( Aktuální )
Zveřejněno 30. 1. 2023
Jana Harušťáková - Žíža
KÚJ - koordinátorka integračních aktivit
jana.harustakova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Harušťáková - Žíža

Projekt Darujeme kroužky dětem (Česká rada dětí a mládeže)

Darujeme kroužky dětem je projekt České rady dětí a mládeže (ČRDM), který nabízí úhradu části nákladů na volnočasové aktivity dětí. Junák – český skaut jako členská organizace ČRDM plně podporuje skautská střediska a rodiče ve využití finanční podpory tohoto projektu. Projekt pomáhá rodinám ve finanční tísni (kritéria viz níže) a dětem cizinců/uprchlíků z Ukrajiny s dočasným pobytem. V principu se jedná o tzv. voucherový systém – rodič dostane na jedno dítě dvě elektronické tisícikorunové “poukázky”, které může uplatnit na aktivity nabízené organizacemi a spolky, které jsou zaregistrované v systému. Podmínkou je, že rodič organizátorovi aktivity (v našem případě konkrétnímu středisku) zaplatí minimálně 20 % celkové ceny aktivity. Rodič může aktuálně žádat o 2 000 Kč na aktivity realizované v druhém pololetí školního roku 2022/23.

Pokud potřebujete s registrací asistenci či radu, neváhejte se ozvat správcům projektu z ČRDM na email: info@darujemekrouzky.cz nebo tel. číslo 773 772 202. Od nového roku bude podporu skautům pro tento projekt poskytovat kontaktní osoba programu Dostupný skauting – Jana Harušťáková (Žíža), tel. číslo 731 622 849 jana.harustakova@skaut.cz .

Pojmy pro lepší orientaci v dalším textu:

 • systém  platforma Aktivní město, pomocí které je projekt realizován
 • dárce  Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)  organizátor projektu
 • příspěvek  dar poskytnutý dárcem (ČRDM) příjemci (dítěti-rodiči)
 • příjemce  dítě (resp. rodič-zákonný zástupce) oprávněné k získání příspěvku
 • pořadatel (poskytovatel)  v našem případě konkrétní skautské středisko
 • pobočka  místo, kde probíhají aktivity pořadatele (klubovny, táborové základny… )
 • aktivita  položka, na kterou může rodič využít poukazy, v našem případě půjde o dlouhodobou soustavnou činnost  oddílovou činnost

Jak využít podporu Darujeme kroužky dětem?

 1. Na webu Aktivní město se skautské středisko zaregistruje jako poskytovatel.
 2. Rodič dítěte se zaregistruje jako občan na stejném webu, kde také doloží potřebné dokumenty, které ho opravňují k získání příspěvku.
 3. Středisko zadá do systému své pravidelné aktivity a přiřadí aktivitu k příspěvku Darujeme kroužky dětem (CZ) nebo Darujeme kroužky dětem (UA) podle toho, zda chtějí aktivitu nabídnout pouze českým nebo i ukrajinským dětem. Doporučení k zadání a formulaci aktivit naleznete níže.
 4. Po schválení aktivit dárcem (ČRDM) je může rodič v systému vyhledat a použít své poukazy na tyto aktivity. Poté přijde rodiči i poskytovateli informační e-mail.
 5. Rodič má povinnost se finančně podílet aspoň z  20 % celkové částky aktivity. Rodič se na této spoluúčasti dohodne se střediskem, dárci se nic nedokladuje.
 6. Dítě se zapojí do aktivit oddílu a jeho náklady jsou pokryté z příspěvku.
 7. Středisko obdrží na konci každého měsíce uplatněné příspěvky na účet.

O příspěvek mohou zažádat rodiny s dětmi žijící na území ČR ve věku 3-18 let, které se nacházejí v tíživé finanční situaci a pobírají dávku "Přídavek na dítě", příp. "Příspěvek na péči" či "Odměna pěstouna". Dále také rodiny ukrajinských uprchlíků s dětmi ve věku 3-18 let - podmínkou je pobyt v ČR na základě „Víza za účelem strpění“ či „Víza za účelem dočasné ochrany“ a čestné prohlášení, že příjem rodiny nepřevyšuje 3,4násobek životního minima v ČR.

