( Aktuální )
Zveřejněno 7. 4. 2022
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Odborná činovnická kvalifikace (OČK)

Odborná činovnická kvalifikace je určena činovníkům, kteří zajišťují vzdělávání, zejména členům zkušebních komisí ČZ a VZ.

K čemu je OČK potřeba

Odborná činovnická kvalifikace představuje specializaci v určité oblasti skautského vzdělávání. Po jejím absolvování budeš mít odbornou, lektorskou i didaktickou způsobilost pro výuku daného oboru na čekatelských či vůdcovských kurzech. Jde také o potřebnou kvalifikaci k ověřování znalostí a projevů kompetencí v daném oboru v rámci čekatelské a vůdcovské zkoušky. Některé obory mají i nižší stupeň, jehož splnění je jednodušší a opravňuje k ověřování pouze u čekatelské zkoušky.

OČK lze získat v následujících oborech

  • Hospodaření (i nižší stupeň)
  • Metodika
  • Myšlenkové základy a historie skautingu
  • Organizace ( i nižší stupeň)
  • Pedagogika
  • Právo (i nižší stupeň)
  • Psychologie
  • Táboření a bezpečnost
  • Vedení oddílu
  • Zdravověda vč. nižšího stupně (dočasně opravňuje i k pořádání ZZA a doškolení v rámci Junáka – českého skauta - viz Směrnice k zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí)

Kde mohu OČK získat?

Odborná činovnická kvalifikace se uděluje na základě prokázaných odborných, didaktických a lektorských kvalit pro roli vzdělavatele a zkoušejícího v daném oboru. Způsobilost v daném oboru je ověřována podle směrnice VRJ.

Více informací a možnost zažádat o OČK najdete zde.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.