( Aktuální )
Zveřejněno 23. 11. 2023
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Checklist pro registraci střediska a VOJ

Průvodce vás bezpečně provede řešením registrace organizační jednotky. V první části připomeneme základní souvislosti, a pak již následuje konkrétní seznam věcí k vyřešení registrace. Dokument si můžete stáhnout či vytisknout, a pak už stačí jít krok za krokem a odškrtávat si splněné úkoly.

Důležité termíny

31. 1. - nejzazší termín, pro odevzdání registrace celého střediska na vyšší jednotku

únor - kontroly, přebírání a řešení případných oprav registrace střediska s VOJ

14. 2. - odevzdání registrace okresů na skautský kraj

28. 2. - uhrazení členských příspěvků za středisko na vyšší jednotku

28. 2. - odevzdání kompletní registrace všech jednotek v kraji na ústředí

10. 5. - nejpozdější termín pro odevzdání hospodářských výkazů a účetních závěrek ve skautISu

Vnitřní předpisy

Termíny a další věci kolem registrace se řídí platnými vnitřními předpisy, zejména Směrnicí k registraci. Součástí povinností organizační jednotky je i odevzdání hospodářského výkazu a souvisejících dokumentů účetní závěrky.

Checklist s úkoly k řešení registrace organizační jednotky

Založit registraci včetně registračních kategorií 

 • Pro řešení registrace ve skautISu je třeba pracovat v roli vedoucí/admin jednotky .
 • Výši členského příspěvku v rámci střediska i vyšší organizační jednotky schvalují vždy příslušná rada OJ. Do skautISu je pak potřeba dané kategorie zadat (včetně případných bezplatných kategorií pro čestné členství a hostování), aby je podřízené jednotky mohly převzít a v registraci osob využít.

Být k dispozici při zpracování registrace a dotazů podřízených jednotek 

Aktualizovat údaje a zaregistrovat všechny osoby, které mají členství přímo u střediska

 • Aktualizujte údaje osob vč. adresy a kontaktů.
 • U činovníků nezapomeňte uvádět hlavní telefon a hlavní e-mail, stejně tak dosaženou skautskou kvalifikaci
 • Každá osoba má právo si založit vlastní účet ve skautISu a spravovat své údaje i sama
 • Bývalým členům, kteří se po pauze vrací do střediska, můžete obnovit členství
 • Zadejte osoby do registračních kategorií příslušného členského příspěvku

Zkontrolovat a aktualizovat údaje i činovníky organizační jednotky 

 • Pokud došlo ke změně sídla jednotky, aktualizujte adresu a doložte případné souhlasy a rozhodnutí ke změně sídla pro spolkový rejstřík
 • Aktualizujte kontaktní telefon a e-mail jednotky (nesmí být uzavřenou konferencí)
 • Zkontrolujte obsazení funkcí ve vedení jednotky, revizní komisi a zpravodajských pozicích
 • Využijte registraci i ke kontrole oprávnění uživatelů ve skautISu (přidat či odebrat role osob v jednotce)
 • Nezapomeňte zkontrolovat údaje o nemovitostech střediska (klubovny používané oddíly, základny nabízené k pronájmu apod.)

Zkontrolovat správnost registrace OJ i podřízených jednotek a odstranění vad

 • Popis nejčastějších registračních vad a jak je vyřešit najdete v nápovědě
 • V případě, že podřízená jednotka žádá o udělení výjimky, projednejte ji a schvalte, nebo najděte jiné vhodné řešení, které umožní vyřešit registraci bez výjimky

Převzít správně zpracované podřízené registrace

 • Jsou-li odevzdané registrace podřízených jednotek bez chyby, nebo byly vypořádány všechny výjimky, převezměte registraci těchto jednotek
 • Při vypořádávání podřízených registračních vad k nim můžete dopsat potřebný komentář či udělení výjimky

Odevzdat registraci organizační jednotky

 • Nezapomeňte dodržet závazné termíny dané směrnicí, okres ani kraj nesmí posunout termín odevzdání na pozdější

Zkontrolovat automaticky nastavené časopisy 

 • Zkontrolujte, že klíčoví činovníci dostávají metodickou přílohu časopisu Skauting (automaticky na ni mají nárok vedoucí a výchovní činovníci), případně můžete přidělit několik kusů z nároku jednotky
 • Jestliže osoba v registrační kategorii časopis odmítne, nebude moci v průběhu roku již časopis ani dodatečně ve skautISu objednat

Předat vybrané členské příspěvky 

 • V řádném termínu po převzetí vaší odevzdané registrace uhraďte na nadřízenou jednotku členské příspěvky

Vyplnit a odevzdat hospodářský výkaz

 • U organizační jednotky vyplňte hospodářský výkaz a nahrajte soubory účetní závěrky
 • Vedoucí OJ nebo jeho zástupce musí do 10. května závěrku ve skautISu potvrdit (nebo vyznačit odložený termín z důvodu zpracování daňového přiznání daňovým poradcem)

Řešení problémů s registrací

Narazíte-li na problém při zpracování registrace, podívejte se do nápovědy . Pokud tam odpověď nenajdete, zkuste se obrátit na vaši nadřízenou jednotku nebo na podpora@skaut.cz

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.