( Aktuální )
Platné 14. 9. 2016 – Neomezeno, Účinné od 15. 9. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina – Jerry

Směrnice ke zveřejnění účetní závěrky za roky 2014 a 2015

Směrnice upravuje postup pro plnění zákonné povinnosti organizačních jednotek zveřejnit své účetní závěrky ve spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz). Za roky 2014 a 2015 jsou organizační jednotky, které vedou (podvojné) účetnictví, povinny zveřejnit Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce. Na rozhodnutí jednotky je, zda zveřejní i Výkaz zisku a ztráty.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.