( Aktuální )
Zveřejněno 20. 1. 2023
Lenka Šablová
KÚJ – asistentka starosty, VRJ a Náčelnictva
lenka.sablova@skaut.cz

Osnova projektu: Zkouška vodáckého minima (ZVM) a kapitánská zkouška (KZ)

V rámci příprav zkoušky vodáckého minima nebo kapitánské zkoušky je vhodné při sepisování projektu vzdělávací akce využít níže uvedenou doporučenou osnovu.
  • Projekt zkoušky se odevzdává ke schválení spolu se skautISovou hlášenkou akce nejpozději 1 měsíc před zahájením akce.
  • Jednotlivé body projektu popište stručně, věcně, konkrétně (nikoli obecnými formulacemi, ale konkrétními pojetími akce).
  • Chcete-li projekt konzultovat před odevzdáním hlášenky akce, zašlete ho na e-mail mustek@hkvs.cz (vodácké parametry) nebo na email vzdelavani@skaut.cz (obecné parametry projektu). Na stejné e-maily se obracejte i v případě dotazů.

Doporučená osnova projektu ke stažení

Níže uvedené soubory obsahují doporučené osnovy pro vzdělávací akce:

  • Zkouška vodáckého minima (ZVM)
  • Kapitánská zkouška (KZ)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.