( Aktuální )
Zveřejněno 20. 6. 2022
Natálie Dubanevičová - Doby
KÚJ - realizátorka podpůrných integračních aktivit
natalie.dubanevicova@skaut.cz

Skautský program finanční podpory Laskavo

Velmi si vážíme všech aktivit, které podnikáte pro ukrajinské holky a kluky, aby se u nás cítili dobře a kvalitně trávili volný čas. Jsme si vědomi toho, že mnohé z aktivit s sebou přinášejí zvýšené finanční náklady jak pro rodiny ukrajinských dětí a mládeže, tak i pro vás jako organizátory. Proto jsme vytvořili Skautský program finanční podpory Laskavo, ze kterého můžete čerpat finance na podporu účasti ukrajinských holek a kluků na vašem letním táboře, příměstském táboře, volnočasových aktivitách a od září i na běžnou účast na oddílovém programu.  

Finanční prostředky do programu poskytly Nadace Vodafone a Evropská skautská nadace (European Scout Foundation).

Pokud jste některou z integračních aktivit pro ukrajinské holky a kluky již uskutečnily (přizvali nováčky do oddílu, pozvali na letní nebo příměstský tábor nebo uspořádali jinou volnočasovou aktivitu), vyplňte nám prosím tento formulář , kde sbíráme zpětnou vazbu o dění v organizaci. Děkujeme!

Popis programu

1. Účast holek a kluků z Ukrajiny na vašem skautském letním táboře

 • Skautským letním táborem se rozumí pobytový tábor v délce trvání zpravidla dva až tři týdny. 
 • Maximální výše příspěvku: 10500 Kč / 1 ukrajinské dítě při délce tábora 2 - 3 týdny (lze žádat o příspěvek pro více dětí). V případě týdenního pobytu ukrajinských holek a kluků na táboře lze žádat o příspěvek do 70% této částky.
 • Na co lze finance využít:

  • Účastnický poplatek dítěte (účast na táboře, doprava, strava, pojištění aj.)
  • Výbava (spacák, karimatka, batoh, pohorky, KPZ, ešus aj.)
  • S novými ukrajinskými dětmi vám mohou vzniknout náklady na nákup dalšího vybavení na tábor, část nákladů je tedy možné využít i na vybavení tábořiště. 

2. Účast holek a kluků z Ukrajiny na příměstských táborech organizovaných vaší skautskou organizační jednotkou

 • Příměstským táborem se rozumí typicky pětidenní tábor s denním programem  bez přespání účastníků (podrobné informace a podklady k pořádání těchto příměstských táborů jsou nově dostupné na speciálním rozcestníku na Skautské křižovatce).
 • Maximální výše příspěvku: 4500 Kč / 1 ukrajinské dítě při délce tábora 5 dní (lze žádat o příspěvek pro více dětí).
 • Na co lze finance využít: 

  • Účastnický poplatek dítěte (účast na táboře, strava, vstupné, doprava, pojištění, odměna vedoucím příměstského tábora, pronájem prostor aj.)
  • Výbava pro dítě (batoh, pohorky aj.)
  • Část peněz je možné využít i na výbavu tábora, případně klubovny, pokud zde příměstský tábor probíhá

3. Volnočasové aktivity pro ukrajinské holky a kluky

 • Volnočasovými aktivitami se rozumí jednorázové i na sebe navazující aktivity, které poskytují ukrajinským holkám a klukům možnost kvalitně a příjemně trávit volný čas, ideálně s integračními prvky (společná účast ukrajinských a českých holek a kluků, poznávání české kultury a jazyka apod.) 
 • Maximální výška příspěvku 5000 Kč / aktivita. Aktivita musí trvat minimálně 2 hodiny. 
 • Na co lze finance využít: 

  • pronájem prostor
  • nákup materiálu dle typu aktivity, občerstvení, vstupné…
  • sportovní vybavení, vybavení klubovny aj.

4. Zapojení ukrajinských holek a kluků do běžného programu oddílu od září

 • Momentálně nepřijímáme žádosti, tato kategorie bude specifikována před zahájením školního roku.
 • Bude se jednat o finanční podporu na výbavu na schůzky a výpravy (koupení kroje, nováčka, uzlovačky, spacáku, apod.)

Velmi jednoduše. Stačí vyplnit a odeslat tento formulář

V rámci jedné žádosti (formuláře) je možné požádat o finanční podporu ze všech tří aktuálně dostupných kategorií - (1) Účast holek a kluků z Ukrajiny na vašem skautském letním táboře, (2) Účast holek a kluků z Ukrajiny na příměstských táborech organizovaných vaší skautskou organizační jednotkou a (3) Volnočasové aktivity pro ukrajinské holky a kluky. 

