( Aktuální )
Zveřejněno 9. 8. 2023
Natálie Dubanevičová (Doby)
KÚJ – realizátorka podpůrných integračních aktivit
natalie.dubanevicova@skaut.cz

Skautský program finanční podpory Laskavo

AKTUALIZOVÁNO k 1. 6. 2023: Úspěšný program Laskavo je ukončen. Děkujeme, že jste jej využívali - stovkám ukrajinských dětí jste umožnili zažít šťastné chvíle mezi kamarády. O další finanční podporu nejen ukrajinských dětí je možné žádat skrze nový program Dostupný skauting (https://krizovatka.skaut.cz/dostupny-skauting).

Následující informace již nadále nejsou aktuální a po vyhodnocení programu budou archivovány.

V podpoře ukrajinských holek a kluků, i vás - oddílů a středisek, které je mezi sebe zvete -  pokračujeme a s radostí vyhlašujeme pokračování programu finanční podpory Laskavo. I po létě zůstává možnost žádat o finanční podporu na účast ukrajinských holek a kluků na příměstském táboře a integračních aktivitách. Nově přidáváme i podporu na běžnou účast na oddílovém programu. 

Finanční prostředky do programu poskytly Nadace Vodafone a Evropská skautská nadace (European Scout Foundation). Ukrajinské holky a kluky můžeme podporovat díky spolupráci s World Organization of the Scout Movement - WOSM a UNICEF.

Pokud jste některou z integračních aktivit pro ukrajinské holky a kluky již uskutečnily (přizvali nováčky do oddílu, pozvali na letní nebo příměstský tábor nebo uspořádali jinou volnočasovou aktivitu), vyplňte nám prosím tento formulář , kde sbíráme zpětnou vazbu o dění v organizaci. Děkujeme!

Popis programu

1. Účast holek a kluků z Ukrajiny na příměstských táborech organizovaných vaší skautskou organizační jednotkou

 • Příměstským táborem se rozumí typicky pětidenní tábor s denním programem  bez přespání účastníků (podrobné informace a podklady k pořádání těchto příměstských táborů jsou nově dostupné na speciálním rozcestníku na Skautské křižovatce).
 • Maximální výše příspěvku: 2500 Kč / 1 ukrajinské dítě při délce tábora 5 dní (lze žádat o příspěvek pro více dětí).
 • Na co lze finance využít: 

  • Účastnický poplatek dítěte (účast na táboře, strava, vstupné, doprava, pojištění, odměna vedoucím příměstského tábora, pronájem prostor aj.)
  • Výbava pro dítě (batoh, pohorky aj.)
  • Část peněz je možné využít i na výbavu tábora, případně klubovny, pokud zde příměstský tábor probíhá

2. Volnočasové aktivity pro ukrajinské holky a kluky

 • Volnočasovými aktivitami se rozumí jednorázové i na sebe navazující aktivity, které poskytují ukrajinským holkám a klukům možnost kvalitně a příjemně trávit volný čas, ideálně s integračními prvky (společná účast ukrajinských a českých holek a kluků, poznávání české kultury a jazyka apod.) 
 • Maximální výška příspěvku 5000 Kč / aktivita. Aktivita musí trvat minimálně 2 hodiny. 
 • Na co lze finance využít: 

  • pronájem prostor
  • nákup materiálu dle typu aktivity, občerstvení, vstupné…
  • sportovní vybavení, vybavení klubovny aj.

3. Zapojení ukrajinských holek a kluků do běžného programu oddílu

 • Příspěvek by měl sloužit ukrajinským dětem zapojeným do skautských oddílů na pokrytí nákladů na výbavu na skautské schůzky a výpravy (např. kroj, KPZka, Nováček, uzlovačka, spacák, účastnické poplatky na výpravy, ešus, čelovka, batoh na výpravy, apod.)
 • Dítě, na které žádáte příspěvek, nemusí být registrovaným členem Junáka - českého skauta. 
 • Pokud je dítě registrovaným členem Junáka - českého skauta, lze z příspěvku Laskavo uhradit jeho členský příspěvek.
 • Maximální výše příspěvku je 5000 Kč / 1 ukrajinské dítě.
 • Aktualizováno: Finance z této kategorie lze čerpat maximálně do 30. 6. 2023 z důvodu podmínek dárce. Od září 2023 již bude veškerá finanční podpora ukrajinských holek a kluků realizována v rámci programu Dostupný skauting.

