( Aktuální )
Platné 14. 9. 2016 – Neomezeno, Účinné od 15. 9. 2016
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Směrnice ke zveřejnění účetní závěrky za roky 2014 a 2015

Směrnice upravuje postup pro plnění zákonné povinnosti organizačních jednotek zveřejnit své účetní závěrky ve spolkovém rejstříku (http://or.justice.cz). Za roky 2014 a 2015 jsou organizační jednotky, které vedou (podvojné) účetnictví, povinny zveřejnit Rozvahu a Přílohu k účetní závěrce. Na rozhodnutí jednotky je, zda zveřejní i Výkaz zisku a ztráty.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.