Směrnice k registraci 2024

Směrnice upravuje termíny, výši členského příspěvku a podrobnosti k registraci členů i jednotek pro rok 2024 v návaznosti na obecná pravidla stanovená Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu.

Při zpracování registrace je nutné se řídit touto směrnicí a také Směrnicí k evidenci údajů ve skautISu (především kapitolou 5), která popisuje základní pravidla pro registraci osob a jednotek.

Novinky a upřesnění (od registrace 2024)

Dle rozhodnutí Náčelnictva se mění nastavení členského příspěvku a ten se od registrace 2024 bude vybírat pro hlavní spolek (na ústřední úrovni) od všech členů v jednotné výši (bez ohledu na odběr papírového časopisu a další věci). Podrobnosti naleznete v článku ve Zpravodajství .

Novinky a upřesnění (od registrace 2023)

S ohledem na povinné zavádění datových schránek všem OJ státem, mohou jednotky odevzdávat daňové přiznání finančnímu úřadu elektronickou cestou, na což mají od státu čas až do konce dubna. Proto Směrnice k registraci umožňuje všem OJ odevzdat hospodářské výkazy / dokumenty účetní závěrky do skautISu nově nejpozději až do 10. května 2023. Ostatní termíny související s registrací zůstávají pro běžné OJ stejné jako v minulosti.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.