K zamyšlení:  

Mějme na paměti hospodárnost a efektivnost vynaložených prostředků. Z tohoto hlediska může nákup vybavení (batoh, spacák, karimatka, …) pro ukrajinské nováčky vypadat i tak, že zpočátku toto vybavení budou mít pouze zapůjčené. V případě, že ukrajinští nováčci z nejrůznějších důvodů ve vašem oddíle nevydrží dlouho, zůstane toto vybavení k využívání jinými nováčky s limitovaným finančním zázemím.

Velmi jednoduše. Stačí vyplnit a odeslat tento formulář

V rámci jedné žádosti (formuláře) je možné požádat o finanční podporu ze všech tří aktuálně dostupných kategorií - (1) Účast holek a kluků z Ukrajiny na příměstských táborech organizovaných vaší skautskou organizační jednotkou, (2) Volnočasové aktivity pro ukrajinské holky a kluky a (3) Zapojení ukrajinských holek a kluků do běžného programu oddílu.

 • O příspěvek mohou žádat pouze organizační jednotky organizace Junák - český skaut. Organizační jednotky mohou žádat o příspěvek opakovaně.
 • Děti a mládež, na jejichž podporu je žádost podána, nemusí být registrovanými členy organizace Junák - český skaut.
 • Žádosti budou přijímány od 6.9. 2022 do vyčerpání financí v programu.
 • Finanční příspěvek je možné využít do 30.06.2023.
 • Finanční odměny vedoucím je možné pokrýt z programu Laskavo pouze v případě pořádání příměstských táborů, protože se jedná o náročnou činnost nad rámec běžné skautské činnosti. V případě zapojení ukrajinských nováčků do oddílů a volnočasových aktivit nelze žádat o finance na pokrytí finančních odměn. 
 • Všechny žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou až do vyčerpání financí v pořadí, ve kterém přišly, průběžně schvalovány.  
 • V případě potřeby bude organizační jednotka požádána o doplnění informací v žádosti.
 • Žadatel obdrží vyrozumění do 7 pracovních dnů od zaslání žádosti na jím uvedený kontaktní email.
 • S úspěšným žadatelem bude podepsána darovací smlouva a nejpozději do 14 dnů od podpisu mu budou zaslány peníze na účet uvedený v žádosti. 
 • Organizační jednotka, které budou poskytnuty finance z programu Laskavo, se zavazuje: 

  • využít finanční prostředky hospodárně a pouze k aktivitám naplňujícím cíle a zaměření programu,
  • do 30 dnů od ukončení aktivit poskytnout stručné zhodnocení čerpání podpory, tj. vyplnit formulář, který vám zašleme,
  • poskytnout min. 5 fotografií za každou kategorii (příměstské tábory / volnočasové aktivity / zapojení do běžného programu oddílu), ze které jednotka obdržela finance z programu Laskavo.
 • Organizační jednotka nemá povinnost zaslat poskytovateli finanční vyúčtování.

Příklad využití financí 1

Do našeho oddílu skautek se v průběhu dubna připojila ukrajinská holka, která chodí do místní školy. Nejdříve nechtěla s oddílem jezdit na výpravy, posléze se ukázalo, že jen neměla vybavení a styděla si říct o pomoc. Vybavení se prozatím vypůjčilo. Od září by se ráda přidala do našeho oddílu naplno. Z příspěvku programu Laskavo jí koupíme krosnu, spacák, karimatku a kroj a zaplatíme členský poplatek.

Příklad využití financí 2

Máme ve středisku několik aktivních roverů a rangers, kteří se rozhodli uspořádat příměstský integrační tábor, protože chtějí ukrajinským holkám a klukům z okolí umožnit zažít zábavný program během podzimních prázdnin a lépe se integrovat mezi místní holky a kluky. Dopředu si zjistili, že by o tábor mělo zájem asi 12 ukrajinských holek a kluků a asi 8 českých holek a kluků, někteří z toho ze skautu. Žádají o plnou výši podpory na ukrajinské účastníky, ze které jim vyjde koupit mimo jiné i materiál na aktivity a relevantní vybavení do klubovny, ve které se příměstský tábor pořádá.

Příklad využití financí 3

Naše skautky a skauti na schůzce mluvili o tom, že by se rádi s ukrajinskými dětmi v okolí lépe seznámili a něco pro ně uspořádali. Společně jsme vymysleli, že pro ně zorganizujeme dvě akce - sportovní odpoledne a pak za dva týdny tvořivý workshop. V programu Laskavo požádáme o podporu na dvě volnočasové akce. Na první akci z peněz koupíme několik sad pálek, míče, frisbee a drobné občerstvení. Na tvořivý workshop koupíme materiál a drobné občerstvení.

Těšíme se na vaše žádosti a děkujeme, že chcete zlepšovat kvalitu života ukrajinským holkám a klukům.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.