( Aktuální )
Zveřejněno 9. 8. 2023
Natálie Dubanevičová (Doby)
KÚJ – realizátorka podpůrných integračních aktivit
natalie.dubanevicova@skaut.cz

Skautský program finanční podpory Laskavo

AKTUALIZOVÁNO k 1. 6. 2023: Úspěšný program Laskavo je ukončen. Děkujeme, že jste jej využívali - stovkám ukrajinských dětí jste umožnili zažít šťastné chvíle mezi kamarády. O další finanční podporu nejen ukrajinských dětí je možné žádat skrze nový program Dostupný skauting (https://krizovatka.skaut.cz/dostupny-skauting).

Následující informace již nadále nejsou aktuální a po vyhodnocení programu budou archivovány.

V podpoře ukrajinských holek a kluků, i vás - oddílů a středisek, které je mezi sebe zvete -  pokračujeme a s radostí vyhlašujeme pokračování programu finanční podpory Laskavo. I po létě zůstává možnost žádat o finanční podporu na účast ukrajinských holek a kluků na příměstském táboře a integračních aktivitách. Nově přidáváme i podporu na běžnou účast na oddílovém programu. 

Finanční prostředky do programu poskytly Nadace Vodafone a Evropská skautská nadace (European Scout Foundation). Ukrajinské holky a kluky můžeme podporovat díky spolupráci s World Organization of the Scout Movement - WOSM a UNICEF.

Pokud jste některou z integračních aktivit pro ukrajinské holky a kluky již uskutečnily (přizvali nováčky do oddílu, pozvali na letní nebo příměstský tábor nebo uspořádali jinou volnočasovou aktivitu), vyplňte nám prosím tento formulář , kde sbíráme zpětnou vazbu o dění v organizaci. Děkujeme!

Popis programu

1. Účast holek a kluků z Ukrajiny na příměstských táborech organizovaných vaší skautskou organizační jednotkou

 • Příměstským táborem se rozumí typicky pětidenní tábor s denním programem  bez přespání účastníků (podrobné informace a podklady k pořádání těchto příměstských táborů jsou nově dostupné na speciálním rozcestníku na Skautské křižovatce).
 • Maximální výše příspěvku: 2500 Kč / 1 ukrajinské dítě při délce tábora 5 dní (lze žádat o příspěvek pro více dětí).
 • Na co lze finance využít: 

  • Účastnický poplatek dítěte (účast na táboře, strava, vstupné, doprava, pojištění, odměna vedoucím příměstského tábora, pronájem prostor aj.)
  • Výbava pro dítě (batoh, pohorky aj.)
  • Část peněz je možné využít i na výbavu tábora, případně klubovny, pokud zde příměstský tábor probíhá

2. Volnočasové aktivity pro ukrajinské holky a kluky

 • Volnočasovými aktivitami se rozumí jednorázové i na sebe navazující aktivity, které poskytují ukrajinským holkám a klukům možnost kvalitně a příjemně trávit volný čas, ideálně s integračními prvky (společná účast ukrajinských a českých holek a kluků, poznávání české kultury a jazyka apod.) 
 • Maximální výška příspěvku 5000 Kč / aktivita. Aktivita musí trvat minimálně 2 hodiny. 
 • Na co lze finance využít: 

  • pronájem prostor
  • nákup materiálu dle typu aktivity, občerstvení, vstupné…
  • sportovní vybavení, vybavení klubovny aj.

3. Zapojení ukrajinských holek a kluků do běžného programu oddílu

 • Příspěvek by měl sloužit ukrajinským dětem zapojeným do skautských oddílů na pokrytí nákladů na výbavu na skautské schůzky a výpravy (např. kroj, KPZka, Nováček, uzlovačka, spacák, účastnické poplatky na výpravy, ešus, čelovka, batoh na výpravy, apod.)
 • Dítě, na které žádáte příspěvek, nemusí být registrovaným členem Junáka - českého skauta. 
 • Pokud je dítě registrovaným členem Junáka - českého skauta, lze z příspěvku Laskavo uhradit jeho členský příspěvek.
 • Maximální výše příspěvku je 5000 Kč / 1 ukrajinské dítě.
 • Aktualizováno: Finance z této kategorie lze čerpat maximálně do 30. 6. 2023 z důvodu podmínek dárce. Od září 2023 již bude veškerá finanční podpora ukrajinských holek a kluků realizována v rámci programu Dostupný skauting.

