( Aktuální )
Zveřejněno 14. 8. 2023
Natálie Dubanevičová (Doby)
KÚJ – realizátorka podpůrných integračních aktivit
natalie.dubanevicova@skaut.cz

Příměstské integrační tábory

Příměstské tábory jsou zajímavým doplňkem nebo alternativou klasickému táboru. Trvají zpravidla 5 dní a účastníci chodí spát domů. Jsou skvělým prostorem, kde se spolu české a ukrajinské děti a mládež mohou potkat. Pro ukrajinské holky a kluky je příměstský tábor též bezpečnější možností, pokud si netroufnou odjet na několik nocí mimo domov např. na skautský tábor. 

Příměstský integrační tábor má za cíl podpořit integraci ukrajinských holek a kluků a jejich vzájemné poznání a přijetí s českými dětmi. Také má pomoci rozvoji empatie a komunikačních dovedností a umožnit holkám a klukům seznámit se s jinou kulturou, poznat nové kamarády a smysluplně strávit letní prázdniny. Může se stát, že v některých místech bude dávat smysl uspořádat příměstský tábor jen pro ukrajinské holky a kluky (např. v odlehlých velkokapacitních ubytovacích zařízeních pro ukrajinské rodiny). I tato aktivita má velký smysl.

Rádi bychom vám pořádání příměstských táborů co nejvíce zjednodušili, proto jsme vytvořili  tento rozcestník s řadou praktických rad a tipů k jejich organizaci.

Na každé ukrajinské dítě, které se zúčastní vašeho příměstského táboru, můžete zažádat o příspěvek, který pokryje jak účastnický poplatek, tak pomůže s vybavením celého tábora. Informace o tom, jak si o příspěvek zažádat, čtěte níže.

Pokud jste přizvali ukrajinské holky a kluky na příměstský tábor nebo uskutečnili jinou z integračních aktivit (přizvali nováčky do oddílu, pozvali na letní tábor nebo uspořádali jinou volnočasovou aktivitu), vyplňte nám prosím tento formulář , kde sbíráme zpětnou vazbu o dění v organizaci. Děkujeme!

Typy podpory

Metodika ke skautským příměstským táborům

Pomůže vám s praktickými kroky, provede přípravou a průběhem. Metodiku si můžete stáhnout a pročíst .

Dozvíte se mimo jiné, že:

 • Z pohledu zákona není příměstský tábor táborem ani zotavovací akcí. Nevztahují se na něj tedy pravidla daná pro zotavovací akce a nevztahuje se na ně povinnost nahlašovat jejich konání na hygienické stanici. Přesto doporučujeme, pokud to není komplikované a omezující, snažit se normám pro zotavovací akce vyhovět.
 • Příměstský tábor je třeba vyúčtovat dle stejných zásad jako běžný tábor, tzn. pořádající jednotkou je středisko nebo např. okres.
 • Vedoucí celého tábora má být starší 18 let s ukončenou vůdcovskou zkoušku. Instruktoři na táboře jsou starší 15 let a  doporučujeme jim mít čekatelskou zkoušku.
 • Zpravidla jsou skautské příměstské tábory rozpočtovány tak, aby vedoucí a další instruktoři nedělali práci dobrovolnicky, ale byli za to finančně ohodnoceni. Zejména pro rovery a rangers to může být zajímavá alternativa letní brigády.
 • Důležitým momentem je převzetí a odevzdání dětí – je nutné, abyste měli přehled a kontrolu nad tím, kdy vám které dítě přichází a kdy a s kým odchází. Rodiče dítěte jsou přes den v zaměstnání a potřebují dítě předat cestou do práce a vyzvednout si ho cestou z práce. Protože pracovní doba nebude u všech stejná, je zapotřebí jim vyjít vstříc a dobu převzetí přizpůsobit v intervalu od–do a totéž v rámci předávání dětí zpět.

Metodika byla vydaná v roce 2016, některé kapitoly tedy budou méně relevantní (příklady rozpočtů, časová osa přípravy tábora, apod.). Odlišnosti od metodiky, které jsou pro organizaci důležité, zmiňujeme v odstavcích níže.

Specifika integračních příměstských táborů

Přítomnost ukrajinských holek a kluků ve vás může vyvolat obavy z jazykové bariéry nebo vhodnosti programu, který jste zatím připravili. Pro tipy a pomůcky doporučujeme kouknout na Podporu práci s dětmi v tomto rozcestníku a na programové bloky, které nabízíme níže.

Při volbě programu mějte na paměti zkušenosti ukrajinských holek a kluků. Používání sirén a podobných signálů, aktivity vyvolávající napětí a stres, evokující prvky války mají pro tento rok zůstat stranou.

