Směrnice k registraci 2024

Směrnice upravuje termíny, výši členského příspěvku a podrobnosti k registraci členů i jednotek pro rok 2024 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu.

Při zpracování registrace je nutné se řídit touto směrnicí a také Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu (především kapitolou 5), která popisuje základní pravidla pro registraci osob a jednotek.

Novinky a upřesnění (od registrace 2024)

Dle rozhodnutí Náčelnictva se mění nastavení členského příspěvku a ten se od registrace 2024 bude vybírat pro hlavní spolek (na ústřední úrovni) od všech členů v jednotné výši (bez ohledu na odběr papírového časopisu a další věci). Podrobnosti naleznete v článku ve Zpravodajství .

Novinky a upřesnění (od registrace 2023)

S ohledem na povinné zavádění datových schránek všem OJ státem, mohou jednotky odevzdávat daňové přiznání finančnímu úřadu elektronickou cestou, na což mají od státu čas až do konce dubna. Proto Směrnice k registraci umožňuje všem OJ odevzdat hospodářské výkazy / dokumenty účetní závěrky do skautISu nově nejpozději až do 10. května 2023. Ostatní termíny související s registrací zůstávají pro běžné OJ stejné jako v minulosti.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.