Jak mají rodiče požádat o příspěvek:

Tip: Podívejte se na instruktážní video:

 1. Zaregistrujte se jako žadatel do systému Aktivní město
 2. Po přihlášení si v systému vyberte aktivitu z nabídky ve vašem okolí, ideálně tedy příslušné skautské středisko a aktivitu oddílu, do kterého vaše dítě chodí.
 3. Ověřte si (telefonicky, emailem, osobně), zda má středisko/​oddíl volnou kapacitu a domluvte se na přijetí vašeho dítěte. Toto platí pouze v případě, že dítě doposud do oddílu nechodí.
 4. V systému Aktivní město požádejte o příspěvek, doložte potřebné dokumenty a potvrďte výběr aktivity.

Jak se zaregistrovat jako poskytovatel

Tip: Podívejte se na instruktážní video:

 1. Zaregistrujte svoje středisko na webu: https://moje.aktivnimesto.cz/​registrace/​poskytovatel Při registraci můžete rovnou přidat tzv. pobočky - v našem případě např. klubovny, nebo další místa, kde se konají aktivity. Po úspěšné registraci obdržíte heslo na uvedenou e-mailovou adresu.
 2. Přihlaste se jako poskytovatel v administraci: https://admin.aktivnimesto.cz V administraci můžete doplnit některé chybějící údaje.
 3. Přejděte do části “Pobočky” a přidejte/​aktualizujte údaje o místech, kde vaše středisko pořádá aktivity pro děti.
 4. V části “Aktivity” přidejte aktivity. Informace k formulaci aktivit viz. níže.
 5. Po uložení aktivity budete vyzváni k přiřazení aktivity k příspěvku. Vyberte příspěvek “Darujeme kroužky dětem (CZ)”, případně také “Darujeme kroužky dětem (UA)” v případě, že jsou vaše aktivity určeny i ukrajinským uprchlickým dětem.

Co a jak můžeme zařadit mezi aktivity

Přednostně jsou schvalovány dlouhodobé aktivity, v našem případě jde tedy účast dítěte na činností oddílů.

Neomezujte popis aktivity na příliš specifické činnosti, omezíte tak i vázanost příspěvku (daru). Obecnější popis aktivity zaručí, že můžete pro konkrétní dítě za příspěvek zaplatit ledacos, tedy materiál na oddílové schůzky, poplatky za víkendové výpravy, případně třeba také zpětně podzimní nebo vánoční tábory, dále vybavení, které dítě obecně potřebuje pro návštěvu oddílu (např. oblečení, spacák nebo batoh - i to můžete z příspěvku uhradit). Stejně tak můžete uhradit společný materiál, který v běžném případě platíte třeba z členských příspěvků.

Celkovou cenu aktivity nastavte tak, aby bylo možné jednoduše uplatnit celý jeden nebo celé dva tisícikorunové poukazy.

Jsou tedy dvě základní možnosti:

 • 1 250 Kč - rodič použije jeden tisícikorunový poukaz a doplatí 20 %, tedy 250 Kč;
 • 2 500 Kč - rodič použije oba tisícikorunové poukazy a doplatí 20 %, tedy 500 Kč.

Cena může být vyšší, než 2 500 Kč, (např. v případě zařazení dražší akce do aktivity viz výše), způsob/​termín úhrady a výši zbylé částky si středisko může s rodiči nastavit individuálně. Jedná se zejména o případy, kdy se dítě nebude účastnit všech akcí v rámci poskytované aktivity a tak se podíl rodičů na ceně může lišit v konkrétních případech. Tak či tak je ale splnění podmínky zaplacení minimálně 20 % ceny aktivity povinné.

Aktivity by tedy měly v principu vypadat takto:

 • Název aktivity: Činnost oddílu [název oddílu] v roce 2022/​2023
 • Popis: Aktivity oddílu ve školním roce 2022/​2023 [+ základní informace o činnosti oddílu – co děláte, na co se zaměřujete… ]
 • Součástí této aktivity je / není: (podzimní tábor... )
 • Cena: 1 250 Kč nebo 2 500 Kč.

Ano, pokud náklad vznikl na činnost v daném pololetí.

(tuto sekci připravujeme)

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.