( Aktuální )
Zveřejněno 2. 6. 2021
Michal Peroutka – Pérák
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka – Mukoki

Kapitánská zkouška (KZ)

Kapitánská zkouška dává oprávnění k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých nebo jachetních akcí, k provádění výcviku na vodě a k vedení oddílu vodních skautů.

Vstupní podmínky KZ

  • Věk alespoň 18 let (před dnem zakončení zkoušky).
  • Vyjádření vedoucího střediska, kde je uchazeč registrován
  • Schopnost uplavat alespoň 200 metrů.
  • Absolvování vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení KZ).
  • Znalost a ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu vodáckých doplňků skautské stezky.
  • Praxe alespoň 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo skautském oddíle věnujícím se vodním sportům (potvrzuje vedoucí střediska, v ojedinělých případech může předseda komise z této podmínky udělit výjimku).

Zároveň je důležité posoudit svůj zdravotní stav s ohledem na vodní sporty.

Kde mohu KZ složit

Plní se na Kapitánské lesní škole vodních skautů nebo individuální formou, kdy si účastníci plní jednotlivé části zkoušky na různých vodáckých akcích (srazy vodních skautů, vodácké kurzy a závody, celostátní vodácké akce apod.), online či individuálně s příslušným zkoušejícím. V plnění kapitánské zkoušky individuální formou lze také pokračovat po absolvenci ZVM (popř. jiné civilní vodácké kvalifikace), neboť část požadavků je totožná. 

Kurz vodní turistiky (KVT)

Absolventi vodáckých kurzů se Zkouškou vodáckého minima nad 18 let nebo Kapitánskou zkouškou zároveň obdrží osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky, který je akreditován MŠMT. KVT lze absolvovat i u jiných organizací.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.