( Aktuální )
Zveřejněno 24. 2. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Zdravotnický kurz akreditovaný dodavatelsky

Vstupní podmínky pro účastníky

Kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) se mohou zúčastnit uchazeči, kteří dovrší 16 let před zahájením kurzu (funkci zdravotníka zotavovacích akcí ale může držitel kvalifikace ZZA vykonávat až od 18 let).

Akce si může stanovit i další či náročnější vstupní podmínky nad rámec té výše uvedené (typicky většina dodavatelsky akreditovaných ZZA požaduje min. věk účastníků 18 let).


Obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování ZZA

Přesný obsah, rozsah, časové dotace a formy ověřování ZZA musí být v souladu se zákonem č. 258/​2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 106/​2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů.


Akreditace dodavatele

Číslo externí akreditace se zadává do skautISové hlášenky akce na záložce „Základní a veřejné údaje“. Garant kurzu ZZA se do hlášenky neuvádí!


Osvědčení a kvalifikace absolventů

Akreditovaná osvědčení pro absolventy ZZA vystavuje dodavatel akreditace, prosíme, nežádejte o ně ústředí!

Pořadatel nejpozději do 1 měsíce od ukončení zkoušek (ale nejlépe obratem) zašle na email kancelar@skaut.cz seznam absolventů s jednoznačným identifikátorem (například jméno, příjmení a datum narození) a s informací o „čísle dekretu“, datu absolvence a názvu vzdělávací akce - následně bude absolventům do kvalifikací ve skautISovém profilu zadáno časově neomezené osvědčení o absolvenci kurzu ZZA a také oprávnění k výkonu funkce zdravotníka (dále oprávnění).

Oprávnění je platné 4 roky, v nichž může absolvent (ale až od 18 let) vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí v rámci Junáka – českého skauta (lze ho prodloužit absolvováním junáckého DZK nebo DZK dodavatele akreditace).

Ze svého skautISového profilu si pak může absolvent časově omezené oprávnění s unikátním kódem (ve formátu PDF) kdykoliv vygenerovat a sám vytisknout (třeba na tábor pro účely skautské kontroly – vzhledem k časovému omezení platnosti oprávnění, což je interní rozhodnutí Junáka – českého skauta, není vhodné tento dokument proaktivně poskytovat žádnému kontrolnímu orgánu mimo organizaci – k tomuto účelu se použije časově neomezené akreditované osvědčení).

Možnost vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí v jiných organizacích je na rozhodnutí daných organizací (ale absolventi se mohou prokázat akreditovaným osvědčením o absolvenci ZZA, což jistě může být výhodou).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.