ústřední orgánNáčelnictvonáčelní(k)KÚJbez úhrady
Čestný odznak „Za čin junácký“bronzOJ, ústřední orgánskautský krajnáčelní(k)KÚJbez úhrady
Medaile sv. Jiřízlatovýchovný/á zpravodaj/​ka OJ, ústřední orgánNáčelnictvonáčelní(k)KÚJ350 Kč
Medaile sv. Jiřístříbrovýchovný/á zpravodaj/​ka OJ, ústřední orgánNáčelnictvonáčelní(k)KÚJ350 Kč
Medaile sv. Jiříbronzvýchovný/á zpravodaj/​ka OJ, ústřední orgánskautský krajnáčelní(k)KÚJ350 Kč
Medaile MerkurazlatoNáčelnictvonáčelní(k)KÚJ450 Kč
Medaile Merkurastříbroskautský kraj příp. Náčelnictvonáčelní(k)KRJ/​KÚJ450 Kč
Medaile Merkurabronzskautský kraj příp. Náčelnictvonáčelní(k)KRJ/​KÚJ450 Kč
Medaile bronzového bobraZOJ registrující vodní skautyHKVS hlavní kapitán/​ka VS Hlavní kapitanát VSbez úhrady
Medaile díkůčlen Junáka starší 18 letskautské kraj příp. VRJ/​NJnáčelní(k)KRJ/​KÚJ350 Kč
Medaile skautské vděčnostiOJ, ústřední orgánVýkonná radastarostaKÚJ130 Kč

KÚJ

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.