( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021

Jak někoho navrhnout na skautské vyznamenání

Možná i ty máš ve svém okolí nějaké skautky a skauty nebo jejich příznivce, kteří by si za svoje zásluhy zasloužili ocenění. Dělají mnohem víc, než se od nich očekává, a ty bys jim chtěl/a nějak vyjádřit vděk a respekt. Pokud chceš mít všechny informace pěkně pohromadě nebo uvítáš tipy, jak dobře napsat zdůvodnění návrhu, stáhni si Metodiku ke skautským vyznamenáním.

Jak někoho navrhnout na vyznamenání?

Nejprve si promysli,  zda je vyznamenání opravdu to nejlepší ocenění pro danou osobu. Ocenit práci ostatních a poděkovat jim můžeš mnohými způsoby a někoho by více potěšilo něco osobnějšího, třeba knížka nebo vlastnoručně upečený dort. Ať už půjde o vyznamenání nebo jiné poděkování, předej ocenění při vhodné příležitosti nebo nějakém rituálu. Pro někoho to může být důležitější než samotná medaile.

Vyznamenání řadíme do několika úrovní:

 • Střediskové poděkování, které můžete spojit například s předáním dřevěného odznaku Díky Ti! Nepatří přímo mezi skautská vyznamenání, ale může tvořit jejich předstupeň.
 • Krajská (regionální) vyznamenání udělovaná hlavně za činnost pro kraj nebo v rámci kraje.
 • Skautská vyznamenání zaměřená na jednotlivé skupiny činovníků - pro skauty, vodní skauty, práci ve prospěch Kmene dospělých nebo ocenění pro osoby, které nejsou členy Junáka - českého skauta.

Pro inspiraci se můžeš podívat na přehled všech skautských vyznamenání a jejich charakteristiku.

Přehled všech skautských vyznamenání a jejich charakteristika

Sepiš konkrétní zdůvodnění návrhu. 

Uveď časový rámec. Většinou jde o dlouhodobou práci, jako časový horizont je možné brát funkční období, tedy cca 3 roky a více. 

Urči jaký stupeň vyznamenáni navrhuješ, u vícestupňových vyznamenání není nutné začít nejnižším stupněm.

Pokud již daná osoba skautské vyznamenání získala, je nutné se soustředit na “posun”, tedy co dalšího se podařilo. Není možné navrhovat různá vyznamenání na základě téhož zdůvodnění (zásluh). 

Vyber správný formulář - je třeba jej kompletně vyplnit.

Formuláře návrhů na vyznamenání

Vyplněný formulář odešli naskenovaný elektronicky nebo poštou schvalovateli. Nezapomeň na podpis, kontakt na navrhovatele a informaci, na jakou adresu v případě udělení dekret a insignii zaslat. 

Kdo je schvalovatelem pro jednotlivá vyznamenání najdeš  v článku Skautská vyznamenání a jejich charakteristika. 

Zda vyznamenání daná osoba získá, rozhoduje schvalovatel a následně i udělovatel. Seznam těchto orgánů či osob pro jednotlivá vyznamenání najdeš v článku Skautská vyznamenání a jejich charakteristika. 

Pokud vyznamenání není uděleno, informuje o tom Kancelář ústředí navrhovatele. V případě nesouhlasu či potřeby vyjasnění důvodů neudělení se navrhovatel může obrátit přímo na udělovatele a věc řešit přímo s ním.

Kancelář ústředí si s navrhovatelem potvrdí, kam vyznamenání zaslat a komu ho fakturovat. Následně vytištěný dekret, insignii a fakturu odešle na danou adresu, případně pošle navrhovateli avízo, že je vyznamenání připraveno k osobnímu odběru.

Technickou stránku věci u vyznamenání vodních skautů zařizuje Hlavní kapitanát vodních skautů. U vyznamenání Kmene dospělých ji má na starosti Náčelnictvo kmene dospělých.

Doba, která uběhne od odeslání návrhu na vyznamenání k doručení dekretu a insignie je závislá hlavně na termínu zasedání schvalovatelů a udělovatelů. KRJ, Výkonná rada, Náčelnictvo i sbory nositelů vyznamenání mají dané termíny svých jednání, na nichž se mj. návrhy na vyznamenání zabývají.

 • KRJ většinou uvádí termíny svých zasedání na svém webu.
 • Náčelnictvo má termíny jednání uvedené zde (návrh je třeba do KÚJ doručit před termínem řádných/​pilných materiálů, tj. 23/​10 dnů před termínem zasedání).
 • Výkonná rada má termíny zasedání zde.
 • Náčelnictvo KD - návrh na Medaili syrinx je třeba poslat alespoň 1 měsíc a návrh na řád Zlaté syringy alespoň 6 měsíců před předpokládaným předáním.
 • Členská schůze Svojsíkova oddílu, která schvaluje vyznamenání Členství ve Svojsíkově oddíle se schází jednou ročně (obvykle) v září.
 • Sbor nositelů řádu Stříbrného bobra se schází jednou ročně (zpravidla) v prosinci.
 • Vyznamenání s řádovými dny mohou být schvalována jednorázově tak, aby mohla být v  daný den předána.
 • Udělení Řádu stříbrného trojlístku a Řádu stříbrného vlka probíhá vždy po uvolnění místa ve sboru nositelů.

Po udělení vyznamenání může příprava dekretů a insignií k jejich odeslání trvat až tři týdny. V nutných případech se Kancelář ústředí snaží vyjít vstříc a zajistit zrychlené vyřízení žádosti.

Insignie Řádu stříbrného vlka, Řádu stříbrného trojlístku a Čestný odznak Za čin junácký hradí Kancelář ústředí. 

Insignie Řádu stříbrného bobra a medaile Bronzového bobra hradí Hlavní kapitanát vodních skautů. 

Insignie Řádu zlaté syringy a medaile Syrinx hradí Kmen dospělých.

Ceny insignií ostatních vyznamenání: 

medaile Díků - 350,- Kč

medaile Sv. Jiří  – 350 Kč 

medaile Merkura – 450 Kč 

medaile Skautské vděčnosti – 130 Kč 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.