( Aktuální )
Platné 18. 2. 2020 – Neomezeno, Účinné od 18. 2. 2020
Michal Peroutka (Pérák)
KÚJ – koordinátor vzdělávání
michal.peroutka@skaut.cz
Jaroslav Petřík (Australan)
KÚJ – koordinátor výchovných zpravodajů
jaroslav.petrik@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Filip Hlavinka (Mukóki)

Osnova projektu: Čekatelská, vůdcovská a manažerská zkouška (ČZ, VZ, MZ)

V rámci připrav čistě čekatelské, vůdcovské nebo manažerské zkoušky je vhodné při sepisování projektu vzdělávací akce využít níže uvedenou doporučenou osnovu.
  • Projekt příslušné zkoušky se odevzdává ke schválení spolu se skautISovou hlášenkou akce nejpozději 1 měsíc před zahájením akce.
  • Jednotlivé body projektu popište stručně, věcně, konkrétně (nikoli obecnými formulacemi, ale konkrétními pojetími akce).
  • Chcete-li projekt konzultovat před odevzdáním hlášenky akce, zašlete ho na e-mail vzdelavani@skaut.cz . Na stejný e-mail se obracejte i v případě dotazů.

Doporučená osnova projektu ke stažení

Níže uvedené soubory obsahují doporučené osnovy pro vzdělávací akce:

  • Čekatelská zkouška (ČZ)
  • Vůdcovská zkouška (VZ)
  • Manažerská zkouška (MZ)
Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.