( Neaktuální )
Zveřejněno 14. 6. 2021
Petra Meslová (Péťa)
KÚJ – koordinátorka vybraných online projektů
petra.meslova@skaut.cz

Stanovení vhodné výše členského příspěvku

POZOR: Toto je stará, neaktuální verze
Výši členského příspěvku pro každý rok stanoví středisková rada, a to tak, aby zohlednila místní podmínky, finanční potřeby oddílu i dlouhodobé plány na rozvoj místního skautingu (oprava klubovny, nákup lodí, atp.). Doporučená výše příspěvku je 600 – 1500 Kč a musí být zdokumentována v zápisu střediskové rady. 

Výše příspěvků může být různá pro různé kategorie členů, např. podle věkových kategorií či typů oddílů, výděleční vs. ostatní, sourozenci atp. Kritéria pro takové kategorie by měla být objektivní a vhodně zohledňující danou skupinu členů, která bude příslušný členský příspěvek hradit. V rámci schválení různých kategorií však nemá smysl schvalovat speciální kategorii pro každého jednotlivého člena v nějaké zcela výjimečné situaci - pro takové případy je vhodnější po pečlivém uvážení např. část členského příspěvku uhradit z vlastních zdrojů jednotky.

Určení členského příspěvku

Členský příspěvek vybíraný od členů zahrnuje i příspěvky pro vyšší organizační jednotky. Pro ústředí je stanoven “Směrnicí k registraci” pro daný rok. K tomu je potřeba přičíst příspěvek pro skautský okres (pokud ho máte) a kraj. Tím vznikne základ, ke kterému přidáte částku, která zůstane středisku, příp. oddílu (viz ukázka v tabulce).

Příklad

Při stanovování výše příspěvku se středisko opírá o rozpočet svůj i svých oddílů, zvažuje, jakou bude mít činnost, a stanovuje, jaké peníze na člena potřebuje pro svůj provoz. Některá střediska (se svými oddíly) vybírají v rámci registrace příspěvek nejen na běžný provoz, ale také částku, z níž budou hrazeny výpravy, takže členové již nebudou platit účastnické poplatky na akcích v průběhu roku (s výjimkou tábora). Výše členského příspěvku se tak může u jednotlivých oddílů i výrazně lišit.

Kromě přemýšlení nad činností v dalším roce se v souvislosti se sestavováním rozpočtu na další rok podívejte i do dlouhodobých plánů vašeho střediska. Některé zdroje jsou nejisté (například dotace) a je nejvyšší čas přemýšlet o finanční soběstačnosti vašeho střediska. K zamyšlení nad dlouhodobým financováním vám mohou pomoci i články z oblasti hospodaření v části “Jak zajistit finance”.

Dále v tomto článku najdete informace k tomu, jak se postavit ke zvyšování členského příspěvku, a nebo naopak, jak a proč snížit členský příspěvek určité skupině členů.

Potom, co už máte všechna data a stanovili jste vhodnou výši členského příspěvku pro jednotlivé kategorie, je nutné, aby to schválila rada OJ. Rozhodovat o výši příspěvku přísluší bezvýhradně radě organizační jednotky a vše musí být zdokumentováno v zápise z jednání rady. Členský příspěvek se schvaluje na každý kalendářní rok.

Usnesení o schválení členského příspěvku střediskem může vypadat například takto: “Středisková rada stanovuje pro rok 2022 výši členského příspěvku, který zahrnuje i členské příspěvky celého Junáka - českého skauta a nadřízených OJ, na 800 Kč.” pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0

Proč a jak zvyšovat členský příspěvek

Velké dopady na rozvoj a fungování střediska a jeho oddílů může mít skokové zvýšení členského příspěvku. Kdybyste tak třeba chtěli vytvořit větší rezervu, spořit na budoucí velké investice nebo krýt výpadek dotací. Pokud budete takovou věc chtít či potřebovat udělat, je dobré to rodičům předem vysvětlit, a třeba v zaslaném dopise k registraci podrobně objasnit, na co peníze využijete. Je nutné si uvědomit, že nedostatečně objasněné skokové zvýšení členského příspěvku nemusí mít tak velký finanční přínos, jak si středisková rada původně plánovala. Při dobré komunikaci rodiče důvody zpravidla pochopí a organizaci podpoří. 