Vzory přihlášek

Můžete si stáhnout vzor přihlášky česky dvojjazyčně . Obě verze přihlášky obsahují souhlas s nakládání s osobními údaji, souhlas s pořizováním fotodokumentace a souhlas s táborovým řádem. V dvojjazyčné verzi není uveden účastnický poplatek za tábor, předpokládáme totiž, že si požádáte o finanční příspěvek na účast ukrajinských holek a kluků na táborech, viz Finanční podpora.

Jaké dokumenty požadovat od rodičů

Od rodičů je potřeba mít tyto dokumenty:

 • podepsanou přihlášku 
 • souhlas s nakládáním s osobními údaji (součástí vzorové přihlášky výše)
 • souhlas s pořizováním a využíváním fotodokumentace (součástí vzorové přihlášky výše)
 • souhlas s táborovým řádem (součástí vzorové přihlášky výše)
 • potvrzení o bezinfekčnosti a seznam léků, které dítě užívá (včetně informace, kdy a jak je užívá) - stáhnout vzor českydvojjazyčně
 • kopii kartičky pojištěnce nebo potvrzení o registraci u zdravotní pojišťovny (u ukrajinských holek a kluků)
 • potvrzení o tom, kdo může dítě vyzvedávat či zda může dítě chodit domů samo

Od rodičů není nutné mít potvrzení od doktora a  potvrzení o očkování (na příměstské tábory se nevztahují pravidla zotavovací akce).

Odměny vedoucím a brigádníkům

Vedoucím na příměstském táboře můžete za jejich práci nabídnout finanční odměnu. Pro rovery a rangers může tahle možnost představovat smysluplnou letní brigádu. Doporučená odměna na Dohodu o provedení práce (DPP) je 100 - 150 Kč/hod., tzn. 4 000 - 6 000 Kč/týden (při 40 odpracovaných hodinách). Výdaje na odměny vedoucím lze pokrýt příspěvkem ze skautského programu finanční podpory Laskavo (viz Finanční podpora táborů).

Pokud nemáte praxi s hrazením osobních nákladů (mzdy, DPP) a pořádáte příměstský tábor, neváhejte se nám ozvat na email ukrajina@skaut.cz , rádi vám poradíme.

Komunikace s českými rodiči, proč jsou dobré integrační tábory

Možná u rodičů vyvstanou otázky, proč je dobré přihlásit svoje dítě na integrační tábor a proč za tábor musí platit na rozdíl od rodičů ukrajinských holek a kluků (v případě, že využijete možnosti příspěvku pro ukrajinské děti - viz Finanční podpora táborů). Věříme, že dokážete sami nejlépe posoudit, jak jim tuto situaci vysvětlit, nicméně nabízíme několik argumentů:

 • Poskytnutím místa na táborech pomůžeme ukrajinským dětským uprchlíkům se lépe socializovat do okolní společnosti, najít si kamarády a smysluplně trávit čas o prázdninách.
 • České holky a kluci budou mít možnost se seznámit s jinou kulturou, posilovat komunikační dovednosti, učit se pomáhat a podpořit ty, kteří to potřebují.
 • Při kontaktu s někým z cizího prostředí se stanou otevřenější, empatičtější a mohou bourat předsudky vůči ostatním, kterých možná nabyli.
 • Ukrajinské rodiny zde často nemají zázemí, které by využili na hlídání, a příměstský tábor tak pro maminky může být jedna z mála cest, jak chodit o prázdninách do práce.
 • Finanční podpora ukrajinských holek a kluků předpokládá pokrytí dalších nákladů tábora a je na organizátorech tábora, jak ji využijí.

Leták zvoucí ukrajinské a české děti na tábor

Návrh letáku na příměstské tábory, kam na volné místo můžete doplnit informace o konkrétním táboře (termín, místo, pro koho je tábor určen, apod.). Stahujte a tiskněte v pdfobrázkové verzi. Takový leták najde své místo ve školách, na úřadech práce, obecních úřadech, v krajských asistenčních centrech, pravoslavných či řeckokatolických kostelech, větších ubytovacích zařízeních, čekárnách dětských lékařů nebo jiných kontaktních centrech pro uprchlíky.

V tomto dokumentu najdete připravené jednotlivé programové bloky, které vyžadují žádnou nebo minimální znalost češtiny a můžete je proto využívat (nejenom) na příměstských integračních táborech s ukrajinskými kluky a holkami.

Osvědčila se vám nějaká hra? Zdá se vám naopak nějaká hra nevhodná nebo znáte alternaci? Budeme rádi, když budete dokument upravovat, přidávat vlastní aktivity či komentovat.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.