( Aktuální )
Zveřejněno 14. 9. 2023
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz
Simona Kubátová
KÚJ – agenda OČK
simona.kubatova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Odborné činovnické kvalifikace (OČK)

OČK opravňují skautské vzdělavatele ke zkoušení u čekatelské a vůdcovské zkoušky. OČK nižšího stupně opravňuje k působení u čekatelské zkoušky, nikoliv však vůdcovské. OČK Zdravověda opravňuje také ke garantování zdravotnických kurzů a doškolení.

Tady najdeš příslušné směrnice a požadavky k jejich získání, obsahy jednotlivých oborů, seznamy garantů a odkazy na jednotlivé žádosti.

K působení na kurzu není třeba být držitelem OČK - stálí instruktoři potřebují instruktorskou kvalifikaci (IK), začínajícím instruktorům-elévům postačuje vůdcovská zkouška.

Nevíš jistě, jestli je pro tebe OČK v tuto chvíli ta správná kvalifikace? Projdi si náš rozcestník , který ti s rozhodováním pomůže.

Jak získat OČK?

Vstupní podmínky OČK:

 • Členství v Junáku – českém skautu.
 • Věk alespoň 18 let.
 • Velmi doporučujeme nejprve získat lektorskou zkušenost, např. ve spolupráci se zkušenějším instruktorem na skautském kurzu. Pro úplné začátečníky, kteří nikdy nepřipravovali a nevedli program na kurzu, bude velmi náročné OČK získat.

Existuje více způsobů, jak lze potřebné způsobilosti (odborná, lektorská, didaktická) prokázat. Podrobné informace lze najít v Řádu pro vzdělávání ( Neúčinné ) a ve Směrnici k oprávnění vzdělavatelů ke zkoušení. Některé obory zpřesňují své požadavky v Obsahu OČK (viz Obory OČK). Pro obory, které svůj obsah zpracovaný nemají, platí podmínky ze Směrnice.

Vyplníš elektronickou žádost o příslušné OČK (viz jednotlivé obory OČK), ve které označíš, jaké podmínky pro OČK naplňuješ/chceš naplnit a dle této volby ROVNOU dokládáš případné dokumenty a doporučení, zodpovídáš položené otázky apod. - dle pokynů v žádosti. Odesláním formuláře se žádost automaticky zasílá do KUJ k vyřízení.

 • Pro vyplnění žádosti je třeba být být přihlášený ke google účtu - pokud ho nemáš, jeho založení je velmi jednoduché a formulář vás sám navede. V případě problémů nás kontaktuj emailem na vzdelavani@skaut.cz  a dohodneme se na jiném postupu. 
 • Dokumenty a doporučení se vkládají elektronicky přímo do žádosti a to v libovolném formátu - pdf, doc, avi…
 • Případná doporučení je možné dodat dvěma způsoby - sken/​fotka písemného doporučení s podpisem doporučujícího, nebo může doporučující poslat své doporučení mailem na vzdelavani@skaut.cz . V druhém případě stačí pouze text v těle mailu - nezapomeň uvést, k čemu se doporučení vztahuje a pro koho je určeno.

KUJ zkontroluje formální naplnění určitých podmínek (např. kvalifikace ve SkautISu, vaše praxe na určité pozici apod.) a také splnění podmínek lektorské způsobilosti (ty jsou pro všechny OČK stejné). V případě nesplnění těchto podmínek tě bude KUJ informovat a dohodnete se na dalším postupu.

 • Chceš-li uznat některou z podmínek OČK na základě kvalifikace, musíš ji mít uvedenou ve svém profilu ve SkautISu. Pokud ti chybí, můžeš si ji doplnit tímto způsobem .
 • Projevíš-li v rámci žádosti zájem (zaškrtnutím této podmínky) o seminář daného oboru či o Kurz lektorských dovedností, automaticky tě zařadíme na mail list osob, které o semináři budeme informovat v případě jeho vypsání.

KUJ předá tvou žádost garantům oboru k posouzení a ti se s tebou v případě potřeby spojí a domluví se na naplnění případných podmínek, které nejsou splněny (např. pohovor s garanty, písemná práce aj.).

 • Prosíme, nedomlouvej si pohovory s garanty před podáním žádosti apod., vyčkej na to, až tě po odeslání žádosti někdo zkontaktuje!

Garanti obvykle během měsíce od chvíle, kdy obdrží kompletní podklady pro posouzení (je možné, že si garanti některé doplňující dokumenty vyžádají), vydají své stanovisko a zpravodaj VRJ pro vzdělávání rozhodne u ne/​udělení OČK.

 • OČK je obvykle uděleno na základě kladných doporučení od minimálně dvou garantů.
 • Je třeba počítat s tím, že během prázdnin, Vánoc apod. může být lhůta pro vypořádání žádosti o OČK delší (garanti jsou dobrovolníci a dělají to ve svém volném čase - na druhou stranu směřujeme k tomu, aby žádná (kompletně a řádně vyplněná) žádost nezůstala bez rozhodnutí déle než 2 měsíce).

O rozhodnutí budeš informován(a) a v případě udělení OČK ti KUJ do jednoho měsíce vydá dekret a zapíše kvalifikaci do SkautISu.

