( Aktuální )
Platné 18. 2. 2020 – Neomezeno, Účinné od 18. 2. 2020
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Osnova projektu: Metodické semináře, regionální výměny zkušeností a další akce

V rámci připrav různých metodických seminářů, regionálních výměn zkušeností a dalších je vhodné při sepisování projektu vzdělávací akce využít níže uvedenou doporučenou osnovu.
  • Povinnost vypracovat a podávat projekt ke schválení platí pouze za předpokladu, že žádáte o dotaci na vzdělávací akci!
  • Projekt vzdělávací akce se odevzdává ke schválení spolu se skautISovou hlášenkou akce nejpozději 1 měsíc před zahájením akce.
  • Jednotlivé body projektu popište stručně, věcně, konkrétně (nikoli obecnými formulacemi, ale konkrétními pojetími akce).
  • Chcete-li projekt konzultovat před odevzdáním hlášenky akce, zašlete ho na e-mail vzdelavani@skaut.cz . Na stejný e-mail se obracejte i v případě dotazů.

Doporučená osnova projektu ke stažení

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.