 • O příspěvek mohou žádat pouze organizační jednotky organizace Junák - český skaut. Organizační jednotky mohou žádat o příspěvek opakovaně.
 • Děti a mládež, na jejichž podporu je žádost podána, nemusí být registrovanými členy organizace Junák - český skaut.
 • Žádosti budou přijímány od 1. 6. 2022 do vyčerpání financí v programu.
 • Finanční odměny vedoucím je možné pokrýt z programu Laskavo pouze v případě pořádání příměstských táborů, protože se jedná o náročnou činnost nad rámec běžné skautské činnosti. V případě skautských letních táborů a volnočasových aktivit nelze žádat o finance na pokrytí finančních odměn. 
 • Všechny žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou až do vyčerpání financí v pořadí, ve kterém přišly, průběžně schvalovány.  
 • V případě potřeby bude organizační jednotka požádána o doplnění informací v žádosti.
 • Žadatel obdrží vyrozumění do 7 pracovních dnů od zaslání žádosti na jím uvedený kontaktní email.
 • S úspěšným žadatelem bude podepsána darovací smlouva a nejpozději do 14 dnů od podpisu mu budou zaslány peníze na účet uvedený v žádosti. 
 • V rámci programu je možné zpětně financovat i náklady, které vám vznikly v souvislosti s některou z kategorií nabízené finanční podpory, a to náklady od 1.5.2022.
 • Organizační jednotka, které budou poskytnuty finance z programu Laskavo, se zavazuje: 

  • využít finanční prostředky hospodárně a pouze k aktivitám naplňujícím cíle a zaměření programu,
  • do 30 dnů od ukončení tábora/volnočasových aktivit poskytnout stručné zhodnocení čerpání podpory, tj. vyplnit formulář, který vám zašleme (v individuálních případech, zejména během letních táborových měsíců, je možné deadline pro vyplnění na základě emailové zprávy posunout),
  • poskytnout jmenný seznam ukrajinských účastníků volnočasové aktivity/táboru
  • poskytnout min. 5 fotografií za každou kategorii (letní skautské tábory / příměstské tábory / volnočasové aktivity), ze které jednotka obdržela finance z programu Laskavo.
 • Organizační jednotka nemá povinnost zaslat poskytovateli finanční vyúčtování.

Příklad využití financí 1

Do našeho oddílu skautek se v průběhu dubna připojila ukrajinská holka, která chodí do místní školy. Nejdříve nechtěla s oddílem jezdit na výpravy, posléze se ukázalo, že jen neměla vybavení a styděla si říct o pomoc. Vybavení se prozatím vypůjčilo. Chystá se jet v červenci na oddílový tábor. Díky příspěvku z finančního programu ji na tábor pořídíme spacák, karimatku, pohorky a batoh. Všechno vybavení bude její a bude si ho moct nechat na příští skautská dobrodružství. Z příspěvku též pokryjeme její účastnický poplatek na tábor. Zbytek financí zařadíme do táborového rozpočtu a využijeme je na běžné vybavení tábora. 

Příklad využití financí 2

Máme ve středisku několik aktivních roverů a rangers, kteří se rozhodli uspořádat příměstský integrační tábor, protože chtějí ukrajinským holkám a klukům z okolí umožnit zažít zábavný letní program a lépe se integrovat mezi místní holky a kluky. Dopředu si zjistili, že by o tábor mělo zájem asi 12 ukrajinských holek a kluků a asi 8 českých holek a kluků, někteří z toho ze skautu. Žádají o plnou výši podpory na ukrajinské účastníky, ze které jim vyjde koupit mimo jiné i materiál na aktivity a relevantní vybavení do klubovny, ve které se příměstský tábor pořádá.

Příklad využití financí 3

Naše skautky a skauti na schůzce mluvili o tom, že by se rádi s ukrajinskými dětmi v okolí lépe seznámili a něco pro ně uspořádali. Společně jsme vymysleli, že pro ně zorganizujeme dvě akce - sportovní odpoledne a pak za dva týdny tvořivý workshop. V programu Laskavo požádáme o podporu na dvě volnočasové akce. Na první akci z peněz koupíme několik sad pálek, míče, frisbee a drobné občerstvení. Na tvořivý workshop koupíme materiál a drobné občerstvení.

Těšíme se na vaše žádosti a děkujeme, že chcete zlepšovat kvalitu života ukrajinským holkám a klukům.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.