Obory OČK

Garanti oboru:

 • Bořek Slunéčko
 • Jan Stejskal - Johan
 • Marie Řeháková - Maru
 • Michal Mertens - Myšák
 • Olga Dočekalová
 • Jana Godarová - Ellie
 • Miroslava Večeřová - Mirabelka
Žádost o OČK Hospodaření Žádost o OČK Hospodaření - nižší stupeň

Obsah OČK MET

Garanti oboru:

 • Ivana Čurdová - Bzííí
 • Lukáš Dořičák - Fary
 • Radoslav Šonský - Drobek
 • Barbora Křížová
 • Eliška Hanzlová - Pampa
 • Pavel Holzknecht - Vejva
 • Kateřina Zavřelová - Káťa
 • Vojtěch Petr - Ojta
 • Jakub Holobrádek - Učeň
 • Alena Švaříčková - Kloky
Žádost o OČK Metodika

Obsah OČK MZHS

Garanti oboru:

 • Petr Brabec  - Vrabčák
 • Martin Pavliš - Krokodýl
 • Jiří Zajíc - Edy
 • Jan Pečený - Neptun
 • Petr Beránek - Vlk
 • Stanislav Balík - Ježek
 • Eva Staněk
 • Josef Prokeš - Křik
Žádost o OČK myšlenkové základy a historie skautingu

Obsah OČK organizace

Garanti oboru:

 • Ondřej Peřina - Jerry
 • Jan Novák
 • Ondřej Polák - Kasař
 • Roman Dvořák - Rejpal
 • Tomáš Řehák - Špalek
 • František Šereda - Moulin
 • Ludmila Hobzová - Lída
 • Martin Sovák - Čajoch
 • Karel Ryba - Mýval
 • Petr Brabec - Vrabčák
 • Jan Šimbera - Prófa
 • Ondřej Pytela
Žádost o OČK organizace Žádost o OČK organizace - nižší stupeň

Obsah OČK PED

Garanti oboru:

 • Kateřina Parvonič – Káča
 • Lenka Dimmrothová – Mimi
 • Denisa Raichlová – Motla
 • Gerd Dimmroth – Hern
 • Tereza Filipová
 • Matěj Havel
Žádost o OČK pedagogika

Garanti oboru:

 • Petr Pavlok - Vrána
 • Iveta Šelepová - Fifi
 • Tomáš Vítek - Datel
 • Jan Novák
 • Tomáš Průša - Bebe
 • Antonín Frič - Tonda
Žádost o OČK právo Žádost o OČK právo - nižší stupeň

Obsah OČK PSY

Garanti oboru:

 • Jakub Procházka - Citron
 • Kamila Černá - Macíček
 • Kamila Carbolová
 • Kristýna Baumová - Týnka
Žádost o OČK psychologie

Obsah OČK TAB a BEZ

Garanti oboru:

 • Jakub Jasaň - Rogalo
 • Martin Večeřa
 • Petra Holíková 
 • Pavel Holík - Kyklop 
 • Jan Smrčka - Čáp
 • Karel Opočenský - Bobr
 • Martin Adámek - Rumpál 
 • Vojtěch Černohorský
Žádost o OČK táboření a bezpečnost

Obsah OČK VED

Garanti oboru:

 • Jiří Konrád - Abbé
 • Zbyněk Drápela - Náčelník
 • Martin Hovorka - Maho
 • Pavla Bednáriková - Mary
 • Jaroslav Petřík - Australan
 • Jan Smrčka - Čáp
 • Vojtěch Prokeš
Žádost o OČK vedení oddílu

Pokud nejsi lékař a máš zájem získat OČK ZDR (kromě nižšího stupně), vede cesta přes absolvenci Severočeské záchranářské lesní školy Seleška. Další informace proto hledej přímo na http://seleska.skauting.cz/ .

Garanti oboru:

 • Jiří Ferenc - Ferda
 • Kateřina Jindrová - Pachanga
 • Tomáš Pelcl - Kulan
 • Jan Špatenka - Špáťa (pouze nižší stupeň)
Žádost o OČK zdravověda Žádost o OČK zdravověda - nižší stupeň

Společný seminář OČK

Jednou z možností prokázání požadavků OČK (zejm. didaktické způsobilosti) je seminář pořádaný garanty. Většinou se jedná o jednodenní setkání, na kterém žadatelé představí garantům a ostatním žadatelům své metodické přípravy pro výuku a ověřování daného oboru na vůdcovském kurzu. Společně pak diskutují o tom, v čem je příprava nápaditá, kde jsou její slabiny a rizika, vzájemně se inspirují zkušenostmi ke konkrétním provedením aktivit. Jedná se tedy o obohacující program (proto seminář), který ale směřuje k ověření dovednosti jednotlivých žadatelů připravit efektivní způsob předání daného oboru v potřebném obsahu a odpovídajícím časovém rozsahu.

Jednotlivé obory mohou tyto semináře pořádat samostatně, od roku 2021 však pořádáme také Společný seminář OČK, kterého se účastní většina oborů. Na společném semináři zpravidla lze splnit didaktickou způsobilost pro jeden až dva obory OČK, příp. jeden obor OČK plus Kurz lektorských dovedností.

Seminář se koná jednou ročně v jednom víkendu, zpravidla uprostřed února v Praze (případně online - dle situace). Aktuální termín je vždy zveřejněn na webu semináře ock.skaut.cz . Součástí semináře bývá i Kurz lektorských dovedností.

Přihlašování se spouští vždy v říjnu na webu ock.skaut.cz . Pro účast na semináři je třeba zpracovat přípravu dle požadavků a jednotlivých oborů (viz zejm. Obsahy OČK jednotlivých OČK výše) - jedná se o didaktickou přípravu pro výuku a ověřování buď celého oboru, nebo vybrané oblasti, pro vůdcovský kurz. Přípravu je třeba zaslat předem (zpravidla do konce roku), aby ji mohli garanti s předstihem posoudit a žadatelé měli čas k zapracování případných připomínek. Některé obory (zejm. OČK VED) také pro přijetí na seminář vyžadují splnění lektorské dovednosti.

Přihlášení na seminář nenahrazuje podání žádosti o OČK. Pokud chce účastník semináře získat OČK, musí souběžně podat příslušnou žádost.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.