....

Chyba na stránce: Ústřední revizní komise - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/revizni-komise?autologin=1"

ÚSTŘEDNÍ REVIZNÍ KOMISE

Ústřední revizní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Junáka řádně vedeny a vykonává-li Junák činnost v souladu se Stanovami a právními předpisy, zejména kontroluje veškeré hospodaření Junáka.

Ústřední revizní komise

Navigace:

  Nahlásit chybu