( Aktuální )
Zveřejněno 13. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Instruktorská kvalifikace (IK)

Je určena činovnicím a  činovníkům, kteří zajišťují skautské vzdělávání – instruktorům, členům a předsedům zkušebních komisí. Držitel IK by měl zvládat  nastavovat celkový rámec a dramaturgii vzdělávací akce, a to včetně skupinové dynamiky, ovlivnění atmosféry, podpory výchovného a vzdělávacího rozměru akce. 

K čemu je IK potřeba

Instruktorská kvalifikace dává oprávnění být stálým instruktorem nebo instruktorem na libovolné vzdělávací akci pro činovníky (LK, LŠ, VK, ČK, …), případně vedoucím dané vzdělávací akce (při splnění dalších podmínek). Kvalifikovaní instruktoři jsou důležitou součástí týmů vzdělavacích akcí a jejich účast je jednou z podmínek schválení takové akce. Držitel IK může (přisplnění dalších podmínek) působit také jako předseda zkušební komise pro čekatelskou nebo vůdcovskou zkoušku.

Vstupní podmínky IK

  • Věk alespoň 21 let,
  • Absolvování vůdcovské zkoušky a alespoň jeden rok aktivní činovnické praxe po jejím splnění,
  • Souhlasné vyjádření střediska,
  • Alespoň jeden rok praxe v roli eléva na vzdělávací akci v minimálním rozsahu 9 dní (pokud není z lesní akce, tak také absolvování lesní školy nebo lesního kurzu),
  • Absolvování Instruktorské školy nebo Instruktorské lesní školy.

Obsah IK

Obsah IK (a tedy do velké míry i obsah I(L)Š) tvoří kritéria, jež odpovídají úrovni instruktora uvedené ve Skautském kompetenčním modelu (viz příloha Řádu pro vzdělávání činovnic a činovníků ).

Kde mohu IK získat

IK  lze získat na  instruktorské škole (IŠ) (délka trvání minimálně 15 dnů rozdělených maximálně na 3 části), nebo  na instruktorské lesní škole (ILŠ) (alespoň 14 dnů trvání, z toho minimálně jeden týden v kuse). K získání kvalifikace dochází v návaznosti na ověření kompetencí instruktora v průběhu celé akce. IŠ i ILŠ najdete v Databázi vzdělávacích akcí .

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.