( Aktuální )
Zveřejněno 29. 4. 2024
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Změny ve skautském vzdělávání od 1. 7. 2024

V návaznosti na kapacity skautského vzdělávání a projekt Změny koncepce skautského vzdělávání schválilo náčelnictvo na svém zasedání v únoru 2024 novelu řádu pro vzdělávání (viz zde ).

Novela řádu bude účinná od 1. 7. 2024 (s přechodným obdobím - tzn., že vzdělávací akce započaté podle aktuálního znění řádu pro vzdělávání, budou moci proběhnout beze změn).

Novelou se zabýval i stream, který jsme uspořádali 11. března 2024, a jehož záznam si můžete pustit zde .

Pro vaši snadnější orientaci jsme připravili detailnější popis změn v novele řádu, který najdete níže. 

Upozorňujeme, že tento popis nemá nahrazovat čtení řádu (zejména těch částí, které popisují jednotlivé kvalifikační stupně a formáty vzdělávacích akcí, ale i dalších - dle toho, co je pro vás relevantní).

Jestliže by pro vás některá ze změn znamenala zásadní komplikaci, se kterou byste potřebovali pomoci, napište nám email na vzdelavani@skaut.cz  - budeme se snažit hledat cesty, jak situaci řešit. Obzvláště se to týká nových či teprve plánovaných kurzů.

Na email vzdelavani@skaut.cz pište také v případě jakýchkoliv dotazů.


Změny v Novele řádu pro vzdělávání:

 • V návaznosti na změnu organizačního řádu byl upraven popis, k čemu opravňuje čekatelská zkouška
 • Byl zaveden nový typ vzdělávací akce “Kurz první pomoci” coby alternativa k absolventské podmínce vůdcovské zkoušky, totiž kurzu zdravotníka zotavovacích akcí (kurz zdravotník zotavovacích akcí je i nadále podmínkou pro výkon funkce táborového zdravotníka)
 • Vznikl nový formát vzdělávací akce “Kurz instruktorských kompetencí (KIK)”, na němž lze získat instruktorskou kvalifikaci
 • Kvalifikace “Zkouška vodáckého minima” byla přejmenována na “Zkoušku vodní turistiky” a byly upraveny požadavky na uchazeče o kvalifikace pro vodáckou činnost
 • Kvalifikace “OČK zdravověda” byla zrušena a nahrazena kvalifikací “OČK první pomoc”
 • Byly zrušeny kvalifikace “Organizační zkouška” a “Hospodářská zkouška”
 • Byly provedeny dílčí změny u popisu, kdo je členem instruktorského sboru lesních kurzů a škol
 • Nově řád v části věnující se vzdělávacím akcím stanovuje pravidla pořádání pro: 

  • čekatelské kurzy,
  • vůdcovské kurzy,
  • kurzy střediskového minima,
  • samostatné kvalifikační zkoušky.
 • Předseda zkušební komise bude jmenován na základě projektu vzdělávací akce (již není potřeba vytvářet samostatný projekt vůdcovské zkoušky)
 • Byly upraveny kvalifikační podmínky pro členy zkušebních komisí čekatelské a vůdcovské zkoušky
 • Zvláštní oprávnění pro ověřování kvalifikačních stupňů je nově určeno i pro členy Junáka - české skauta
 • Podmínky pro získávání čekatelské zkoušky a vůdcovské zkoušky byly rozlišeny pro účastníky kurzů a pro účastníky samostatných kvalifikačních zkoušek
 • Byly upraveny podmínky pro možnost získat vůdcovskou zkoušku bez předchozího získání čekatelské zkoušky
 • Už není možné, aby vzdělávací akce podmiňovala získání kvalifikace ověřením vlastních kompetencí nad rámec Skautského kompetenčního modelu - rozšířené kompetence však mohou podmiňovat absolvenci dané vzdělávací akce. Skautský kompetenční model byl částečně upraven (zejména formulačně)
 • Předseda zkušební komise může požádat organizační jednotku o bližší vyjádření k uchazečovy osobnosti
 • Již není nutné evidovat a archivovat výsledky dílčích částí kvalifikační zkoušky
 • Absolventský list mohou nově obdržet absolventi všech kurzovních formátů (nejen lesních). To se týká i nečlenů Junáka - českého skauta
 • V případě účasti nečlenů Junáka - českého skauta na vzdělávací akci zanikla povinnost jmenovitě je uvádět v závěrečné zprávě (pouze se předpoklad jejich účasti uvede v projektu akce). Nečleni mohou získat kvalifikační dekret
 • Do řádu byla zavedena možnost experimentálních a pilotních typů a formátů vzdělávacích akcí
 • Byl upraven způsob podávání námitek a odporu vůči rozhodnutím v oblasti skautského vzdělávání
 • Pro lepší srozumitelnost bylo změněno uspořádání jednotlivých částí řádu a na celé řadě míst docházelo k zpřesňování významů a jazykovým korekcím
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.