( Aktuální )
Zveřejněno 24. 6. 2022
Petra Bašová – Fidla
koordinátorka personalistických projektů
petra.basova@skaut.cz
Jana Hrnčířová
KÚJ - asistentka kanceláře
jana.hrncirova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Jana Jirasová – Prcek

Bezpečný skauting a Kodex jednání dospělých

Posláním Junáka – českého skauta je podporovat všestranný rozvoj mladých lidí. Rozvíjet se jedinec může tam, kde se cítí bezpečně - po stránce fyzické i psychické. A právě proto je důležité vědomě se zabývat tím, jak pracovat při skautské činnosti s riziky a jak zabezpečit přiměřené fyzické, psychické i sexuální bezpečí holek a kluků.

Co znamená ochrana a bezpečí dětí

Jako dospělí bychom měli přemýšlet nad tím, že naše jednání může holkám a klukům, kteří chodí do našich oddílů, ublížit, aniž bychom to chtěli nebo zamýšleli. Můžeme ublížit nevhodným či nevhodně zařazeným programem, tresty, které používáme, tolerancí šikany či sexuálního obtěžování a dalším. Každý vedoucí nebo jiný činovník by měl v každé situaci uvažovat o dopadu toho, co dělá, na svěřené děti, na jejich fyzický i psychický stav a rozvoj. V každé organizaci, kde se setkávají dospělí a děti, je třeba myslet i na to, že někdo může chtít dětem ubližovat vědomě, týrat je a zneužívat. Takovému jednání je třeba předcházet a také ho umět řešit.

Více o konkrétních situacích a jejich zvládání je v článku Moc v mých rukou .

Co si představit pod psychickým bezpečím

  • „Nebuď srab a skoč!“
  • „Tohle byl exemplární případ. Kdo usne na hlídce, tak taky poletí do vody.“
  • „Ty jsi ale nešika!“
  • „Tady se všichni převlečeme do plavek. Přece se nebudete stydět.“
  • „Kdo jiný jde zase jako poslední?!“

.... Poznáváte ty věty? Máte v oddíle toho, kdo je pořád poslední nebo nešika, a kolikrát to od vás slyší? Dbáte na soukromí dětí? Jak dáváte přezdívky? Myslíte na programech na to, jak je budou prožívat děti? Jaká je u vás atmosféra? Cítí se u vás všichni dobře a bezpečně?

Proč se tím zabývat mezi skauty

Přestože drtivá většina vedoucích vychovává holky a kluky, jak nejlépe dovede, i v našich oddílech se setkáváme se situacemi, které mohou a někdy skutečně způsobují zranění. Zároveň existuje nemálo vedoucích, kteří o tématu poctivě přemýšlí, chtějí s ním umět naložit, ale nachází více otázek než odpovědí v tom, jak vhodně nastavit hranice chování vůči skautům a skautkám, jak si poradit se šikanou v oddíle apod. Na poslední světové skautské konferenci v létě 2021 se téma bezpečí dětí stalo dokonce jednou ze tří priorit pro následující období. 

A samozřejmě to nejdůležitější je, že opravdu nechceme dětem ubližovat. Chceme, aby v našich oddílech bylo bezpečné prostředí, která napomáhá učení a vývoji mladých lidí.

Kde jsme v tématu teď

Mimořádný Valný sněm 18. 6. 2022 projednal návrh Kodexu jednání dospělých coby základního a výchozího nástroje pro ošetření fyzického, psychického i sexuálního bezpečí ve skautské činnosti a přijal toto usnesení: "Valný sněm podporuje dosavadní práci na Kodexu jednání dospělých a ukládá Náčelnictvu zajistit jeho ukotvení v organizaci v souladu s úsilím WOSMu v oblasti bezpečí dětí." Ukotvení Kodexu v organizaci bude projednávat Náčelnictvo. Bezpečný skauting ale není téma jen pro ústřední orgány, je to důležité téma pro všechny oddíly, střediska, kurzy i jiné skautské akce.

Podívej se na záznam předsněmového online vysílání o Kodexu jednání dospělých.

Pracovní skupina pro ochranu a bezpečí dětí nabízí už několik let tématické programy pro oddíly, střediska, kurzy apod., pravidelně publikuje články ve skautských časopisech pro dospělé i pro děti a podílí se na vzniku nejrůznějších výchovných nástrojů tak, aby zde téma fyzického, psychického i sexuálního bezpečí bylo vhodně obsaženo. Zároveň připravuje další praktické nástroje pro aplikaci v oddílech.

Semináře na klíč

Pokud se chcete ve svém oddíle, středisku nebo kurzu tématu víc věnovat, můžete si objednat seminář z nabídky pracovní skupiny pro ochranu a bezpečí dětí. Nabízíme prezenční semináře s lektorkami či lektory, u některých témat je připraven program, který si můžete zorganizovat sami. Prozkoumej sekci Vzdělávání na klíč.

Inspiromat - odkazy na články, videa a hry s tématikou ochrany a bezpečí dětí

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.