( Aktuální )
Zveřejněno 6. 6. 2023
Kateřina Slavíková
KÚJ – koordinátorka personalistických projektů
katerina.slavikova@skaut.cz

Jak jednat v krizové situaci?

Jednotlivé kroky

Nejprve se zorientuj v situaci a sám v sobě. Dokud si v mysli nepřehraješ následující pravidlo STOP, s nikým dalším nekomunikuj. Rozhodně ne s novináři nebo s rodiči dětí. Dopřej si pár minut a zjisti, co je skutečně důležité udělat.

S – Stop! Zastav se – dej si několik vteřin a uklidni se. Předejdi panice.

T – Think! Zamysli se – odděl fakta od domněnek a emocí. Měj chladnou hlavu.

O – Orient! Zorientuj se – zformuluj si tři základní věty, které shrnují, co přesně se stalo.

P – Plan! Vytvoř plán – urči si pořadí aktivit, v jakém budeš postupovat.

 1. Pokud se ti podařilo v situaci zorientovat, začni jednat.
 2. Poskytněte první pomoc postiženému, buďte mu nablízku.
 3. Oznamte událost středisku a na Skautskou krizovou linku, poraďte se s krizovým operátorem o dalším postupu.

  Po dohodě se střediskem či operátorem:

 4. Mluvte o události s ostatními dětmi v oddíle, uklidněte je.
 5. Informujte rodiče postiženého – otevřeně, nabídněte pomoc, projednejte další postup.
 6. Informujte rodiče ostatních dětí.
 7. Informujte policii, pokud to situace vyžaduje, tedy se jednalo o trestný čin spáchaný na dětech, ublížení na zdraví či smrtelný úraz. 

Odpovědnost v následném jednání leží na tobě – vůdci oddílu či akce. V žádném případě ale na to nemusíš být sám! Rozděl úkoly mezi ostatní.

Postižený

 • Poskytněte první pomoc.
 • Buďte nablízku, vyjádřete podporu, naslouchejte.
 • Postiženého předejte do odborné péče (lékař, psycholog apod.).

Pachatel

 • Pokuste se vše zdokumentovat a zapamatovat si pro následnou možnou identifikaci. Podle možností pořiďte fotografie, nahrávku, zapište si detaily.
 • Buďte rychlí v jednání a ostražití.
 • Snažte se jednat bez výrazných emocí.

Ostatní děti v oddíle

 • Ošetřete, opečujte, mluvte o situaci.
 • Nebuďte na to sami.

Středisko a ústředí Junáka – českého skauta

 • Informujte vedení střediska.
 • Prostřednictvím krizového čísla 737 205 520 se poraďte s krizovým operátorem

Rodiče postiženého

 • Kontaktujte je a informujte o události.
 • Mluvte otevřeně, sdělujte jen ověřené informace.
 • Proberte společnou strategii vůči všem dalším institucím, organizacím.
 • Poraďte se o případné terapii, poskytněte kontakty na odborníky.

Rodiče ostatních dětí

 • Informujte je o situaci a v budoucnu o dalším vývoji.
 • Nabídněte případnou pomoc.

Krizový operátor Junáka – české skauta je k dispozici na tel. čísle 737 205 520. Nejde o operační středisko jako mívají například hasiči nebo záchranáři, krizovou linku má vždy napojenou na své pracovní číslo jeden z členů skautského komunikačního týmu. Během své "služby" žije normální život, chodí do práce apod. Když volajícímu bere operátor telefon, není schopný rozlišit běžný pracovní telefonát od krizového.

Ulož si ho do telefonu, ať ho v případě nouze nemusíš nikde hledat.

Junák – český skaut může pomoci:

 • navrhnout postup řešení krize,
 • komunikovat s médii,
 • sehnat potřebné kontakty aj.

Právní poradna Bílý kruh bezpečí: 257 317 100 (nonstop).

Linka bezpečí: 116 111 (pro děti a mladistvé).

Linka pro rodinu a školu: 116 000 (pro dospělé, kteří mají starost o dítě).

Linka první psychické pomoci: 116 123 (pro dospělé).

Rozcestník regionálních krizových linek - ve formátu tabulky (excel).

Média sami neoslovujte, konzultujte postup na Skautské krizové lince a se střediskem. V případě, že vás média sama osloví, než jim dáte konkrétní vyjádření, spojte se nejprve s tiskovou mluvčí organizaceBárou Trojak, tel.: 731 403 647, barbora.trojak@skaut.cz  

V nepříjemných situacích za vás komunikaci s médii můžeme převzít.

Pokud komunikujete s médii

 • média informujte pouze, pokud se na vás obrátí sama;
 • jmenujte osobu, která bude stále dostupná a jediná bude komunikovat s novináři, o této osobě by měli všichni vědět a případné dotazy na ni přesměrovat;
 • nepodlehněte panice, buďte věcní a bez emocí;
 • odpovídejte pravdivě ale stručně, nezatajujte fakta, vyhněte se popisu emocí a pocitů, nezabíhejte do detailů a nemluvite o totožnosti osob;
 • pokud máte pocit, že by odpověď mohla vést k nepříjemné situaci, např. pro rodinu postiženého, můžete ji nechat bez komentáře
 • spolupracujte s policií a s jejich tiskovým mluvčím, připravujte s nimi jejich vyjádření.

Při řešení náročné situace se neostýchej vyhledat pomoc profesionála – na Krizové lince zajistíme případnou konzultaci s odborníky z oboru psychologie, práva, pojištění zdraví či majetku a zajistíme podporu řešení krizové situace. Zároveň je důležité si uvědomit, že probrat následně událost z různých úhlů, celkově ji vyhodnotit a zrekapitulovat, může přinést velkou úlevu. Vlastní duševní hygiena je velmi důležitá a i ta patří do správného zvládnutí krizové situace.  

Obecné rady, jak zvládnout krizovou situaci, najdeš i v naší Krizové kartičce. Stáhni si ji níže, vytiskni a vlož třeba do peněženky. Číslo Skautské krizové linky si hned ulož do svého mobilu: 737 205 520.

Krizová kartička ke stažení

Jak správně reagovat v nečekaných krizových situacích, zachovat klid a vědět, kde pomoc najít, se dá částečně naučit. Je proto dobré zařadit do aktivit oddílu i simulace reálných krizových situací. Nechejte děti ověřit si schopnost řešení různých událostí a poučit se z vlastních chyb. Nezapomeňte na reflexi proběhlé akce, vyhodnoťte, kde se staly chyby a co uděláte příště lépe. Při plánování cvičení je důležitý moment překvapení. Nácvik musí být co nejrealističtější, ale ne traumatizující!

 • Během schůzky někdo zahraje za dveřmi klubovny, že spadl ze schodů.
 • Na výpravě někdo zahraje kolaps.
 • Rozdělte si role a natrénujte si i telefonát na linku 112 a komunikaci s novináři. To všechno se vám bude hodit.
 • Využijte aplikaci Záchranka.

Hry o krizových situacích online 

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.