( Aktuální )
Zveřejněno 18. 5. 2023
Markéta Musilová (Blecha)
KÚJ – koordinátorka programových projektů
marketa.musilova@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Barbora Tichavová (Rozárka)

Akce a kurzy pro rovery a rangers

Akce pro rovery a rangers

Podstatnou součástí života kmene jsou akce s dalšími rovery, tedy s roverskými družinami nebo kmeny z jiného oddílu, střediska, kraje nebo i země. Setkávání s jinými rovery totiž přináší tři velké výhody. 

  1. Možná největší přidanou hodnotou společných akcí je možnost potkat se s novými tvářemi. Roveři navazují přátelství, která budou rozvíjet při dalších příležitostech: navštíví spřátelený kmen na tradičním plese nebo během tábora, vyrazí společně na Ivančenu. Někdy taková přátelství vydrží po dlouhá léta. 
  2. Sdílení různých zkušeností, tradic a pohledů na svět umožňuje kmeni nahlédnout na vlastní činnost z jiné perspektivy a otevírá mu tak obzory k novým tématům a aktivitám, které by, bez inspirace ostatními, třeba nikdy nepřišly. 
  3. Širší roverská setkávání také motivují rovery a rangers do další činnosti. Při přípravě akce pro rovery z vícero oddílů, třeba i z celého okresu, máme extra důvod pro přípravu dobrého programu, a díky většímu dopadu akce a rozpočtu také snáze seženeme zajímavé hosty, místo nebo materiál. Setkání je motivační pro jeho účastníky, kteří se pokusí podobnou energii přinést do vlastních kmenů nebo do příštího srazu.

Akce s celostátní dosahem 

Mikulášský víkend (zkráceně také MiQuik) je největší každoročně se opakující akce pro rovery a rangers z celé republiky, jehož historie sahá do hloubi devadesátých let. Tradiční setkání během jednoho z prvních prosincových víkendů ve stověžatém hlavním městě, kde nabízíme vcelku rozmanitý program.

Hlavní částí bývají obzory rozšiřující přednášky, které se obvykle vztahují k tématu daného ročníku. Zároveň je přichystaná spousta workshopů, koncertů a hlavně prostoru potkat se s přáteli ze všech koutů republiky. Víkend zahrnuje i odpočinkové části, jako je kulturní festival Polibek múzy a ples. 

Obrok je pětidenní festival skautingu. Tyto dny jsou plné zábavy, nezapomenutelných zážitků a vzdělávání zároveň. Dává všem skautům možnost vzájemně se inspirovat, setkat se se starými přáteli a seznámit se s novými. Jde o jistou formu odměny pro všechny skautské vedoucí, kteří celoročně dobrovolně pracují ve svých oddílech na výchovné činnosti.

Korbo je roverská akce založená na svobodě a zodpovědnosti. Nabízí roverům připravené místo, spoustu dalších roverů a prostor se realizovat. Nic víc, nic míň.

Další akce nejen pro rovery a rangers

Navigamus  – celostátní setkání vodních skautů, které se koná každé tři roky, a to již od roku 1994. Název akce „Navigamus“ pochází z latiny a v překladu znamená „my plujeme“. Námětem je vždy významná historická námořní událost, kterou mohou účastníci zažít díky týmovým hrám, outdoorovým aktivitám a závodům.

Napříč Prahou –přes tři jezy  – tradiční pražský vodácký závod s historií sahající až do roku 1939. Závodí jak skautské, tak neskautské posádky od vlčat a žabiček po dospělé, po závodu následuje volné splutí otevřené široké veřejnosti. Trať závodu je atraktivní, vede historickým centrem Prahy a je ojedinělou příležitostí ke splutí pražských jezů (Šítkovský, Staroměstský a Helmovský), které se otevírají právě jednou ročně u příležitosti tohoto závodu.

Skare  – skautské mistrovství republiky v jachtingu. Vedle závodění jde o přátelské setkání, sdílení zkušeností a setkání vodních skautů od vlčat a žabiček po staré mořské vlky.

Ivančena  – stovky skautů a skautek všech generací si během dubnové soboty po svátku sv. Jiří, patrona skautingu, společným výstupem na horu Ivančenu a položením přinesených kamenů na mohylu připomenou památku ostravských skautů, kteří na samém konci 2. sv. války položili životy za svobodu naší země.

Roverské kurzy

Na roverský kurz člověk jede za vzděláním i zážitkem. Trvá víkend, 10 dní nebo může provádět celým jedním rokem. Kurz je místo, kde se lze potkat s řadou inspirativních lidí a může  obohatit  a zároveň  dodat motivaci  do další činnosti v Junáku – českém skautu  i v osobním životě.

Rozcestník roverských kurzů.

Zahraniční akce

Důležitou roli mohou sehrát také zahraniční akce – především Roverway nebo Moot, kde se lze setkat s rovery a rangers z jiných zemí.

Právě upgradujeme roverský program!

Více o něm najdeš na následující stránce:

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.