( Aktuální )
Zveřejněno 11. 5. 2023
Jana Godarová (Ellie)
KÚJ – koordinátorka agendy revizních komisí
jana.godarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lucie Borešová (Korunka)

Kontrola dotace ve skautISu - vzdělávací akce

Kontrola správného vyúčtování dotace z pohledu revizní komise. 

Postup kontroly dotace vzdělávací akce

 • předloží vyúčtování akce: prvotní a účetní doklady (a pokud byly pořízeny věci spadající do operativní evidence, předloží i ji)
 • určí dotované doklady

člen RK v roli „pořadatelská jednotka: revizní komise nalezne:

modul Akce -> Vzdělávací akce

 • vedení akce, jejich funkce - záložka Vedení akce
 • datum schválení akce jednotkou - záložka Stav a odevzdání
 • předpokládaný rozpočet akce - záložka Rozpočet (nebo na záložce Dotace -> Žádost o dotaci, kam se rozpočet propisuje)

modul Dotace -> Dotace mé jednotky -> Typ dotace: Vzdělávací akce

 • skutečné výdaje a příjmy akce - záložka Závěrečný rozpočet
 • dotované doklady - záložka Vyúčtování dotace
 • seznam účastníků a jejich účast - záložka Skutečná účast
 • rozhodnutí o dotaci, které obsahuje podmínky dotace - záložka Odevzdání a potvrzení

Dle Hospodářského řádu (sekce 4, bod 20 - 25) velké akce vždy schvaluje rada pořadatelské jednotky. Výše dotace na pobytový den se řídí Směrnicí ke vzdělávacím akcím pro daný rok.

Na základě podkladů ze skautISu a podkladů od jednotky/​vedoucího akce probíhá kontrola splnění podmínek dotace na vzdělávací akce:

 • možnost dotování daného výdaje
 • dodržení kofinancování
 • akce nesmí být zisková

Předložené doklady musí splňovat náležitosti, a pokud bylo na akci zakoupeno vybavení, musí být zavedeno do operativní evidence jednotky.

Hospodaření akce schvaluje vedoucí akce (případně dle vnitřních pravidel jednotky).

 • chyby v dokladech, např.:

  • neuplné/zkracované názvy jednotek,
  • překlepy v IČ,
  • nedostatečná identifikace zboží/položek,
  • částka na výdajovém pokladním dokladu musí odpovídat součtu částek na prvotních dokladech (zaokrouhlujeme až celkový součet částek za všechny doklady, nikoliv částku na každém dokladu)
 • soulad závěrečného rozpočtu a dotovaných položek: pokud v dotovaných dokladech jsou např. potraviny za 90 tis., tak musí být v závěrečném rozpočtu potraviny minimálně za 90 tis.
 • závěrečný rozpočet

  • závěrečný rozpočet vzdělávací akce nesmí být ziskový, protože akce je dotovaná
  • pokud je akce ztrátová, měla by jednotka myslet na to odkud nesoulad příjmů a výdajů bude krytý (do skautISu jednotka zadává na tuto částku vlastní prostředky OJ)

Po kontrole podkladů připojuje RK své vyjádření do skautISu (nápověda , v roli „pořadatelská jednotka: revizní komise“ )

Odkaz pro vyjádření k vyúčtování dotace je součástí automatického informačního e-mailu, není nutné ve skautISu vyhledávat.

Vzdělávací akce a jejich dotace nejsou ve skautISu jediné. Dále tam najdeš dotace na:

 • Akce pro neorganizovanou mládež
 • Celostátní akce
 • Nové oddíly
 • Opravy a údržba staveb
 • Strategie
 • Vzdělávací dny

Podklady, které si od jednotky vyžádat se odvíjí od projektu a typu dotace; postup kontroly vyúčtování a potvrzení RK ve skautISu je ale stejný.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.