( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2021
Patrik Půlpán – Paťa
KÚJ - koordinátor nemovitostí a pojištění
patrik.pulpan@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Markéta Olišarová - Jóňa

Úrazové pojištění

Úrazové pojištění je druh pojištění, který předpokládá výplatu pojistného plnění v případě, že v důsledku úrazu dojde k přechodnému tělesnému poškození, trvalému tělesnému poškození, či úmrtí poškozeného.

Na období let 2018-2021 platí smlouva o úrazovém pojištění s pojišťovnou Generali. Číslo smlouvy je 0259492692.

Parametry pojištění

Všechny účastníky (členy i nečleny) skautských aktivit (od schůzek přes výpravy a tábory až po vzdělávací a jiné akce konané v ČR i v zahraničí).

Pojištění platí pro každou z výše uvedených osob automaticky.

 • Úrazové pojištění je sjednáno plošně pro všechny, není potřeba si ho zřizovat individuálně.
 • Na období let 2018-2021 platí smlouva o úrazovém pojištění s pojišťovnou Generali.
 • Číslo smlouvy je 0259492692.

Základem pojištění je krytí opravdu vážných situací, ke kterým dojde v rámci skautské činnosti a které bychom vlastními silami finančně nezvládli:

 • Pojištění úrazu 
 • Pojištění pracovní neschopnosti 
 • Pojištění trvalých následků úrazu – např. oslepnutí, ochrnutí atp.
 • Pojištění smrti způsobené úrazem.

 • Nezahrnuje náklady vzniklé při okamžitém ošetření v ČR (léky, převoz do nemocnice, pobyt v nemocnici apod.). Tyto hradí zdravotní pojišťovna poškozeného. 
 • Nezahrnuje náklady vzniklé při okamžitém ošetření v zahraniční. Když cestuješ do zahraničí, sjednej si připojištění v rámci cestovního pojištění (pojištění léčebných výloh v zahraničí).

Náklady na pojištění jsou hrazeny s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Pokud se stane úraz, postiženému bude vyplaceno:

 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne (karenční lhůta 7 dní, karenční dobou se rozumí minimální doba léčení) 115 Kč.
 • Trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,0001 % stupně invalidity 700 000 Kč.
 • Smrt úrazem 170 000 Kč.

 • Pojišťovna upřednostňuje nahlášení události do 14 dnů, ale je to možné i později. Čím dříve událost nahlásíš, tím dříve dojde k výplatě pojistného plnění. 
 • Nahlášení se provádí přes formulář, který je možné vyplnit elektronicky, nebo v papírové podobě. Formulář Oznámení úrazu Generali ke stažení .
 • Předem vyplněno je číslo smlouvy a IČ s názvem hlavního spolku. 
 • První list je nutné podepsat statutárem jednotky pořádající akci, na které k úrazu došlo.
 • Druhý list podepisuje pojištěný, u dětí zákonný zástupce. 
 • Originál vytištěného a podepsaného formuláře s přiloženou kopií zdravotnické dokumentace pošli pojišťovně na adresu:

  • Generali Pojišťovna, a.s.

   Likvidace PU – život

   P.O.Box 151

   657 51 Brno 2

Když pořádáme akci, které se účastní i děti neorganizované, vztahuje se úrazové pojištění i na ně?

Ano, samozřejmě. Přečti si pozorně čl. II smlouvy na úrazové pojištění.

Proč nám pojišťovna nic nezaplatila, když mělo dítě úraz na táboře?

Protože naše pojištění kryje jen opravdu vážné situace, které bychom vlastními silami finančně nezvládli.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.