( Aktuální )
Zveřejněno 7. 5. 2022
Markéta Byrtusová
KÚJ - koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz

Podpora práce s dětmi

Tento způsob pomoci považujeme v aktuálním a dlouhodobém horizontu za klíčový. Nabídka smysluplné volnočasové činnosti ukrajinským holkám a klukům je něco, co umíme a co můžeme opřít o ověřený systém výchovy - skauting.

Nabízíme vám podporu k tomu, abyste mohli ukrajinské holky a kluky zapojit do svých oddílů , připravit pro ně jiné volnočasové aktivity (např. sportovní odpoledne, sobotní vycházku do okolí apod.) nebo pro ně mohli uspořádat příměstský integrační tábor .

Metodika k integraci ukrajinských holek a kluků do oddílů i jinak

Pomůže vám s prvními kroky, zodpoví nutkavé otázky a nabídne inspiraci programovou i výchovnou. Metodiku si můžete stáhnout a pročíst .

Uvítací plakát s ukrajinsko-českými frázemi do kluboven

Plakát jsme fyzicky posílali vedoucím oddílům s dubnovým Skautingem. Je určen k vyvěšení v klubovnách, na pořádaných akcích apod. Plakát si můžete také stáhnout a vytiskout .

Webová stránka o skautingu v ukrajinštině 

Vysvětluje primárně ukrajinským rodičům, co je to skauting a jak si najít oddíl: https://www.skaut.cz/zvemedoskautu/  

Stream se zkušenostmi vedoucích, kteří už ukrajinské děti v oddílech přivítali

Můžete se na něj podívat i zpětně .

Inspiromat s aktivitami, z kterého lze čerpat i přidávat vlastní vyzkoušené aktivity

V inspiromatu najdete jednak aktivity vhodné pro jakýkoliv oddíl, který chce s tématem války, fake news, uprchlictví apod. pracovat. Stejně tak je zde sekce s aktivitami vhodnými na program s ukrajinskými dětmi. Můžete si celý inspiromat pročíst .

Připravte se na otázky díky článku

(Jak) mluvit se (skautskými) holkami a kluky o válce? 

Podívejte se na záznam ze živého vysílání

Na Facebooku nebo Youtube.

Další zdroje informací na toto téma 

https://www.nazemi.cz/cs/podpora-vyucujicim-ukrajina

https://www.vitalia.cz/clanky/jak-s-detmi-mluvit-o-valce-nerikejte-ze-se-nic-nedeje/

https://www.clovekvtisni.cz/valka-na-ukrajine-podpora-pro-pedagogy-8562gp

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.