( Aktuální )
Platné 18. 2. 2020 – Neomezeno, Účinné od 18. 2. 2020
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Jaroslav Petřík – Australan
KÚJ – ?
jaroslav.petrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Vzor: Projekt a závěrečná zpráva vzdělávací akce

Připravujete-li vzdělávací akci můžete využít tyto vzory pro projekt akce a také pro její závěrečnou zprávu.

V níže uvedeném vzorovém vypracování dokumentů je většina nadpisů kapitol přímo převzata z doporučené osnovy projektu. Kurzívou jsou označeny nadpisy, které byly doplněny nad rámec základní osnovy.

Modrou kurzívou jsou uvedeny vysvětlivky u některých kapitol vzorového projektu. Budete-li vycházet z tohoto vzoru, před odevzdáním projektu vysvětlivky smažte.

Projekt vzdělávací akce (vzorové vypracování)

Závěrečná zpráva vzdělávací akce (vzorové vypracování)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.