( Aktuální )
Zveřejněno 21. 2. 2024
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Harušťáková (Žíža)

Dotace "Dostupný skauting – podpora skautské činnosti"

Skautská střediska mohou ve skautISu žádat o finanční podporu na skautování holek a kluků z rodin v tíživé ekonomické situaci. Takových rodin je v poslední době vinou inflace, energetické krize a dalších faktorů čím dál více. Nechceme, aby finance byly bariérou pro to, aby holky a kluci zažívali se svými kamarády nová skautská dobrodružství. Proto jsme vytvořili program finanční podpory Dostupný skauting. Níže se zaměříme na praktické informace.

Podmínky pro rok 2024

Kompletní informace a pravidla k dotaci "Dostupný skauting - podpora skautské činnosti", jejímu podání, využití a vyúčtování naleznete v těchto metodických doporučeních. Následující řádky shrnují to nejdůležitější.

Hlavní změnou oproti roku 2023 je, že již nepožadujeme 30% spolufinancování nákladů, tedy lze žádat o 100% vyčíslených nákladů na člena/členku (do stanoveného limitu). Věříme, že tato změna vám usnadní přípravu rozpočtu žádosti i její vyúčtování.

V rámci této dotace lze žádat pouze na podporu skautské činnosti (např. nákup batohu, spacáku, ešusu, dále financování výprav a akcí apod.), o podporu účasti na letních táborech bude možné žádat ve zvláštní výzvě od 1. dubna.

Dále nepřehlédněte:  

  • Finanční limity žádosti pro rok 2024 jsou: min. 2 000 Kč a max. 7 000 Kč na dítě, zároveň z procesních důvodů přijímáme pouze žádosti na částku min. 6 000,- Kč (v součtu). 
  • Dotace je určena na podporu konkrétních členů - děti a mládež ve věku dle čl. (19) Směrnice k dotacím, kde se za děti považují osoby narozené v roce 2006 až 2018 a za mládež do 26 let se považují osoby narozené v roce 1998 až 2005.
  • Uzávěrka příjmu žádostí je 15. 3. 2024.
  • Novinka: Žádosti, které splňují podmínky, budeme průběžně schvalovat až do dosažení limitu 500 000 Kč. Následné schvalování žádostí je podmíněno potvrzením o získání dotace naší organizaci od MŠMT a bude také závislé na množství došlých žádostí od vás. Po rozdělení 500 000 Kč obdrží další žadatelé vyrozumění nejpozději do 31. 3. Doporučujeme proto se zasláním žádostí neotálet.
  • V roce 2024 otevřeme pouze jedno kolo příjmu žádostí na podporu skautské činnosti (již tedy neplánujeme podzimní).
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.