( Aktuální )
Zveřejněno 10. 6. 2021
Jindřiška Voltrová
KÚJ – koordinátorka podpory skautISu
jindriska.voltrova@skaut.cz
Ondřej Peřina (Jerry)
VRJ – zpravodaj pro ICT a organizaci
ondrej.perina@skaut.cz
Jan Chmelař
KÚJ – asistent organizačního zpravodaje
jan.chmelar@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Ondřej Peřina (Jerry)

Registrace členů a jednotky ve skautISu

Pokud aktualizaci údajů a práci s členy děláte průběžně, jak jsme doporučovali v předchozích krocích, bude pro vás registrace a dokončení registrace jednotky již velmi snadná. Navíc už víte, kdo bude v činnosti pokračovat, kdo své členství ukončil a kdo bude platit jaký členský příspěvek. Proto se můžete vrhnout do doplnění údajů jednotky a samotné registrace osob vašeho oddílu či střediska v příslušném roce.

Registrace členů a jednotky ve skautISu

Ve skautISu jsou evidovány nejen údaje osob, ale i jednotek. Ty je v rámci řešení registrace nutné zkontrolovat a případně aktualizovat. Vše jde řešit na jednotlivých záložkách u vaší jednotky. 

  • Zkontrolujte a doplňte kontakty jednotky , klíčový je telefon a e-mail (nemusí jít o osobní kontakt vedoucího, ale klidně o jiný kontakt jednotky, e-mail však nesmí být uzavřenou konferencí, aby na ní bylo možné běžně psát). U organizačních jednotek případně aktualizujte bankovní účty.
  • Změny obsazení funkcí ve vedení oddílu či OJ aktualizujte průběžně, ale před odevzdáním registrace prověřte, že někdo nechybí, nebo omylem nezůstal zadaný třeba bývalý vedoucí.
  • Nezapomeňte u činovníků zkontrolovat kvalifikace . Jsou propisované automaticky ze vzdělávacích akcí, ale je povinností činovníka si pohlídat, že má udělenou kvalifikaci ve skautISu již zadanou.
  • U oddílu zkontrolujte na záložce “Další údaje” vyplnění údajů o výchovné činnosti, případně uveďte volitelné informace o počtech znevýhodněných členů.
  • V rámci náborových údajů a jejich veřejného náhledu si můžete zkontrolovat, jaké údaje budou dostupné na webu www.skaut.cz a případně v mapách od Google a Seznam.cz
  • Věnujte pozornost také vaší klubovně  - organizační jednotka by měla zkontrolovat a aktualizovat základní údaje (vč. adresy a GPS souřadnic, případně doplňujících údajů), oddíly pak musí zkontrolovat zadání užívání aktuálně používané klubovny.

Každá osoba, a to i osoba s hostujícím členstvím, musí být při registraci zařazena do některé z registračních kategorií. Základní registrační kategorie zakládá jako první ústředí. Tyto kategorie přebírají jí podřízené organizační jednotky.

Podřízené jednotky buď přijmou registrační kategorie beze změny, nebo mohou přidat libovolný počet dalších kategorií, které z nich vychází a odlišit je například výší vybírané částky nebo jen vlastním pojmenováním. Střediska tak mohou odlišit různou výši členského příspěvku, který může být ovlivněn počtem sourozenců v jednotce, výší příspěvku na činnost oddílu apod.

Základní dělení registračních kategorií:

  • řádné členství s časopisem - zakládá nárok na časopis zdarma.
  • řádné členství bez časopisu - používá se při odmítnutí časopisu.
  • hostující členství - určeno členům, kteří u oddílu nebo střediska pouze hostují, nemají v ní řádné členství (tato kategorie neplatí ústředí žádný registrační příspěvek).
  • čestné členství - je určené POUZE pro členy Svojsíkova oddílu, neslouží tedy pro významné členy středisek a oddílů; bez nároku na časopis zdarma.

Více k založení a správě registračních kategorií najdete v nápovědě .

Všechny členy vašeho oddílu či střediska v rámci registrace jednotky zadáte do odpovídající registrační kategorie. Při přidávání registrační kategorie k osobě navíc můžete objednat i členskou kartu jako součást registrace a u osob, které využívají STS (skautskou telefonní síť) uvidíte tuto skutečnost vyznačenou. 

Pro dokončení registrace je nutné, aby nezůstal žádný člen nezaregistrovaný, ale každý měl odpovídající kategorii zvolenou a vy tak u všech viděli celkovou výši členského příspěvku.

Jak provést registraci osob do kategorií zjistíte v nápovědě .

Pokud používáte online hospodaření pro oddíly a střediska h.skauting.cz, můžete ho využít i pro zpracování registrace oddílu a střediska. Jednoduše v něm založíte jednotlivé registrační kategorie, osoby do nich zařadíte a členům rozešlete automaticky pokyny k provedení platby členského příspěvku na bankovní účet střediska.

Použití h.skauting.cz nejen pro registraci.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.