( Aktuální )
Zveřejněno 22. 9. 2021

Kodex jednání dospělých

Posláním Junáka – českého skauta je podporovat všestranný rozvoj mladých lidí. Rozvíjet se jedinec může tam, kde se cítí bezpečně - po stránce fyzické i psychické. A právě proto je důležité vědomě se zabývat tím, jakou atmosféru v oddílech máme a jak se tam holky a kluci cítí.

Co znamená ochrana a bezpečí dětí

Jako dospělí bychom měli přemýšlet nad tím, že naše jednání může holkám a klukům, kteří chodí do našich oddílů, ublížit, aniž bychom to chtěli nebo zamýšleli. Můžeme ublížit nevhodným či nevhodně zařazeným programem, tresty, které používáme, tolerancí šikany a dalším. Nejsme příliš zvyklí a naučení uvažovat o dopadu toho, co děláme, na psychiku dětí. V každé organizaci, kde se setkávají dospělí a děti, je třeba také myslet i na to, že někdo může chtít dětem ubližovat vědomě, týrat je a zneužívat. Takovému jednání je třeba předcházet a také ho umět řešit.

Více o konkrétních situacích a jejich zvládání v článku Moc v mých rukou .

Co si představit pod psychickým bezpečím a proč je to potřeba

  • „Nebuď srab a skoč!“
  • „Tohle byl exemplární případ. Kdo usne na hlídce, tak taky poletí do vody.“
  • „Ty jsi ale nešika!“
  • „Tady se všichni převlečeme do plavek. Přece se nebudete stydět.“
  • „Kdo jiný jde zase jako poslední?!“

.... Poznáváte ty věty? Máte v oddíle toho, kdo je pořád poslední nebo nešika, a kolikrát to od vás slyší? Dbáte na soukromí dětí? Jak dáváte přezdívky? Myslíte na programech na to, jak je budou prožívat děti? Jaká je u vás atmosféra? Cítí se u vás všichni dobře a bezpečně?

Proč se tím zabývat mezi skauty

Přestože drtivá většina vedoucích vychovává holky a kluky jak nejlépe dovede, i v našich oddílech se setkáváme se situacemi, které mohou a někdy skutečně způsobují psychická zranění. Zároveň existuje nemálo vedoucích, kteří o tématu poctivě přemýšlí, chtějí s ním umět naložit, ale nachází více otázek než odpovědí v tom, jak vhodně nastavit hranice chování vůči skautům a skautkám, jak si poradit se šikanou v oddíle apod. Na poslední světové skautské konferenci v létě 2021 se téma psychické bezpečnosti stalo dokonce jednou ze tří priorit pro následující období. 

A samozřejmě to nejdůležitější je, že opravdu nechceme dětem ubližovat. Chceme, aby v našich oddílech panovala bezpečná atmosféra, která napomáhá učení a vývoji mladých lidí.

Kde jsme v tématu teď

Pro plánovaný Valný sněm 2020 byl připraven návrh Kodexu jednání dospělých coby základního a výchozího nástroje pro ošetření psychického bezpečí ve skautské činnosti. Kodex stejně jako jeho ukotvení v organizaci nyní stále čeká ve formě návrhu na nejbližší valný sněm, který prozatím oddaluje pandemie covidu. Cílem je, aby sněm potvrdil směřování organizace v řešení problematiky skrze kodex.

Nestojíme ale na místě a nečekáme na sněm. Pracovní skupina nabízí už několik let tématické programy pro oddíly, střediska, kurzy apod., pravidelně publikuje články nejen v časopisech pro dospělé, ale také v těch dětských a podílí se na vzniku nejrůznějších výchovných nástrojů tak, aby zde téma psychického bezpečí bylo vhodně obsaženo. Zároveň připravujeme další, více praktické nástroje pro aplikaci v oddílech.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.