( Aktuální )
Zveřejněno 4. 5. 2023

Dotace pro skautské kraje

Dotace je určena na podporu činnosti krajů a jim podřízených jednotek. Kraj o dotaci nežádá, je mu přidělena na základě níže stanovených pravidel.

Podrobným zdrojem informací jsou dotační vyhlášky jednotlivých krajů. Stanovují oblasti podpory, pravidla pro poskytnutí, přerozdělování, využití a vyúčtování prostředků.

Provozní dotace

Provozní dotace

Pro vyúčtování provozní dotace použijte tyto formuláře:

Mzdové náklady

V případě čerpání mzdových nákladů z přidělené dotace použijte formulář:
Osobní náklady.

Ještě před odesláním originálu vyúčtování písemně poštou, doporučujeme zaslat elektronicky ke kontrole. 

Termíny jsou stanoveny krajskými vyhláškami. Junácké kraje odevzdávají vyúčtování na ústředí nejpozději do 31. 12. 2023. 

Vyúčtování účelové dotace – Dot v1 

 • Formulář je podepsaný vedoucím i revizní komisí jednotky,
 • chybí nebo je neúplné vyjádření revizní komise (správné znění: "Vyúčtování je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí účelové dotace"; nebo "Dotace byla využita v souladu s podmínkami Rozhodnutí"),
 • celkové náklady akce a procento dotace z celkových nákladů nejsou vyšší než v rozhodnutí (obvykle 70 %),
 • částka dotace na formuláři for_dot_v1 souhlasí se součtem dotovaných dokladů na formuláři for_dot_v2.

Přehled o úhradách plateb – Dot v2 

 • Na formuláři je vyplněno číslo jednotky a vzestupné číslování jednotlivých položek,
  jsou vyplněna čísla dokladů dle evidence v účetnictví,
 • náklad vznikl v kalendářním roce dotace,
 • do kolonky účel použití je nutné rozepsat všechny položky dokladu; nepoužívejte obecné označení bez dalšího upřesnění - „materiál“, „vybavení“, ale konkrétní položky; vyhněte se používání zkratek - apod., atd. nebo tři tečky,
 • ověřte, zda je celý obsah buněk vidět i po vytištění,
 • na formulář stačí uvést jen dotované položky (výjimkou jsou kraje, které tyto doklady vyžadují) jednotlivé doklady mohou být dotovány ze 100%, tedy i na haléře,
 • součet dotace však musí být celé číslo (=na celé koruny) bez zaokrouhlení.

Souhrnné formuláře  Přehled dotací na provozní náklady

 • Náklady a výše dotace v souhrnné tabulce neodpovídá předloženému vyúčtování za danou organizační jednotku (OJ) - kontrolovat, zda se shoduje číslo OJ i částky,
 • kontroly pro dodržení procenta maximální výše dotace zobrazují chybovou hlášku - zjistit, co je třeba opravit,
 • součty přehledů neodpovídají hodnotám uvedeným ve formuláři Vyúčtování účelové dotace (za kraj).
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.