( Aktuální )
Platné 18. 2. 2020 – Neomezeno, Účinné od 18. 2. 2020

Osnova projektu: Lesní kurzy a školy (LK, ČLK, VLK, MLK, LŠ, ILŠ) a instruktorská škola

V rámci připrav lesní vzdělávací akce je vhodné při sepisování projektu vzdělávací akce využít níže uvedenou doporučenou osnovu.
  • Projekt lesního kurzu, lesní školy a také instruktorské školy se nahrává do skautISu minimálně 3 měsíce před zahájením akce (u nových doporučujeme 5 měsíců před zahájením akce).
  • Jednotlivé body projektu popište stručně, věcně, konkrétně (nikoli obecnými formulacemi, ale konkrétními pojetími akce).
  • Chcete-li projekt konzultovat před odevzdáním hlášenky akce, zašlete ho na e-mail vzdelavani@skaut.cz . Na stejný e-mail se obracejte i v případě dotazů.

Doporučená osnova projektu ke stažení

Níže uvedené soubory obsahují doporučené osnovy pro vzdělávací akce:

  • Lesní kurz (LK)
  • Čekatelský lesní kurz (ČLK)
  • Vůdcovský lesní kurz (VLK)
  • Manažerský lesní kurz (MLK)
  • Lesní škola (LŠ)
  • Instruktorská škola (IŠ)
  • Instruktorská lesní škola (ILŠ)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.