( Aktuální )
Zveřejněno 27. 4. 2023
Jana Harušťáková (Žíža)
KÚJ – koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Harušťáková (Žíža)

Program finanční podpory "Dostupný skauting - podpora činnosti"

Skautská střediska mohou ve skautISu žádat o finanční podporu na skautování holek a kluků z rodin v tíživé ekonomické situaci. Takových rodin je v poslední době vinou inflace, energetické krize a dalších faktorů čím dál více. Nechceme, aby finance byly bariérou pro to, aby holky a kluci zažívali se svými kamarády nová skautská dobrodružství. Proto jsme vytvořili program finanční podpory Dostupný skauting. Níže se zaměříme na praktické informace.

Aktuálně: První výzva pro podávání žádosti ve skautISu na podporu skautování holek a kluků skončila 15. 2. 2023. Žadatelé dostanou vyrozumění v průběhu března, nejpozději do konce dubna, jak je uvedeno ve Směrnici k dotacím pro rok 2023. Aktuálně připravujeme výzvu na podporu účasti holek a kluků na letních táborech.

Kompletní informace a pravidla k dotaci Dostupný skauting, jejímu podání, využití a vyúčtování naleznete v těchto metodických doporučeních, které vycházejí ze Směrnice k dotacím pro rok 2023. Následující řádky shrnují to nejdůležitější.

Dostupný skauting

Dotace je zaměřená na podporu konkrétních holek a kluků ve věku 6 - 26 let. O dotaci vždy žádá středisko jednou hromadnou žádostí podanou ve skautISu a středisko pak také spravuje přidělené finanční prostředky. Na jednoho člena je možné žádat o dotaci ve výši od 4 000 Kč do 7 000 Kč za rok a lze z ní pokrýt účastnické poplatky na výpravy (vč. akce Národní skautské jamboree), materiál na skautské aktivity (např. uzlovačka, KPZ, šátek, zápisník) a vybavení, které středisko z dotace koupí a členovi/člence půjčí (batoh, spacák, karimatka, ešus, kroj). V tuto chvíli není možné z dotace MŠMT platit tábory, ale v následujících měsících budeme díky dárcům připravovat cestu, jak podpořit účast holek a kluků i na táborech.

Žádost se podává dvakrát ročně skrze skautIS. První kolo přijímání žádostí o dotace končí 15. 2., druhé kolo 8. 10. Dotaci lze žádat nejvýše na 70 % celkových nákladů projektu, 30 % musí být hrazeno ze spoluúčasti rodičů nebo vlastních zdrojů střediska (například darů či dotací jiných subjektů). O výši podpory vás informujeme co nejdříve po uzavření přijímání žádostí, nejpozději do konce dubna, respektive října.

Výběr je v rukou střediska a oddílových vedoucích, kteří dobře znají kluky a holky a jejich rodinné zázemí. Jsou tak lépe schopni rozhodnout o vhodné a adresné pomoci, než hodnotící komise na ústředí. Středisko ovšem musí mít dopředu stanovená a střediskovou radou odsouhlasená kritéria, podle kterých bude postupovat. Doporučený postup včetně sady vzorových kritérií a přihlášky rodičů do programu naleznete v metodické podpoře.

Je možné oslovit všechny rodiče ve vašem středisku hromadně, například e-mailem, a informovat je o nabídce finanční podpory. Zároveň můžete sami vytipovat konkrétní rodiny a oslovit přímo je. Oba dva přístupy mají své výhody a nevýhody a je dobré je dopředu zvážit. Podrobně jsme téma rozepsali v metodické podpoře, kde zároveň naleznete i vzorový oslovovací dopis.

Ano, jako jedna z členských organizací České rady dětí a mládeže plně podporujeme střediska a rodiny v tom, aby žádali i o další finance na podporu skautování holek a kluků z projektu Darujme kroužky dětem. S organizátory z ČRDM spolupracujeme a jejich aktivitu vítáme. Více k jejich projektu naleznete buď přímo na jejich stránkách , nebo na skautské křižovatce v této sekci přímo jejich projektu věnované.

Pro konzultace i doplňující informace je k dispozici koordinátorka programu Dostupný skauting Jana Harušťáková – Žíža (jana.harustakova@skaut.cz ).

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.