( Aktuální )
Zveřejněno 11. 5. 2023
Lucie Borešová (Korunka)
KÚJ – koordinátorka
lucie.boresova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Lucie Borešová (Korunka)

Předpisy a vzory dokumentů pro RK

Ve snaze usnadnit činnost revizním komisím zpracovala Ústřední revizní komise Junáka (2017) vzory běžných i méně častých dokumentů, které jsou vytvářeny v rámci činnosti revizních komisí.

Pár slov, jak s nimi pracovat:

  • Vzory nejsou povinné, mají ti práci usnadnit a ukázat jednu z možných podob dokumentů.
  • Dokumenty ukazují základní strukturu, nicméně přesný obsah tvoří daná RK (na základě: kontrolované oblasti, dané situaci, zjištěných skutečností, …).
  • Je v pořádku psát vlastními slovy, není třeba používat složité ekonomické a právní výrazy.
  • Grafika dokumentů je pouze základní, v případě používání jednotného stylu v rámci konkrétní jednotky, lze vzhled přizpůsobit.
  • Jako první přečti dokument s názvem A_Vzory dokumentů (nejen) pro revizní komise - přehledy a komentáře.pdf; dokument ti ukáže, jak se vzory ÚRKJ pracovat.

vzory ÚRKJ ke stažení

Předpisy

Pomineme-li Stanovy Junáka, je hlavním předpisem stanovujícím pravidla pro vnitřní kontrolu Revizní řád, který upravuje vymezení funkce revizní komise, její práva a povinnosti vůči kontrolované OJ. Souvisejícími předpisy jsou dále zejména Hospodářský řádOrganizační řád.

Oblast hospodaření

RK může kontrolovat: nakládání s majetkem, dodržování rozpočtu, nakládání s dotacemi a dary, vedení účetní evidence, provádění inventarizace apod.

  • předpisy z oblasti hospodaření,
  • sekce hospodaření na Křižovatce   - metodické návody, vysvětlení konkrétních oblastí podrobněji
  • RK dostává e-mailem Hospodářské střípky - shrnutí, co je v oblasti hospodaření nového.

Další oblasti kontrol

RK by při svých kontrolách neměla opomíjet ani soulad s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka nebo rozhodnutími orgánů dané jednotky (a jím nadřízených jednotek - okres/​kraj).

  • RK dostává e-mailem také Revizní střípky - shrnutí co je pro RK nového a připomenutí co ji v nadcházejících období čeká.

Nikdo není odborníkem na všechno. RK si může ke kontrole přizvat nezávislé odborníky (například z oblasti právního, daňového a účetního poradenství nebo členy jiných RK).

vzor čestného prohlášení přizvaného ke kontrole

Případně si svoje znalosti můžeš doplňovat na specializovaných seminářích; nabídku vzdělávacích akcí (i pro RK) najdeš v databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.