( Aktuální )
Platné 7. 12. 2015 – Neomezeno, Účinné od 31. 12. 2015
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Směrnice pro nakládání s osobními údaji

Tato směrnice v návaznosti na Organizační řád stanovuje postupy pro zpracování osobních údajů při činnosti Junáka - českého skauta. Vymezuje členům a dalším osobám účastnícím se na zpracování údajů práva a povinnosti.
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.