( Aktuální )
Zveřejněno 14. 8. 2023
Markéta Byrtusová
KÚJ – koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz

Podpora práce s dětmi

Tento způsob pomoci považujeme v aktuálním a dlouhodobém horizontu za klíčový. Nabídka smysluplné volnočasové činnosti ukrajinským holkám a klukům je něco, co umíme a co můžeme opřít o ověřený systém výchovy - skauting.

Nabízíme vám podporu k tomu, abyste mohli ukrajinské holky a kluky zapojit do svých oddílů , připravit pro ně jiné volnočasové aktivity (např. sportovní odpoledne, sobotní vycházku do okolí apod.) nebo pro ně mohli uspořádat příměstský integrační tábor.

Pokud jste některou z integračních aktivit pro ukrajinské holky a kluky již uskutečnili (přizvali nováčky do oddílu, pozvali na letní nebo příměstský tábor nebo uspořádali jinou volnočasovou aktivitu), vyplňte nám prosím tento formulář , kde sbíráme zpětnou vazbu o dění v organizaci. Děkujeme!

Metodika k integraci ukrajinských holek a kluků do oddílů i jinak

Pomůže vám s prvními kroky, zodpoví nutkavé otázky a nabídne inspiraci programovou i výchovnou. Metodiku si můžete stáhnout a pročíst.

Česko-ukrajinské skautské pexeso

Skautské pexeso pro všechny světlušky, vlčata, žabičky, skautky, skauty a jejich kamarády. Ukrajinským členům vašich oddílů pomůže naučit se skautské názvosloví, neslouží však pouze jim. Můžete ho využívat na schůzkách, během cest vlakem na výpravy nebo jako dárek pro své svěřence. Pexeso mohlo vzniknout díky grantu Unicef a WOSM a je k objednání zdarma. Každý vedoucí ho také obdržel jako přílohu říjnového čísla časopisu Skauting.

Leták o skautingu

Ukrajinský překlad letáku o skautu. Odpoví rodičům na otázky co je to skaut, pro koho je určený, co ve skautu děláme a jaké jsou jeho přínosy pro dítě. Můžete ho dát ukrajinským rodičům, vystavit ve školách nebo komunitních centrech. Leták je koncipován pro tisk ve formě brošury (2 stránky na list, oboustranně). Stahujte pdf verzi.

Přeložené odborky

Do ukrajinštiny přeložené skautské odborky a vlčči a světýlka Jazykář/Jazykářka, Sportovec/​Sportovkyně a Táborník/​Tábornice. Najdete v této složce.

Přeložené úkoly z nováčků

Přeložili jsme úkoly z nováčkovské zkoušky pro skauty a skautky, vlčata, světlušky a čolky a žabičky. Úkoly, které budete plnit, vždy můžete vytisknout a dát členu z Ukrajiny, příp. si je může nalepit do sešitu Nováčka. Stahujte nováčka skautů a skautek , nováčka vlčat , nováčka světlušeknováčka čolka a žabky.

Komunikační dvojjazyčné karty

Pomůcka při prvotní komunikaci s ukrajinskými dětmi během schůzek a výprav. Kartičky s větami v češtině a ukrajinštině rozdělené na ty, které má primárně používat vedoucí a ty, které potřebuje spíše nový člen oddílu. Když daný pokyn (např. uděláme kolo, vysvětlím pravidla hry…) řeknete česky, podáte ukrajinskému dítěti kartu s touto větou do ruky, aby si ji mohlo přečíst. Kartičky jsou k dispozici v barevnéčernobílé verzi.

Náborový ukrajinsko-český plakát

Obsahuje krátkou upoutávku na skauting v češtině a ukrajinštině a volné místo, kde můžete doplnit místo a čas schůzek a kontakt na vás. Své místo najde ve školách, na úřadech práce, obecních úřadech, v krajských asistenčních centrech nebo pravoslavném či řeckokatolickém kostele. Stahujte a tiskněte v pdfpng verzi.

Uvítací plakát s ukrajinsko-českými frázemi do kluboven

Plakát jsme fyzicky posílali vedoucím oddílům s dubnovým Skautingem. Je určen k vyvěšení v klubovnách, na pořádaných akcích apod. Plakát si můžete také stáhnout a vytiskout.

Webová stránka o skautingu v ukrajinštině 

Vysvětluje primárně ukrajinským rodičům, co je to skauting a jak si najít oddíl: skaut.cz/​zvemedoskautu.  

Složka inspirace s aktivitami, z kterého lze čerpat i přidávat vlastní vyzkoušené aktivity

Ve složce Inspirace hledejte inspiromat , ve kterém najdete jednak aktivity vhodné pro jakýkoliv oddíl, který chce s tématem války, fake news, uprchlictví apod. pracovat, tak i aktivity vhodné na program s ukrajinskými dětmi. Též složka obsahuje plán první schůzky s novým ukrajinským členem, kterou se můžete inspirovat. Do složky i inspiromatu lze volně přidávat další tipy na program.

Stream se zkušenostmi vedoucích, kteří už ukrajinské děti v oddílech přivítali

Můžete se na něj podívat i zpětně.

Připravte se na otázky díky článku

(Jak) mluvit se (skautskými) holkami a kluky o válce? 

Podívejte se na záznam ze živého vysílání

Na Facebooku nebo Youtube.

Další zdroje informací na toto téma 

nazemi.cz/​cs/​podpora-vyucujicim-ukrajina

vitalia.cz/​clanky/​jak-s-detmi-mluvit-o-valce-nerikejte-ze-se-nic-nedeje/

clovekvtisni.cz/​valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-8562gp

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.