( Aktuální )
Zveřejněno 1. 12. 2023
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Harušťáková (Žíža)

Dotace "Dostupný skauting – podpora skautské činnosti"

Skautská střediska mohou ve skautISu žádat o finanční podporu na skautování holek a kluků z rodin v tíživé ekonomické situaci. Takových rodin je v poslední době vinou inflace, energetické krize a dalších faktorů čím dál více. Nechceme, aby finance byly bariérou pro to, aby holky a kluci zažívali se svými kamarády nová skautská dobrodružství. Proto jsme vytvořili program finanční podpory Dostupný skauting. Níže se zaměříme na praktické informace.

Aktuálně: Připravujeme detaily výzvy na rok 2024, která bude zveřejněná v prosinci.

Níže uvedené podmínky jsou platné pro podzimní výzvu s uzávěrkou příjmu žádostí 8. října 2023. Pokud jste žádali v jarní výzvě 2023 a potřebujete si ověřit infomace, které v ní platily, jsou k dispozici zde.

Kompletní informace a pravidla k dotaci "Dostupný skauting - podpora skautské činnosti", jejímu podání, využití a vyúčtování naleznete v těchto metodických doporučeních. Následující řádky shrnují to nejdůležitější.

Dostupný skauting

Dotace je zaměřená na podporu konkrétních holek a kluků ve věku 6-26 let. O dotaci vždy žádá středisko jednou hromadnou žádostí podanou ve skautISu a středisko pak také spravuje přidělené finanční prostředky. Na jednoho člena je možné žádat o dotaci ve výši od 2 000 Kč do 7 000 Kč. Z procesních důvodů přijímáme od jednotek žádosti na minimálně 6 000 Kč (v součtu). Z dotace lze pokrýt účastnické poplatky na výpravy, materiál na skautské aktivity (např. uzlovačka, KPZ, šátek, zápisník) a vybavení, které středisko z dotace koupí a členovi/člence půjčí (batoh, spacák, karimatka, ešus, kroj).

Žádost se podává skrze skautIS. Uzávěrka příjmu žádosti v tomto kole výzvy je 8. října 2023. Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu, 30 % musí být hrazeno ze spoluúčasti rodičů nebo vlastních zdrojů střediska (například darů či dotací jiných subjektů). O přidělení nebo nepřidělení dotace vás budeme informovat výrazně rychleji, než na jaře. Nemusíme již čekat na další informace od donora. Během pár dnů po uzávěrce budete vědět, jestli s penězi můžete počítat.

Výběr je v rukou střediska a oddílových vedoucích, kteří dobře znají kluky a holky a jejich rodinné zázemí. Jsou tak lépe schopni rozhodnout o vhodné a adresné pomoci, než hodnotící komise na ústředí. Středisko ovšem musí mít dopředu stanovená a střediskovou radou odsouhlasená kritéria, podle kterých bude postupovat. Doporučený postup včetně sady vzorových kritérií a přihlášky rodičů do programu naleznete v metodické podpoře.

Je možné oslovit všechny rodiče ve vašem středisku hromadně, například e-mailem, a informovat je o nabídce finanční podpory. Zároveň můžete sami vytipovat konkrétní rodiny a oslovit je přímo. Oba přístupy mají své výhody a nevýhody a je dobré je dopředu zvážit. Podrobně jsme téma rozepsali v metodické podpoře, kde zároveň najdete i vzorový oslovovací dopis.

Ano, jako jedna z členských organizací České rady dětí a mládeže plně podporujeme střediska a rodiny v tom, aby žádali i o další finance na podporu skautování holek a kluků z projektu Darujme kroužky dětem. S organizátory z ČRDM spolupracujeme a jejich aktivitu vítáme. Více k jejich projektu naleznete buď přímo na darujemekrouzky.cz, nebo na Křižovatce v sekci Darujeme kroužky dětem, tomuto projektu věnované.

Pro konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža, jana.harustakova@skaut.cz.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.