K zamyšlení:  

Mějme na paměti hospodárnost a efektivnost vynaložených prostředků. Z tohoto hlediska může nákup vybavení (batoh, spacák, karimatka, …) pro ukrajinské nováčky vypadat i tak, že zpočátku toto vybavení budou mít pouze zapůjčené. V případě, že ukrajinští nováčci z nejrůznějších důvodů ve vašem oddíle nevydrží dlouho, zůstane toto vybavení k využívání jinými nováčky s limitovaným finančním zázemím.

Velmi jednoduše. Stačí vyplnit a odeslat tento formulář

V rámci jedné žádosti (formuláře) je možné požádat o finanční podporu ze všech tří aktuálně dostupných kategorií - (1) Účast holek a kluků z Ukrajiny na příměstských táborech organizovaných vaší skautskou organizační jednotkou, (2) Volnočasové aktivity pro ukrajinské holky a kluky a (3) Zapojení ukrajinských holek a kluků do běžného programu oddílu.

 • O příspěvek mohou žádat pouze organizační jednotky organizace Junák - český skaut. Organizační jednotky mohou žádat o příspěvek opakovaně.
 • Děti a mládež, na jejichž podporu je žádost podána, nemusí být registrovanými členy organizace Junák - český skaut.
 • Žádosti budou přijímány od 6.9. 2022 do vyčerpání financí v programu.
 • Finanční příspěvek je možné využít do 30.06.2023.
 • Finanční odměny vedoucím je možné pokrýt z programu Laskavo pouze v případě pořádání příměstských táborů, protože se jedná o náročnou činnost nad rámec běžné skautské činnosti. V případě zapojení ukrajinských nováčků do oddílů a volnočasových aktivit nelze žádat o finance na pokrytí finančních odměn. 
 • Všechny žádosti, které splňují podmínky udělení finanční podpory, budou až do vyčerpání financí v pořadí, ve kterém přišly, průběžně schvalovány.  
 • V případě potřeby bude organizační jednotka požádána o doplnění informací v žádosti.
 • Žadatel obdrží vyrozumění do 7 pracovních dnů od zaslání žádosti na jím uvedený kontaktní email.
 • S úspěšným žadatelem bude podepsána darovací smlouva a nejpozději do 14 dnů od podpisu mu budou zaslány peníze na účet uvedený v žádosti. 
 • Organizační jednotka, které budou poskytnuty finance z programu Laskavo, se zavazuje: 

  • využít finanční prostředky hospodárně a pouze k aktivitám naplňujícím cíle a zaměření programu,
  • do 30 dnů od ukončení aktivit poskytnout stručné zhodnocení čerpání podpory, tj. vyplnit formulář, který vám zašleme,
  • poskytnout min. 5 fotografií za každou kategorii (příměstské tábory / volnočasové aktivity / zapojení do běžného programu oddílu), ze které jednotka obdržela finance z programu Laskavo.
 • Organizační jednotka nemá povinnost zaslat poskytovateli finanční vyúčtování.

Příklad využití financí 1

Do našeho oddílu skautek se v průběhu dubna připojila ukrajinská holka, která chodí do místní školy. Nejdříve nechtěla s oddílem jezdit na výpravy, posléze se ukázalo, že jen neměla vybavení a styděla si říct o pomoc. Vybavení se prozatím vypůjčilo. Od září by se ráda přidala do našeho oddílu naplno. Z příspěvku programu Laskavo jí koupíme krosnu, spacák, karimatku a kroj a zaplatíme členský poplatek.

Příklad využití financí 2

Máme ve středisku několik aktivních roverů a rangers, kteří se rozhodli uspořádat příměstský integrační tábor, protože chtějí ukrajinským holkám a klukům z okolí umožnit zažít zábavný program během podzimních prázdnin a lépe se integrovat mezi místní holky a kluky. Dopředu si zjistili, že by o tábor mělo zájem asi 12 ukrajinských holek a kluků a asi 8 českých holek a kluků, někteří z toho ze skautu. Žádají o plnou výši podpory na ukrajinské účastníky, ze které jim vyjde koupit mimo jiné i materiál na aktivity a relevantní vybavení do klubovny, ve které se příměstský tábor pořádá.

Příklad využití financí 3

Naše skautky a skauti na schůzce mluvili o tom, že by se rádi s ukrajinskými dětmi v okolí lépe seznámili a něco pro ně uspořádali. Společně jsme vymysleli, že pro ně zorganizujeme dvě akce - sportovní odpoledne a pak za dva týdny tvořivý workshop. V programu Laskavo požádáme o podporu na dvě volnočasové akce. Na první akci z peněz koupíme několik sad pálek, míče, frisbee a drobné občerstvení. Na tvořivý workshop koupíme materiál a drobné občerstvení.

Těšíme se na vaše žádosti a děkujeme, že chcete zlepšovat kvalitu života ukrajinským holkám a klukům.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.