....

Chyba na stránce: Potvrzení, posudek, papír na hlavu… jeden papír vládne všem! Využijete ho na tábor i na vzdělávací akci - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4495-potvrzeni-o-zdravotni-zpusobilosti-pouziti-tabor-i-dalsi-akce?autologin=1"

Potvrzení, posudek, papír na hlavu… jeden papír vládne všem! Využijete ho na tábor i na vzdělávací akci

Potvrzení, posudek, papír na hlavu… jeden papír vládne všem! Využijete ho na tábor i na vzdělávací akci

Nejen v souvislosti s blížícími se tábory ale i přihláškami ke skautským kvalifikačním zkouškám se množí dotazy ohledně potvrzení o způsobilosti pro práci s dětmi. Tímto článkem bychom rádi pomohli všem, kdo téma “papíru na hlavu” řeší. Předpokládáme, že v organizaci, která pořádá kolem tisíce táborů ročně, se toto téma nemalého počtu lidí dotýká.

O co že to vlastně jde?

Všechny osoby podílející se na vedení tábora, které jsou starší 15 let a na táboře pracují samostatně s dětmi (typicky vedoucí tábora a další osoby podílející se na vedení tábora a programu), musí v dokumentaci tábora mít platný posudek o zdravotní způsobilosti pro práci s dětmi. Toto potvrzení vydává registrující všeobecný praktický lékař nebo lékař pro děti a dorost dané osoby - většinou tak, že vyplní, podepíše a orazítkuje pacientem dodaný formulář. Tento formulář nemá žádnou jednotnou a oficálně závaznou formu, dá se nalézt v mnoha různých podobách a textacích.
Stejně tak všichni zájemci o složení čekatelské nebo vůdcovské zkoušky musí tento lékařský posudek v rámci přihlášky na akci (zkoušku) doložit. Bez něj totiž nelze danou skautskou kvalifikaci získat.
 

Co je důležité

  • Ať se tento “papír” jmenuje jakkoli (potvrzení, posudek, oprávnění, …), pokud je vystaven doktorem a jakoukoli podobou potvrzuje zdravotní způsobilost osoby k práci s dětmi, je to právě to, co potřebujete.
  • Dle zákona platí potvrzení 2 roky ode dne vystavení (viz zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně  veřejného zdraví, § 10 odst. 2; jen pozor, aby nešlo o velmi staré potvrzení, na kterém by bylo explicitně uvedeno, že dříve platilo jen 12 měsíců).
  • Potvrzení lze použít na tábor, na vůdcovskou i čekatelskou zkoušku, i na jakoukoli další akci, kde jej pořadatel bude požadovat (například školy v přírodě, dětské dny atp.) a případně pro přijímací řízení na specifické vysoké školy.
  • Potvrzení je majetkem posuzované osoby, pořadatel jej (minimálně na vyžádání) dané osobě po akci musí vrátit.

 

Jak je to u kurzů, na které se přihlašuje přes skautIS?

Po přihlášení ve skautISu na vůdcovský či čekatelský kurz (resp. ke zkoušce) najdete na skautIS stránce přihlášky i možnost vygenerovat toto potvrzení jako PDF s automaticky vyplněnými údaji dané osoby. Účastníkovi VzA tedy stačí “papír” vytisknout, donést k lékaři a potvrzený a naskenovaný nahrát zpět do skautISu. Kurzy nepotřebují potvrzení fyzicky, ale zcela stačí pouze naskenované a vložené do skautISu. Účastníci proto mohou jeden “papír” použít rovnou i na tábor i další akce.
Zároveň do skautISu v rámci přihlášky na čekatelskou či vůdcovskou zkoušku můžete nahrát i jakoukoli jinou platnou podobu tohoto potvrzení (není nutné použít tu předgenerovanou skautISem, ale klidně použijte potvrzení, co máte z letního tábora apod.) Jen musí být ještě toto potvrzení platné - viz platnost potvrzení 2 roky od data vystavení.
 

Kdykoli si stáhněte vzor potvrzení

Pokud nejedete na kurz a nemáte si tedy jak vzor stáhnout přímo v přihlášce ve skautIS, a přesto byste chtěli použít potvrzení o zdravotní způsobilosti se skautskou hlavičkou, můžete si jej stáhnout zde:

 

V případě dotazů se neváhejte obrátit na registrace@skaut.cz nebo pod článek v komentářích.

Jiřina Manková (Špunt)
asistentka organizačního zpravodaje

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1092x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu