( Aktuální )
Zveřejněno 16. 6. 2021
Jana Godarová - Ellie
KÚJ - koordinátorka agendy revizních komisí
jana.godarova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Godarová - Ellie

Předpisy a vzory dokumentů pro RK

Ve snaze usnadnit činnost revizním komisím zpracovala Ústřední revizní komise Junáka (2017) vzory běžných i méně častých dokumentů, které jsou vytvářeny v rámci činnosti revizních komisí.

Pár slov, jak s nimi pracovat:

  • Vzory nejsou povinné, mají ti práci usnadnit a ukázat jednu z možných podob dokumentů.
  • Dokumenty ukazují základní strukturu, nicméně přesný obsah tvoří daná RK (na základě: kontrolované oblasti, dané situaci, zjištěných skutečností, …).
  • Je v pořádku psát vlastními slovy, není třeba používat složité ekonomické a právní výrazy.
  • Grafika dokumentů je pouze základní, v případě používání jednotného stylu v rámci konkrétní jednotky, lze vzhled přizpůsobit.
  • Jako první přečti dokument s názvem A_Vzory dokumentů (nejen) pro revizní komise - přehledy a komentáře.pdf; dokument ti ukáže, jak se vzory ÚRKJ pracovat.

vzory ÚRKJ ke stažení

Předpisy

Pomineme-li Stanovy Junáka, je hlavním předpisem stanovujícím pravidla pro vnitřní kontrolu Revizní řád, který upravuje vymezení funkce revizní komise, její práva a povinnosti vůči kontrolované OJ. Souvisejícími předpisy jsou dále zejména Hospodářský řádOrganizační řád.

Oblast hospodaření

RK může kontrolovat: nakládání s majetkem, dodržování rozpočtu, nakládání s dotacemi a dary, vedení účetní evidence, provádění inventarizace apod.

  • předpisy z oblasti hospodaření,
  • sekce hospodaření na Křižovatce   - metodické návody, vysvětlení konkrétních oblastí podrobněji
  • RK dostává e-mailem Hospodářské střípky - shrnutí, co je v oblasti hospodaření nového.

Další oblasti kontrol

RK by při svých kontrolách neměla opomíjet ani soulad s obecnými právními předpisy, vnitřními předpisy Junáka nebo rozhodnutími orgánů dané jednotky (a jím nadřízených jednotek - okres/kraj).

  • RK dostává e-mailem také Revizní střípky - shrnutí co je pro RK nového a připomenutí co ji v nadcházejících období čeká.

Nikdo není odborníkem na všechno. RK si může ke kontrole přizvat nezávislé odborníky (například z oblasti právního, daňového a účetního poradenství nebo členy jiných RK).

vzor čestného prohlášení přizvaného ke kontrole

Případně si svoje znalosti můžeš doplňovat na specializovaných seminářích; nabídku vzdělávacích akcí (i pro RK) najdeš v databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.