( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Jindřiška Voltrová
KÚJ – koordinátorka podpory skautISu
jindriska.voltrova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Checklist pro registraci střediska a VOJ

Průvodce vás bezpečně provede řešením registrace organizační jednotky. V první části připomeneme základní souvislosti, a pak již následuje konkrétní seznam věcí k vyřešení registrace. Dokument si můžete stáhnout či vytisknout, a pak už stačí jít krok za krokem a odškrtávat si splněné úkoly.

Důležité termíny

31.1. - nejzazší termín, pro odevzdání registrace celého střediska na vyšší jednotku

únor - kontroly, přebírání a řešení případných oprav registrace střediska s VOJ

14.2. - odevzdání registrace okresů na skautský kraj

28.2. - uhrazení členských příspěvků za středisko na vyšší jednotku

28.2. - odevzdání kompletní registrace všech jednotek v kraji na ústředí

15.4. - nejpozdější termín pro odevzdání hospodářských výkazů a účetních závěrek ve skautISu

Vnitřní předpisy

Termíny a další věci kolem registrace se řídí platnými vnitřními předpisy, zejména Směrnicí k registraci. Součástí povinností organizační jednotky je i odevzdání hospodářského výkazu a souvisejících dokumentů účetní závěrky.

Checklist s úkoly k řešení registrace organizační jednotky

Založit registraci včetně registračních kategorií 

 • Pro řešení registrace ve skautISu je třeba pracovat v roli vedoucí/admin jednotky .
 • Výši členského příspěvku v rámci střediska i vyšší organizační jednotky schvalují vždy příslušná rada OJ. Do skautISu je pak potřeba dané kategorie zadat (včetně případných bezplatných kategorií pro čestné členství a hostování), aby je podřízené jednotky mohly převzít a v registraci osob využít.

Být k dispozici při zpracování registrace a dotazů podřízených jednotek 

Aktualizovat údaje a zaregistrovat všechny osoby, které mají členství přímo u střediska

 • Aktualizujte údaje osob vč. adresy a kontaktů.
 • U činovníků nezapomeňte uvádět hlavní telefon a hlavní e-mail, stejně tak dosaženou skautskou kvalifikaci
 • Každá osoba má právo si založit vlastní účet ve skautISu a spravovat své údaje i sama
 • Bývalým členům, kteří se po pauze vrací do střediska, můžete obnovit členství
 • Zadejte osoby do registračních kategorií příslušného členského příspěvku

Zkontrolovat a aktualizovat údaje i činovníky organizační jednotky 

 • Pokud došlo ke změně sídla jednotky, aktualizujte adresu a doložte případné souhlasy a rozhodnutí ke změně sídla pro spolkový rejstřík
 • Aktualizujte kontaktní telefon a e-mail jednotky (nesmí být uzavřenou konferencí)
 • Zkontrolujte obsazení funkcí ve vedení jednotky, revizní komisi a zpravodajských pozicích
 • Využijte registraci i ke kontrole oprávnění uživatelů ve skautISu (přidat či odebrat role osob v jednotce)
 • Nezapomeňte zkontrolovat údaje o nemovitostech střediska (klubovny používané oddíly, základny nabízené k pronájmu apod.)

Zkontrolovat správnost registrace OJ i podřízených jednotek a odstranění vad

 • Popis nejčastějších registračních vad a jak je vyřešit najdete v nápovědě
 • V případě, že podřízená jednotka žádá o udělení výjimky, projednejte ji a schvalte, nebo najděte jiné vhodné řešení, které umožní vyřešit registraci bez výjimky

Převzít správně zpracované podřízené registrace

 • Jsou-li odevzdané registrace podřízených jednotek bez chyby, nebo byly vypořádány všechny výjimky, převezměte registraci těchto jednotek
 • Při vypořádávání podřízených registračních vad k nim můžete dopsat potřebný komentář či udělení výjimky

Odevzdat registraci organizační jednotky

 • Nezapomeňte dodržet závazné termíny dané směrnicí, okres ani kraj nesmí posunout termín odevzdání na pozdější

Zkontrolovat automaticky nastavené časopisy 

 • Zkontrolujte, že klíčoví činovníci dostávají metodickou přílohu časopisu Skauting (automaticky na ni mají nárok vedoucí a výchovní činovníci), případně můžete přidělit několik kusů z nároku jednotky
 • Jestliže osoba v registrační kategorii časopis odmítne, nebude moci v průběhu roku již časopis ani dodatečně ve skautISu objednat

Předat vybrané členské příspěvky 

 • V řádném termínu po převzetí vaší odevzdané registrace uhraďte na nadřízenou jednotku členské příspěvky

Vyplnit a odevzdat hospodářský výkaz

 • U organizační jednotky vyplňte hospodářský výkaz a nahrajte soubory účetní závěrky
 • Vedoucí OJ nebo jeho zástupce musí do 15. dubna závěrku ve skautISu potvrdit (nebo vyznačit odložený termín z důvodu zpracování daňového přiznání daňovým poradcem)

Řešení problémů s registrací

Narazíte-li na problém při zpracování registrace, podívejte se do nápovědy . Pokud tam odpověď nenajdete, zkuste se obrátit na vaši nadřízenou jednotku nebo na podpora@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám znalostní bázi vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. A budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.