( Aktuální )
Zveřejněno 3. 10. 2023
Jan Mesl (Mýval)
KUJ – manažer pro oblast nemovitostí
jan.mesl@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jan Mesl (Mýval)

Pronájem nemovitosti

Velká část organizačních jednotek má ve vlastnictví nebo v dlouhodobém pronájmu nemovitost, kterou dále pronajímá. Na co si dát při pronájmu pozor?

Vysvětlení pojmů:

Nájem (označován také „pronájem“) Vlastník nemovitosti (pronajímatel) uzavírá s nájemcem nájemní smlouvu, v níž se zavazuje přenechat nájemci nemovitost či její část k dočasnému užívání a nájemce se zavazuje platit za to pronajímateli nájemné.

Podnájem je na rozdíl od nájmu smluvním vztahem mezi nájemníkem a jeho podnájemníkem a je nájemnímu vztahu podřízen. Může vzniknout pouze se souhlasem vlastníka nemovitosti,  a to pouze na dobu trvání nájemního vztahu.

Poskytování ubytování je na rozdíl od uzavření nájemního vztahu podnikáním, u nějž je vyžadováno živnostenské oprávnění. Hlavní rozdíl mezi nájmem a poskytováním ubytování je v tom, zda jsou pronajímatelem poskytovány i jiné než základní služby zajišťující řádný provoz nemovitosti (dodávka energií, vody, vývoz odpadu). Pokud pronajímatel nabízí úklid, výměnu lůžkovin apod., jedná se o poskytování ubytování.

Problematice nájmů se také věnuje Metodický list: Nájmy a vše kolem, který se věnuje účetním a daňovým souvislostem, kalkulaci nájemného a řešení situace, kdy pronajímanou nemovitost využíváte i pro vlastní činnost OJ.

Ve Spisovně najdete vzor nájemní smlouvy s komentářem:

Typy pronájmu

  • Nájemní smlouva může být uzavřena jak písemnou formou, tak ústně.
  • Platba za pronájem je možná v hotovosti (s pokladním dokladem) nebo bezhotovostně na základě faktury nebo podepsané smlouvy.
  • Předmětem plnění je vždy pronájem prostor (i pokud bychom jej rádi pojali jako „příspěvek na energie“ – i tak by na něj finanční úřad pohlížel jako na pronájem, rovněž nepište „ubytování“).
  • Pronájem prostor je vždy předmětem daně z příjmu právnických osob a zakládá povinnost podat daňové přiznání.
  • Energie a jiné služby v klubovně, kterou několikrát za rok pronajmeme, nedotujeme v plné výši.

Pokud chce OJ pronajmout nemovitost na 10 let a více, musí si v souladu s Hospodářským řádem Junáka – českého skauta vždy vyžádat souhlas Výkonné Rady Junáka.

Doporučení pro dlouhodobý pronájem

Pokud si pronajímáte klubovnu, uzavřete smlouvu vždy pouze se skutečným vlastníkem nemovitosti, kterého si ověříte v katastru nemovitostí . Je-li vlastníkem nemovitosti právnická osoba (např. farnost atd.), dbejte na to, ať nájemní smlouvu podepíše člověk, který je k podpisu skutečně oprávněn (typicky statutární zástupce, zmocněnec na základě platné plné moci).

Vyhláška o místních poplatcích

Pokud pronajímáte svoji nemovitost a v rámci pronájmu dojde k přespání, může se na vás vztahovat obecně závazná vyhláška o místních poplatcích – poplatek z ubytování. Ověřte si, zda má obec, kde máte pronajímanou nemovitost, vyhlášku o poplatku z ubytování. Většina pobytů bude sice od poplatku jako takového osvobozena, ale stále platí povinnost evidence všech ubytovaných. Více v článku Místní poplatek z pobytu a povinná evidence. Kdy se týká oddílových výprav, skautských základen a jak to celé řešit?

Viz zákon 565/​1990  o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů zejména novely zákona č. 278/​2019

Databáze základen

Pro sdílení skautských základen existuje Databáze základen , nebo FB skupina Skautské základny  – nabídka, poptávka a tipy, kde naleznete i ty neskautské.

Co zadat do skautISu, aby vás ostatní v databázi základen našli?  Podívejte se do nápovědy skautISu na článek Nemovitosti a základny.

Další podrobnosti o pronájmu se také dozvíte v Metodickém listu k pronájmům.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.