( Aktuální )
Zveřejněno 20. 9. 2022
Markéta Byrtusová
KÚJ - koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz

Podpora práce s dětmi

Tento způsob pomoci považujeme v aktuálním a dlouhodobém horizontu za klíčový. Nabídka smysluplné volnočasové činnosti ukrajinským holkám a klukům je něco, co umíme a co můžeme opřít o ověřený systém výchovy - skauting.

Nabízíme vám podporu k tomu, abyste mohli ukrajinské holky a kluky zapojit do svých oddílů , připravit pro ně jiné volnočasové aktivity (např. sportovní odpoledne, sobotní vycházku do okolí apod.) nebo pro ně mohli uspořádat příměstský integrační tábor . Na tohle všechno si můžete zažádat příspěvek ze skautského programu finanční podpory Laskavo.

Pokud jste některou z integračních aktivit pro ukrajinské holky a kluky již uskutečnily (přizvali nováčky do oddílu, pozvali na letní nebo příměstský tábor nebo uspořádali jinou volnočasovou aktivitu), vyplňte nám prosím tento formulář , kde sbíráme zpětnou vazbu o dění v organizaci. Děkujeme!

Metodika k integraci ukrajinských holek a kluků do oddílů i jinak

Pomůže vám s prvními kroky, zodpoví nutkavé otázky a nabídne inspiraci programovou i výchovnou. Metodiku si můžete stáhnout a pročíst .

Přeložené odborky

Do ukrajinštiny přeložené skautské odborky a vlčči a světýlka Jazykář/Jazykářka, Sportovec/Sportovkyně a Táborník/Tábornice. Najdete v této složce .

Přeložené úkoly z nováčků

Přeložili jsme úkoly z nováčkovské zkoušky pro skauty a skautky, vlčata, světlušky a čolky a žabičky. Úkoly, které budete plnit, vždy můžete vytisknout a dát členu z Ukrajiny, příp. si je může nalepit do sešitu Nováčka. Stahujte nováčka skautů a skautek , nováčka vlčat , nováčka světlušeknováčka čolka a žabky .

Komunikační dvojjazyčné karty

Pomůcka při prvotní komunikaci s ukrajinskými dětmi během schůzek a výprav. Kartičky s větami v češtině a ukrajinštině rozdělené na ty, které má primárně používat vedoucí a ty, které potřebuje spíše nový člen oddílu. Když daný pokyn (např. uděláme kolo, vysvětlím pravidla hry…) řeknete česky, podáte ukrajinskému dítěti kartu s touto větou do ruky, aby si ji mohlo přečíst. Kartičky jsou k dispozici v barevnéčernobílé verzi.

Náborový ukrajinsko-český plakát

Obsahuje krátkou upoutávku na skauting v češtině a ukrajinštině a volné místo, kde můžete doplnit místo a čas schůzek a kontakt na vás. Své místo najde ve školách, na úřadech práce, obecních úřadech, v krajských asistenčních centrech nebo pravoslavném či řeckokatolickém kostele. Stahujte a tiskněte v pdfpng verzi.

Uvítací plakát s ukrajinsko-českými frázemi do kluboven

Plakát jsme fyzicky posílali vedoucím oddílům s dubnovým Skautingem. Je určen k vyvěšení v klubovnách, na pořádaných akcích apod. Plakát si můžete také stáhnout a vytiskout .

Webová stránka o skautingu v ukrajinštině 

Vysvětluje primárně ukrajinským rodičům, co je to skauting a jak si najít oddíl: https://www.skaut.cz/zvemedoskautu/  

Složka inspirace s aktivitami, z kterého lze čerpat i přidávat vlastní vyzkoušené aktivity

Ve složce Inspirace hledejte inspiromat , ve kterém najdete jednak aktivity vhodné pro jakýkoliv oddíl, který chce s tématem války, fake news, uprchlictví apod. pracovat, tak i aktivity vhodné na program s ukrajinskými dětmi. Též složka obsahuje plán první schůzky s novým ukrajinským členem, kterou se můžete inspirovat. Do složky i inspiromatu lze volně přidávat další tipy na program.

Stream se zkušenostmi vedoucích, kteří už ukrajinské děti v oddílech přivítali

Můžete se na něj podívat i zpětně .

Připravte se na otázky díky článku

(Jak) mluvit se (skautskými) holkami a kluky o válce? 

Podívejte se na záznam ze živého vysílání

Na Facebooku nebo Youtube.

Další zdroje informací na toto téma 

https://www.nazemi.cz/cs/podpora-vyucujicim-ukrajina

https://www.vitalia.cz/clanky/jak-s-detmi-mluvit-o-valce-nerikejte-ze-se-nic-nedeje/

https://www.clovekvtisni.cz/valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-8562gp

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.