( Aktuální )
Zveřejněno 13. 12. 2022
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Lesní kurz (LK)

Lesní kurzy jsou určeny zejména pro mladší rovery a rangers, kteří chtějí zažít nová dobrodružství, překonat vlastní hranice, a přitom načerpat novou motivaci a rozšířit si obzory. Mají výraznou zážitkovou složku, ale zabývají se i formováním osobnosti a dalším rozvojem účastníků. Nedostal si se na čekatelský kurz? Zkus ten lesní! Máš čerstvě čekatelskou zkoušku, chceš zažít něco nového a dále se posouvat, ale 18. narozeniny (a vůdcovský kurz) daleko? Zkus ten lesní!

Nekvalifikační lesní kurzy mohou sehrát zásadní roli ve skautském (i životním) směřování roverů a rangers, jak těch, kteří se nedostanou na čekatelské a vůdcovské lesní kurzy a zkoušku pak složí na nějakém kratším kurzu, tak těch, kteří zatím žádnou kvalifikaci získávat nechtějí. Jde o příležitost k osobnímu rozvoji, ujasňování si vlastních motivací a nového porozumění skautingu.

Co se naučíš a co zažiješ?

 • Prožiješ krásný skauting v táborovém prostředí,
 • Zažiješ dobrodružství a romantiku,
 • Vychutnáš si netradiční aktivity,
 • Navážeš nové přátelské vztahy,
 • Prohloubíš si své vnímání skautingu.

Konkrétní náplň si tvoří jednotlivé kurzy samy a mohou mít i své specifické zaměření.

Vstupní podmínky:

 • věk minimálně 15 let před dnem zahájení LK (do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce),
 • doporučení vůdce oddílu,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Délka kurzu:

Kurz trvá minimálně 9 dní, z toho alespoň týden vcelku.

Podmínky ukončení:

 • aktivní účast na programu,
 • posouzení vůdce, do jaké míry jsi zvládl/​a náplň akce a jak jsi plnil/​a stanovené úkoly,
 • další podmínky podle rozhodnutí vůdce LK.

Všechny podmínky musí být splněny nejpozději do 18 měsíců od ukončení LK.

Kde a kdy?

Přehled aktuálně připravovaných lesních kurzů najdeš v Databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.