( Aktuální )
Zveřejněno 7. 5. 2022
Markéta Byrtusová
KÚJ - koordinátorka mezinárodní spolupráce
international@skaut.cz

Co teď mohu dělat?

Přijmout ukrajinské děti do svého oddílu

Proč to má smysl a jak to udělat čtěte v článcích

Uspořádat integrační příměstský tábor (nejen) pro ukrajinské holky

Dovolíte tak ukrajinským dětem najít české kamarády a české skauty a skautky obohatíte o jinou kulturu. Více informací o naší podpoře v článku Uspořádejte v létě příměstský integrační tábor pro (nejen) ukrajinské holky a kluky, poskytneme vám maximální podporu .

Rozganizovat nízkoprahovou aktivitu pro ukrajinské holky a kluky

Několik oddílů již přivítalo dětské uprchlíky na sportovních odpoledních, kurzech češtiny či společných výpravách. Inspirujte se nimi a uspořádejte společnou procházku městem, herní odpoledne nebo polodenní výlet do okolí.

Přispět finančně

Ukrajinští skauti a skautky potřebují akutně finanční podporu k tomu, aby mohli pokračovat v humanitárních akcích ve své zemi a pomáhat tak lidem zasažených válkou, kterým dochází jídlo a základní věci denní potřeby. Přispějte prosíme jakoukoliv částkou do mezinárodní skautské sbírky bit.ly/scoutsukraine

Vyberte si respektovanou organizaci, ideálně tu, která na místě dlouhodobě působí nebo má v oblasti partnery.

Člověk v tísni  / 0093209320/0300

Červený kříž: 333999/2700, VS 1502

Paměť národa:   https://www.darujme.cz/projekt/1205934

nebo Armáda spásy, Charita ČR, Adra, UNICEF a další. 

Přispět jinak (materiálně, dobrovolnicky)

Vše k aktuální potřebě pomoci a možnostech zapojení najdete zde:

www.pomahejukrajine.cz

www.stojimezaukrajinou.cz

Doporučujeme také hledat příležitosti na úrovni obcí (obec, farnost, charita, místní spolky, ...) a krajů. Kraje zřizují asistenční centra a většina z nich potřebuje dobrovolníky.

Velkou pomocí je program pro děti lidí čekajících ve frontách před cizineckou policií, směrování a jiná pomoc v asistenčních centrech, pomoc na nádraží - přesměrování na asistenční centra apod. Pátrejte po příležitostech u organizací a samospráv.

Sbírky potravin

Potravinové banky aktuálně potřebují pomoc se zásobováním  

Finanční pomoc potravinovým bankám můžete posílat na účet 2801541770/2010. Potravinové banky pak nakoupí ve velkém často levněji.

Další dobré zdroje informací

Ukrajinská ambasáda 

(pravidelně aktualizovaný seznam materiálu a odběrných místa)

Mnoho sbírek probíhá na úrovni obcí, krajů, ve farnostech a podobně. Mnoho skautských oddílů, středisek či krajů se na nich podílí. Vždy nejdříve hledejte ve svém nejbližším okolí. 

Ubytovací kapacity

Své ubytovací kapacity můžete nabídnout Správě uprchlických zařízení:

http://www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny/  .

Stojí ale především o ubytování hromadného typu. Ubytování jednotlivců a rodin řeší především místní samospráva - hledejte, co ve věci dělá vaše obec nebo kraj. 

Lokální pomoc

Na mnoha místech jsou již ubytovaní první uprchlíci. Nejdříve budou potřebovat zajistit materiálně (oblečení, nábytek, jídlo, školní potřeby, ), později budou řešit práci, hlídání pro děti, volnočasové aktivity pro děti nebo pomoc s českým jazykem. U toho všeho můžete být užiteční. 

Můžete nabídnout pomoc přímo těm, kdo je ubytovali. 

Máte-li známé z Ukrajiny, nabídněte pomoc, nasměrujte je k potřebným informacím.

MZV: https://www.mvcr.cz/.../informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

I malé kroky stačí 

Vybírejte si pečlivě relevantní zdroje informací, buďte velmi opatrní při sdílení zpráv popisujících ukrajinskou realitu.

Dejte viditelně a slyšitelně najevo svou podporu Ukrajině.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.