....

Chyba na stránce: Výkonná rada - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredi/vykonna-rada?autologin=1"

VÝKONNÁ RADA JUNÁKA

Výkonná rada Junáka (VRJ) je vrcholným výkonným orgánem Junáka. Jejím úkolem je řídit činnost organizace v souladu se stanovami, usneseními sněmu, řády a usneseními Náčelnictva Junáka. Ze své činnosti se zodpovídá náčelnictvu a je mu podřízena.

Výkonná rada

Navigace:

  Nahlásit chybu