Příklad

rokčlenský příspěvek - část pro střediskopočet členůpříjmy pro střediskozvýšení příjmů
202025012030 000---
2021 plán1 250120150 000120 000
2021 realita1 25080100 00070 000

Provedené zvýšení a přepočtený přínos

zvýšení členského příspěvku na osobu o:1 000
reálný přínos do střediska přepočtený na původní počet osob:583

Skokové zvýšení členského příspěvku o 1 000 Kč odradilo od registrace některé oldskauty, méně aktivní děti a několik dětí ze sociálně slabších rodin... reálné zvýšení členského příspěvku na člena tak činí mnohem méně, než SRJ plánovala, celkové příjmy z registrace stouply jen o 70 tis. Kč místo plánovaných 120 tis. Kč.

Snížení členského příspěvku pro určité skupiny členů

Při zvažování výše členského příspěvku myslete na to, že příliš velkou částku si možná nebudou moci dovolit všichni. Členský příspěvek v rámci roční registrace v Junáku - českém skautu patří dlouhodobě k nejnižším "cenám za volnočasové aktivity pro děti", takže se to pravděpodobně nebude týkat velkého množství kluků a holek. Ale je třeba o tom vědět a dopředu mít připravené varianty, jak nabídnout členství i sociálně slabším členům, seniorům nebo sourozencům.

Středisková rada může v rámci schvalování kategorií členského příspěvku rozhodnout o snížení vybírané částky pro určité skupiny členů, například pro:

 • sourozence, nebo další členy z jedné rodiny,
 • oldskauty, kteří jsou v důchodu,
 • členy ze sociálně slabších rodin, apod.

Snížení kategorie musí být dána objektivním kritériem

Zkuste finanční bariéru pro skautování snižovat a přitom zachovat prostředky pro středisko, nabídněte rodičům splácení poplatku v průběhu roku. Třeba i rozpůlení poplatku může být pro některé rodiny velkou pomocí, aniž by muselo znamenat nižší celkové příjmy střediska.

Pokud víte, že chcete někomu nabídnout snížený členský poplatek, řekněte o pomoc i ostatním rodičům

Řekněte rodičům, že letos děláte registraci trochu jinak, že chcete těm, co to potřebují, nastavit minimální poplatek, a budete rádi, pokud ostatní rodiče středisko podpoří. Je skvělé pomáhat, takže se jistě někdo připojí a bude rád pomáhat s vámi. Rodiče mohou pomoci dorovnáním částky sníženého členského příspěvku.

V odůvodnělých případech řešte situaci individuálně

Pokud u nějakého člena dojde k velmi výjimečné situaci a hrozilo by, že si (i přes své jinak velmi aktivní zapojení do činnosti) nebude moci dále členství dovolit, zamyslete se, jak takovou situaci vhodně řešit. V takové chvíli se může vedení oddílu s vedením střediska domluvit například na uhrazení části členského příspěvku takového člena z vlastních zdrojů jednotky, nebo právě za pomoci prostředků od jiných rodičů. Tento postup však dělejte velmi obezřetně, abyste nevyvolali zbytečné dohady a půtky jiných členů.

Shrnutí

Nejprve si rozmyslete, jak systém členských příspěvků bude fungovat právě u vás:

 • Jak jednoznačně určíte, komu nastavit nízkou registraci?
 • Co se zaplatí z případných darů?

  • dorovnání registračního poplatku, nebo i
  • příspěvky na tábor či akce, které pro sociálně slabší členy stanovíte též na nižší úrovni, apod.
 • Počítejte s tím, že rodiče mohou být i štědří! 

  • Co uděláte s dary, které se sejdou nad rámec potřeb sociálně slabších členů?
  • Ponecháte je na další roky, nebo je budete chtít využít třeba na opravu klubovny?

To vše řekněte i rodičům, kteří vám peníze dávají. Obdobně si můžete také říct spolu s členským příspěvkem o dar na činnost. Více o darech najdete v článku ke způsobům žádání o dary.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.