( Aktuální )
Zveřejněno 13. 11. 2023
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Kapitánská zkouška (KZ)

Kapitánská zkouška dává oprávnění k samostatnému zabezpečení a vedení vodáckých nebo jachetních akcí, k provádění výcviku na vodě a k vedení oddílu vodních skautů.

Vstupní podmínky KZ

  • Věk alespoň 18 let (před dnem zakončení zkoušky).
  • Vyjádření vedoucího střediska, kde je uchazeč registrován
  • Schopnost uplavat alespoň 200 metrů.
  • Absolvování vůdcovské zkoušky (před dnem zakončení KZ).
  • Znalost a ovládání základů vodácké teorie a praxe v rozsahu vodáckých doplňků skautské stezky.
  • Praxe alespoň 1 rok ve vedení oddílu vodních skautů nebo skautském oddíle věnujícím se vodním sportům (potvrzuje vedoucí střediska, v ojedinělých případech může předseda komise z této podmínky udělit výjimku).

Zároveň je důležité posoudit svůj zdravotní stav s ohledem na vodní sporty.

Obsah KZ

Přesný obsah KZ najdeš v příloze č. 4 Směrnice k obsahu vybraných činovnických kvalifikací . Do velké míry „zpracovaný obsah KZ“ najdeš i v příručce „Vodácká příručka ke Kapitánské zkoušce vodních skautů", kterou si můžeš koupit zde .

Kde mohu KZ složit

Plní se na Kapitánské lesní škole vodních skautů, Kapitánském kurzu nebo individuální formou, kdy si účastníci plní jednotlivé části zkoušky na různých vodáckých akcích (srazy vodních skautů, vodácké kurzy a závody, celostátní vodácké akce apod.), online či individuálně s příslušným zkoušejícím. V plnění kapitánské zkoušky individuální formou lze také pokračovat po absolvenci ZVM (popř. jiné civilní vodácké kvalifikace), neboť část požadavků je totožná. Sledujte Databázi vzdělávacích akcí .

Kurz vodní turistiky (KVT)

Absolventi vodáckých kurzů se Zkouškou vodáckého minima nad 18 let nebo Kapitánskou zkouškou zároveň obdrží osvědčení o absolvování Kurzu vodní turistiky, který je akreditován MŠMT. KVT lze absolvovat i u jiných organizací.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.