Směrnice k registraci 2023

Směrnice upravuje termíny, výši členských příspěvků a podrobnosti k registraci členů i jednotek pro rok 2023 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu.

Při zpracování registrace je nutné se řídit touto směrnicí a také Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu (především kapitolou 5), která popisuje základní pravidla pro registraci osob a jednotek.

Novinky a upřesnění (od registrace 2023)

S ohledem na povinné zavádění datových schránek všem OJ státem, mohou jednotky odevzdávat daňové přiznání finančnímu úřadu elektronickou cestou, na což mají od státu čas až do konce dubna. Proto Směrnice k registraci umožňuje všem OJ odevzdat hospodářské výkazy / dokumenty účetní závěrky do skautISu nově nejpozději až do 10. května 2023. Ostatní termíny související s registrací zůstávají pro běžné OJ stejné jako v minulosti.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.